Hvordan skrive kontrakt?

Hvordan skrive kontrakt? En kontrakt kan betegnes som en skriftlig avtale vedrørende et spesifikt forhold. De fleste kontrakter regulerer og fastsetter forholdet mellom minst to parter.

Det finnes mange eksempler på kontrakter – som ansettelseskontrakter, leiekontrakter, frilanskontrakter og kontrakter bedrifter imellom. Men, hvordan skrive en kontrakt på riktig vis? Kontraktens innhold og utforming kan ha betydning for både gyldighet og lesbarhet.

Vi skal her se nærmere på hvordan du kan skrive kontrakt!

Forstørrelsesglass

Hva er en juridisk bindende avtale?

En kontrakt er ofte juridisk bindende, noe som betyr at avtalen eller enigheten er av rettslig karakter. Dersom en av partene bryter kontrakten, kan dette ha konsekvenser for den som misligholder kontrakten – for eksempel i form av søksmål eller lignende.

I prinsippet er muntlige avtaler like gyldige som skriftlige avtaler, men det kan være utfordrende å bevise at førstnevnte har funnet sted. Det anbefales derfor å lage en kontrakt. Men hvordan skrive kontrakt?

Sjekkliste

Dette inneholder en standard kontrakt

Er du usikker på hvordan du kan skrive kontrakt? Det finnes mange ulike kontrakter, inkludert leiekontrakter, ansettelseskontrakter og lignende. Selv om innholdet i disse kan være nokså ulikt, har de også enkelte fellestrekk.

En standard kontrakt bør inneholde følgende elementer:

 

  • Dato for opprettelse av kontrakt
  • Formålet med kontrakten
  • Tydeliggjøring av kontraktens gjeldende områder
  • Informasjon om hva som skjer ved et eventuelt brudd på kontrakten
  • Underskrift av begge (alle) parter
Personer som samarbeider

Motta enkel kontraktsmal

Hvordan skrive kontrakt? Det enkleste er kanskje å ta utgangspunkt i en mal. Da trenger du kun å fylle ut et forhåndslagd oppsett, og du slipper å tenke på struktur eller lignende.

Dersom du har behov for en mal for standard kontrakt, kan vi sende dette til deg ved forespørsel. Vi har enkle og oversiktlige maler som passer til en rekke ulike kontraktsformer.

Avtale mellom personer

Kontrakt mellom bedrifter

Kontrakter er spesielt vanlig å ha bedrifter imellom. Dersom du driver et firma og har bedriftskunder, er det viktig å ha en god og tydelig kontrakt som beskriver avtaleforholdet mellom dere.

Hvis du leverer tjenester til en bedrift, får du en ekstra sikkerhet ved å ha en gyldig kontrakt. I kontrakten spesifiseres det gjerne hvilke tjenester som skal leveres og hvor ofte, samt prisen på dette. Ved å skrive kontrakt med bedriftskunder kan du sikre både inntekt og arbeid.

Hvordan skrive kontrakt med en bedrift? Kontrakter mellom bedrifter er i bunn og grunn som alle andre kontrakter. Den bør som et minimum inneholde informasjon om dato, hva kontrakten omfatter, formål, signatur og lignende.

Sørg for et tydelig og plettfritt språk, slik at misforståelser unngås. En kontrakt skal ikke gi mye rom for tolkning!

En person som ser i en kikkert

Kan du bryte en skriftlig avtale?

En skriftlig avtale eller kontrakt omfattes av lovverket, og denne delen av lovverket kalles gjerne kontraktsrett eller avtalerett. Når en kontrakt inngås, er den juridisk bindende for alle eller begge parter. Hver av partene er ansvarlige for å overholde sin del av kontrakten.

Dersom én av partene viser manglende innfrielse av avtalen som er inngått i kontrakten, kan saken tas til retten. Eksempler på avtalebrudd kan være at leveransen uteblir til avtalt tidspunkt, eller at en ansatt ikke utfører arbeidsoppgaver som avtalt.

Du kan altså bryte en skriftlig avtale, men dette kan få konsekvenser.

Ved mislighold av en avtale eller kontrakt, kan den andre parten kreve følgende:

 

  • Rettelse av mangel
  • Avslag i pris
  • Heving av kontrakt
  • Erstatning
Din Text Logo

Motta hjelp til å skrive kontrakt

Hvordan skrive kontrakt? Det å skrive en kontrakt bør gjøres med tungen rett i munnen, siden det som fremgår av kontrakten er juridisk bindende. Pass også på at signaturer inkluderes fra alle relevante parter, og at innholdet i kontrakten ikke kan misforstås.

Enhver kontrakt bør være tydelig og ikke gi stort rom for tolkning. Det er også viktig å ha god språklig flyt og gode formuleringer for å unngå misforståelser. Trenger du hjelp til å skrive kontrakt? Din Text hjelper deg!

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!