Hvordan skrive et leserinnlegg? 

Har du noe på hjertet, og ønsker å få meningen din publisert i en avis? Da vurderer du kanskje å skrive et leserinnlegg. Mange er imidlertid usikre på hvordan de går frem. Hvor langt skal for eksempel innlegget være, hva skal det inneholde?  

Her er oversikten du trenger. 

Personer som jobber med digitale brukeropplevelser på PC

Hva er et leserinnlegg? 

Et leserinnlegg er en tekst som skrives av noen som ikke er fast tilknyttet publikasjonsmediets redaksjon. Innlegget formidler som regel personlige synspunkt eller meninger om et avgrenset tema, gjerne med det formål å overbevise leserne om noe.  

Leserinnlegget er med andre ord en meningsytring om et stort eller lite tema. Innlegget kan også rette kritikk mot tidligere publiserte innlegg eller artikler i avisen (eller øvrige aktuelle medier). 

Skjema med sjekkpunkter: Alt om digitale brukeroppplevelser

Slik skriver du et leserinnlegg 

Det å skrive et leserinnlegg trenger ikke å være spesielt vanskelig. Samtidig er det fort gjort å stå litt fast dersom du er usikker på elementer som oppbygning, innhold eller grammatikk.   

Her er fremgangsmåten, steg for steg!  

1. Forbered deg og bestem deg for leserinnleggets tema

Første steg i prosessen er å tenke over hva nøyaktig du ønsker å formidle. Kanskje har du dette klart for deg allerede. Har du mye på hjertet, kan det være en idé å finne essensen i det du ønsker å få frem. Spiss innlegget ditt, slik at det viktigste blir formidlet til leseren.  

I forberedelsesfasen kan du gjerne skrive ned stikkord. Er det et dagsaktuelt tema du ønsker å ta opp, er det også lurt å sette en deadline. Bruker du for lang tid på innlegget, er temaet kanskje «utdatert» før det når redaksjonen. 

Tenk også over hvem målgruppen din er. Dette er viktig å ha klart for seg før du skriver innlegget. Sørg for at språk og vinkling appellerer til de du snakker til!   

2. Leserinnlegg: Oppbygning og innhold

Steg nummer to er å komme i gang med selve skrivingen. Det kanskje viktigste å tenke på her, er at innlegget ikke bør bli for langt. Nettopp dette kan være en utfordring om du har veldig mye på hjertet, og understreker viktigheten av å spisse innlegget sitt.  

Her er et eksempel på hva innlegget kan inneholde:  

  • Kort og fengende overskrift som formidler hva innlegget omhandler 
  • Ingress (kort innledning på 2–3 linjer som presenterer meningen din, og bidrar til at leseren ønsker å lese mer) 
  • Argumenter for synspunktet ditt (vis gjerne til forskning og undersøkelser) 
  • Ta opp innvendinger som typisk kommer fra de som mener det motsatte, og forklar hvorfor du er uenig. Hold deg saklig! 
  • Vis gjerne til noen konkrete eksempler 
  • Kom med en oppfordring  

3. Korrekturles innlegget 

Før leserinnlegget sendes inn til én eller flere avisredaksjoner, bør du sørge for å korrekturlese det. Dette bør aller helst gjøres av noen andre enn deg selv, siden egne skrivefeil er vanskelige å oppdage.  

Inneholder leserinnlegget mange skrivefeil eller grammatikkfeil, er sjansen for at det blir publisert dessverre minimal. 

Statistikk på PC: Hvordan skrive et bra intervju?

Se på et leserinnlegg-eksempel 

Det kan være nyttig å se på tidligere publiserte leserinnlegg for å få en idé om hva slags innlegg avisene typisk publiserer. La deg gjerne inspirere av skrivestil og virkemidler, men sørg for at innlegget ditt er originalt og unikt.  

Du finner eksempler på leserinnlegg ved å kikke i riks- og lokalaviser. Her publiseres det stort sett leserinnlegg på daglig basis! 

Rakett: Slik lager du gode digitale brukeropplevelser

Motta hjelp med å skrive ditt leserinnlegg 

Har du sterke meninger om et tema som du ønsker å videreformidle, men er usikker på hvordan? I så fall kan Din Text hjelpe deg. Våre tekstforfattere har lang erfaring med leserinnlegg, og sørger for at budskapet ditt når frem.  

Del dine meninger med oss, og la oss utforme selve innlegget for deg!