Hvordan skrive klagebrev?

Hvordan skrive klagebrev til offentlige etater som NAV, utdanningsinstitusjoner eller skoler? Enten du er uenig i en avgjørelse eller vil klage på et vedtak, har vi noen skrivetips til deg!

Dersom du opplever å få avslag på en søknad eller bare er uenig i et vedtak, har du i de fleste tilfeller klagerett. Saksbehandlerne kan da se på saken på nytt, og revurdere avgjørelsen. Men hvordan skrive klagebrev?

Et klagebrev blir best når du vet nøyaktig hva det er du skal klage på, og hvorfor. I tillegg bør du forklare saksbehandleren hva du mener at utfallet skal bli. La oss se nærmere på hvordan du kan skrive klagebrev!

Forstørrelsesglass

Hvordan skrive klage til NAV?

Har du behov for å sende et klagebrev til NAV? Dersom du for eksempel er uenig i et avslag på søknad om stønader som sykepenger eller sosialhjelp, har du rett til å klage.

Etter at du har søkt om tjenester eller økonomisk bistand hos NAV, vil du motta et vedtak – altså et svar. I vedtaket vil NAV også beskrive hvordan du går frem for å klage, samt klagefrist og hvem klagebrevet skal sendes til.

Hvordan skrive klagebrev til NAV? Det finnes skjemaer på nettsiden til NAV som kan fylles ut dersom du skal sende inn et klagebrev. Innholdet er det du selv som må lage, så fremt du ikke velger å få hjelp av andre.

Mann som hopper over en hekk

Hvordan skrive klagebrev til skolen?

Det kan også være aktuelt å sende klagebrev til skolen. Som forelder mener du kanskje at barnet ditt ikke får den hjelpen det trenger, eller at mobbing ikke har blitt håndtert tilstrekkelig. Som elev kan det hende at du ønsker å klage på en karakter. Så, hvordan skrive klagebrev til skolens ledelse?

Et klagebrev til skolen skal være skriftlig og inneholde en signatur fra den som klager. Det er også viktig at du begrunner klagen din, og forklarer hva saken gjelder på en oversiktlig måte. Dersom du kan forankre klagen juridisk, er dette en klar fordel.

Sjekkliste for klagebrev

Hvordan klage på vedtak?

Dersom du ønsker å klage på et vedtak fra NAV eller andre offentlige instanser, vil du som regel finne egne skjemaer for dette formålet. Når du skriver klagen, bør du huske å inkludere følgende:

  • Tittel: «Klage på …»
  • Innledning: Presenter deg selv og hva du ønsker å klage på, og forklar hvorfor du klager
  • Inkluder argumenter: Argumenter for hvorfor det aktuelle vedtaket bør revurderes
  • Avslutning: Forklar at du håper saksbehandlerne kan se gjennom saken på nytt. Signer.

Hvordan skrive klagebrev til offentlige etater som NAV? Først og fremst må du finne riktig skjema hos den aktuelle instansen. Skal du klage på et vedtak hos NAV, finner du et eget skjema som heter «Klage på vedtak». Når denne er fylt ut kan klagen sendes gjennom «Ditt NAV».

Det er også mulig å sende et klagebrev via tradisjonell brevpost. Dette kan være aktuelt for deg som ikke føler deg så trygg på teknologi og digitale skjemaer.

Dokument og PC

Slik skal et formelt brev se ut

Hvordan skrive klagebrev og formelle brev? Først og fremst skal brevet være konkret og tydelig. Det er en fordel om du forsøker å legge eventuell frustrasjon til side. Banning og hissige formuleringer vil neppe hjelpe i et klagebrev.

Det du derimot bør gjøre, er å sjekke om klagen din har en juridisk forankring. Sier kanskje lovverket at du har retten på din side? I så fall bør dette fremheves. Det er også en fordel om du greier å holde brevet relativt kortfattet, selv om du kanskje har mye på hjertet.

Din Text logo

Motta hjelp til å skrive klagebrev

Hvordan skrive klagebrev til utdanningsinstitusjoner, NAV eller andre offentlige etater? Prosessen i seg selv er nokså enkel, og du kan ofte bruke praktiske skjemaer til å sende inn klagen. Selve klagen bør imidlertid formuleres på en god måte.

Trenger du hjelp til å skrive klagebrev? Din Text hjelper deg! Vi sikrer at klagen din får best mulig gjennomslagskraft, slik at sjansen øker for at du oppnår ønsket utfall.

Kontakt oss i dag for mer informasjon!