Hvordan skrive et bra intervju? 

Dersom du planlegger å intervjue noen, er gode intervjuspørsmål blant de klart viktigste suksessfaktorene. Det å skrive et bra intervju handler blant annet om å formulere spørsmålene på en god og strukturert måte. Samtidig må du spørre om de rette tingene.   

I denne guiden forklarer vi deg hvordan du lykkes med intervjuet ditt! 

En person blir intervjuet foran PC og bøker: Hvordan skrive et bra intervju?

Et intervju handler om å innhente informasjon 

Før vi ser nærmere på hvordan du kan skrive et bra intervju, er det greit å definere hva et intervju faktisk er. Kort fortalt handler et intervju om at du skal innhente relevant informasjon fra en annen person.

Den som blir intervjuet kalles gjerne for intervjuobjektet, mens den som stiller spørsmålene kalles for intervjueren. Sistnevnte kan være en journalist, men har ofte andre roller enn dette.  

Det er blant annet vanlig med intervjuer i forbindelse med studier. Skal du utføre et kvalitativt forskningsintervju, trenger du gode og spesifikke intervjuspørsmål. Det samme gjelder deg som skal utføre et jobbintervju eller andre intervjuformer. 

Sjekkliste og blyant: Slik skriver du et bra intervju

Slik skriver du et bra intervju 

Enten du har rollen som intervjuer eller bare har ansvar for å strukturere et intervju, gjelder det å skrive intervjuspørsmål med omhu. Kvaliteten på spørsmålene vil nemlig ha direkte innvirkning på kvaliteten på svarene. 

Her er noen tips! 

Rødt flagg: Hvordan skrive et bra intervju?

1. Ikke still ledende spørsmål

Noe av det viktigste å huske på når du skal skrive et bra intervju, er å unngå ledende spørsmål. Et ledende spørsmål er kort forklart et spørsmål som avslører hvilket svar intervjueren ønsker eller forventer.

Slike spørsmål kan føre til at intervjuobjektet blir ledet til å besvare spørsmålet på en gitt måte. Dette kan være problematisk fordi svaret kan bli påvirket og miste noe av verdien.

Det å stille ledende spørsmål er ekstra viktig å unngå i politiavhør og rettssaker. Men også i vanlige intervjuer er dette noe du bør styre unna.

Et eksempel på et ledende spørsmål er «Du er vel enig i at pelsbruk er feil?». Her ledes intervjuobjektet til å si seg enig. Istedenfor kan du stille spørsmålet «Hvordan forholder du deg til pelsbruk?». Her oppfordres intervjuobjektet til å si sin mening.

Øye i lyspære: Hvordan skrive et bra intervju?

2. Unngå lukkede spørsmål som gir ja/nei-svar

Om du ønsker å skrive et bra intervju, er det også lurt å unngå lukkede spørsmål (med mindre du ønsker korte svar). Lukkede spørsmål er kort fortalt spørsmål som kan lede til at intervjuobjektet gir korte «ja»-eller «nei»-svar. Et eksempel er «Er du imot pelsbruk?».

Lukkede spørsmål kan være nyttige når du ønsker å få bekreftet eller avkreftet noe. Men i et dybdeintervju blir spørsmål som dette ofte litt overflatiske. Innled gjerne spørsmålene med hvordan, hvorfor eller lignende. Dette oppfordrer intervjuobjektet til å utdype!

Rakett: Slik skriver du et bra intervju

3. Vær kortfattet og presis

Mange intervjuere stiller lange og kronglete spørsmål til intervjuobjektet. Noen ganger stilles kanskje flere spørsmål før intervjuobjektet får mulighet til å svare. Lange spørsmål med kompliserte ord kan forvirre den som blir intervjuet, og gjør det ofte vanskelig å svare godt.

Et godt tips er å holde spørsmålene korte og presise. Unngå flere ord enn høyst nødvendig, og kom rett til poenget. På den måten vet intervjuobjektet nøyaktig hva du ønsker svar på, noe som kan øke kvaliteten på intervjuet.

Statistikk på PC: Hvordan skrive et bra intervju?

4. Tenk over hva som er formålet med intervjuet

Hittil har vi sett nærmere på formulering av intervjuspørsmål. I tillegg til dette er det viktig å finne ut hva du skal spørre om. For å få et klart svar på dette, må du først tenke over hva som er formålet med intervjuet. Her er noen typiske formål ved intervju:

  • Besvare et forskningsspørsmål
  • Bli kjent med noen
  • Underholdning
  • Få kunnskap om et produkt eller en tjeneste

Finn ut nøyaktig hva det er du ønsker å besvare, og lag deretter spørsmål som bidrar til å innhente informasjonen du er på jakt etter.

Papir, penn og hånd: Få hjelp til å skrive et bra intervju

Trenger du hjelp til å skrive et bra intervju?

Gode intervjuspørsmål danner grunnlaget for et vellykket intervju, men er ikke nødvendigvis så enkle å lage. Sliter du med å strukturere gode og hensiktsmessige spørsmål? Da finnes det hjelp å få.

La en av de flinke tekstforfatterne i Din Text ta seg av intervjuspørsmålene, og still forberedt til intervjuet ditt. Vi sørger for at spørsmålene er både relevante, tydelige og tilpasset målgruppen.

Kontakt oss i dag, og motta intervjuspørsmålene du trenger!