Hvordan skrive et filmmanus?

Et filmmanus skal fortelle hva som skjer, hvor handlingen finner sted, sette stemningen og formidle replikker og dialoger mellom karakterene – dette er oppskriften på filmen. 

Filmmanus er mye mer enn rene replikker. Hele filmens handling skal skrives ned, både det som blir sett på skjermen, men også det som føles og høres.

Det er her du planlegger alle detaljene til filmen, men filmmanuset må også følge retningslinjer vedrørende skriftstørrelse, utforming, linjeavstand og innledning.

Sitter du inne med en idé til en reklamefilm, spillefilm eller animasjonsfilm? Vi kan hjelpe deg med å utarbeide et godt manus som formidler budskapet til både målgruppe, regissør og animatør.

Detaljert filmmanus med tekst

Hva er et manus?

Manus brukes ofte som forkortelsen av ordet filmmanus, og dette er nedskrevne beskrivelser av handlinger og replikker til en film. Et manus er det første steget i enhver filmproduksjon.

Enhver god film, både animasjonsfilmer og spillefilmer, baserer seg på et godt og velskrevet manus. Her skal filmens handling beskrives – replikker, stemning, følelser og bakgrunn.

Ordet manus kan imidlertid og bli brukt i andre sammenhenger som taler, bøker og foredrag. I denne artikkelen skal vi dog fokusere på filmmanus, ettersom dette skiller seg ut fra andre former for manus.

I et manus vil du se hvor handlingen finner sted, når på døgnet samtaler utspiller seg, alder og navn på karakterer, detaljer om lydeffekter og formidlingsmetoder.

Med andre ord er et manus oppskriften på en film, fra stemning til konkrete dialoger.

Liste

Eksempel på manus

Skal du skrive ditt første manus uten tidligere erfaring? Da bør du se på eksempler på nett. Et manus har nemlig en spesiell utforming og visse regler som må følges. Blant annet brukes det ofte en linjeavstand på 1,5 skriftstørrelse 12 og skrifttypen Courier. 

Vi deler manus inn i tre deler: Sceneoverskrift, dialog og handling. I tillegg skal manuset ha en forside som informerer om forfatter, tittel, dato for siste endring og kontaktinformasjon. Hvert ark skal også ha et sidenummer. 

Sceneoverskriften forteller hvor handlingen utspiller seg. Her brukes det bestemte ord som EXT for utendørsscener og INT for scener innendørs. DAG og NATT forteller om tid på døgnet.

Handling beskriver alt som høres og ses på skjermen. Denne skrives i små bokstaver. Dialogen må være luftig slik at skuespillerne får plass til egne notater. Dette er noen av hovedtrekkene i et manus.

Din Text logo

Vi hjelper med å skrive filmmanus

Det kreves kunnskap og kompetanse for å skrive et godt manus. Selv om du sitter på en god historie, må du bruke de rette teknikkene for å gjøre historien om til et manus – dette kan vi hjelpe deg med.

For at filmmanuset skal bli ansett som profesjonelt, og for at skuespillerne skal kunne forstå manuset, må du følge visse retningslinjer. Manuset beskriver hele filmen, ikke kun dialogen.

En seriøs og velprodusert film, trenger et velskrevet manus som byggekloss. Trenger du hjelp med å skrive eller språkvaske et filmmanus? Da kan du ta kontakt med oss i Din Text.

Din Text skriver manuset for deg, slik at historien blir formidlet på best mulig måte. Et velskrevet filmmanus er nøkkelen til en god film, vi hjelper deg med oppsettet og utvikling.

Kontakt oss i dag!