Hvordan skrive intensjonsavtale? 

En intensjonsavtale, også kjent som en memorandum of understanding (MOU) eller letter of intent (LOI), er et viktig juridisk dokument. Det brukes i forretningsverdenen for å etablere og formalisere en felles forståelse mellom to eller flere parter. Disse vurderer å inngå en avtale, samarbeid eller partnerskap.   

Intensjonsavtalen fungerer som et foreløpig dokument før den endelige kontrakten. Avtalen setter rammene for de viktigste betingelsene og målene for samarbeidet. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du kan skrive en effektiv intensjonsavtale. 

Mann presenterer tekst med minusord

Forstå hensikten 

Før du begynner å skrive en intensjonsavtale, er det viktig å forstå hensikten med avtalen. Hva ønsker du å oppnå med denne avtalen? Hvilke mål og forventninger har du for samarbeidet? Dette bør være tydelig formulert i avtalens innledning.   

Det er også viktig å identifisere hvilke parter som er involvert, inkludert deres fullstendige juridiske navn og kontaktinformasjon. En intensjonsavtale skal være profesjonell, selv om den altså ikke er den endelige kontrakten.  

Dokument som ligger på en PC

Definer de viktigste betingelsene 

En intensjonsavtale skal inneholde de mest relevante betingelsene og vilkårene som parter er enige om på det tidspunktet avtalen inngås. Dette kan inkludere faktorer som de nedenfor. 

  • Formålet med avtalen: Beskriv tydelig hva samarbeidet eller avtalen skal oppnå. 
  • Varighet: Angi hvor lenge intensjonsavtalen skal være gyldig. Hvordan kan den forlenges eller avsluttes? 
  • Konfidensialitet: Diskuter hvordan informasjonen som utveksles mellom partene skal behandles. Inkluder en konfidensialitetsklausul hvis det er nødvendig. 
  • Økonomiske forhold: Hvis det er relevant, bør avtalen inneholde detaljer om kostnadsdeling, investeringer eller andre økonomiske forpliktelser. 
  • Tidslinjer: Angi viktige milepæler eller tidsfrister som partene må oppfylle. 
  • Eksklusivitet: Diskuter om partene vil forplikte seg til å samarbeide utelukkende med hverandre i den gitte saken eller markedet. 
Sjekkliste for debattinnlegg

Vær presis i språket 

Det er viktig å bruke presist språk i intensjonsavtalen. Unngå vage formuleringer som kan tolkes på ulike måter. Dette bidrar til å forhindre tvister og misforståelser senere. Bruk en juridisk rådgiver eller advokat for å hjelpe deg med å formulere avtalen riktig hvis nødvendig. 

Juridiske tekster kan ofte oppleves tunge og repetitive. Det er ikke fordi jurister er dårlige skribenter. Tvert imot skriver de veldig presist og repetitivt, nettopp for å unngå misforståelser. Hvert eneste poeng skal fremheves så tydelig som mulig.  

Samarbeid mellom flere personer som setter sammen objekter

Inkluder en «ikke-bindende» klausul 

En intensjonsavtale er vanligvis ikke-bindende. Det betyr at partene ikke er juridisk forpliktet til å følge den til punkt og prikke. For å tydeliggjøre dette, kan du inkludere en «ikke-bindende» klausul. 

Klausulen indikerer at avtalen kun er en intensjonserklæring og ikke en juridisk forpliktelse. Selv om avtalen altså regnes som en juridisk tekst, er den altså ikke juridisk bindende. Dette er hovedforskjellen mellom en intensjonsavtale og en standard kontrakt.  

Forstørrelsesglass: Hva er minusord?

Legg til en unntaksklausul 

I tilfelle forholdene endrer seg, eller at partene ikke kan oppfylle avtalens betingelser på grunn av uforutsette omstendigheter, kan det være lurt å inkludere en unntaksklausul. Dette gir partene mulighet til å suspendere eller avslutte avtalen i samsvar med bestemte vilkår. 

Det kan være fort å tenke at en som selger ikke vil ha en slik klausul, for da kan en tape en kunde. Allikevel kan denne klausulen være minst like viktig for deg som selger.  

Skribenter som leser om minusord på hver sin PC

Signaturer og datoer 

Til slutt bør du inkludere et sted for partene å signere og datere intensjonsavtalen. Dette bekrefter at de er enige om betingelsene som er angitt i avtalen på det tidspunktet den signeres. 

Dette fører også med profesjonalitet i intensjonsavtalen. Naturligvis kan du legge til et par linjer på bunnen og be den andre parten signere der. Om du derimot designer et par felter, og skriver deres navn i blokkbokstaver ovenfor, fremstår dette mer profesjonelt.  

Din Text logo: Motta hjelp med skriving og bruk av minusord

Skriv din intensjonsavtale i dag! 

Å skrive en intensjonsavtale krever nøye planlegging, klar kommunikasjon og juridisk innsikt. En godt utformet intensjonsavtale legger grunnlaget for et vellykket samarbeid eller avtale, samtidig som den beskytter interessene til alle parter.  

Det er viktig å konsultere med juridiske eksperter eller advokater for å sikre at avtalen er i samsvar med gjeldende lover og regler i ditt juridiske område. En intensjonsavtale kan bidra til å fremme vellykkede forretningsforhold. 

Trenger du hjelp til å skrive en intensjonsavtale? Din Text har lang erfaring med denne typen tekster!