Hvordan skrive manus til foredrag? 

Dersom du skal holde et foredrag, kan et manus være til god hjelp. Dette gjør at du kan tenke gjennom hva du skal si på forhånd, slik at foredraget blir strukturert og meningsfylt. Med et manuskript kan du også unngå å glemme viktige punkter under fremførelsen. 

Men hvordan bør du egentlig skrive manus til foredrag? Vi gir deg her noen nyttige tips! 

Mann går gjennom læremål å lese- og skrivekurs

Skrivetips for manus til foredrag 

Det å skrive et manus kan kanskje føles like utfordrende som å skulle skrive en bok eller artikkel. Du trenger en god struktur, og innholdet skal ha en mening eller retning. Samtidig er det helt avgjørende at innholdet appellerer til mottakerne.  

Her er noen enkle tips du bør ha i bakhodet når du skriver manus til et foredrag!  

Hvem er foredragets målgruppe? 

Noe av det første du bør ta hensyn til når du skal skrive et foredragsmanus, er hvem målgruppen er. Med andre ord: Hvem er det som sitter i publikum? Du må huske å tilpasse teksten til det publikumet du skal nå.   

Det er et veldig ulikt kunnskapsnivå på for eksempel barneskoleelever kontra en bedrift eller universitetsstudenter. Snakk et språk målgruppen forstår, og tilpass innholdet etter forventet kunnskapsnivå. 

Tenk gjerne over følgende: Hva er det målgruppen din interesser seg i? Og hvordan kan du best engasjere dem?  

Lag en logisk struktur på manuset 

Neste steg er å lage en disposisjon eller et «skjelett» for manuset ditt. Skriv ned viktige hovedpunkter, og sørg for at de står i en logisk rekkefølge. Det er gjerne naturlig å starte foredraget med grunnleggende info om det du skal snakke om.  

Deretter presenterer du problemstillingen eller utfordringen (om dette er relevant). Neste steg er å drøfte eller diskutere for og imot, eller å gå dypere inn i temaet. Avslutningsvis presenterer du kanskje en konklusjon, og/eller spør om publikum har noen spørsmål.  

Nøyaktig hvordan manuset til ditt foredrag bør bygges opp, avhenger av både tema og kontekst.  

Ikke gjør manuset unødvendig komplisert 

Dersom du skal skrive manus til et foredrag, er det også viktig å sørge for at teksten blir lettfattet og oversiktlig. Ønsker du å bruke manuset som en «huskelapp» mens du holder foredraget, er det nyttig å bruke stikkordsform. 

Da kan du raskt kaste et blikk ned på manuset mens du snakker, og bli påminnet hva du skal ta opp. Har du et flere sider langt manus uten avsnitt eller pusterom, er det fort gjort å miste tråden underveis.  

Et manus kan gjerne være mer utfyllende, også – naturlig nok. Kanskje du ønsker å øve inn manuset før foredraget? Med det sagt, ønsker mange å unngå direkte avlesning fra et manus mens de holder foredraget. Avlesning kan nemlig føre til lite kontakt med publikum. 

Konklusjonen er altså: Skriv et kort og enkelt manus til foredraget ditt, gjerne i stikkordsform. 

Personer som deltar på lese- og skrivekurs: Hvordan skrive bedre?

Hvordan bli en god foredragsholder? 

Når du skal holde et foredrag er det spesielt viktig at du kan det du snakker om. Er du trygg på det du skal fortelle om, vil det ikke være like vanskelig å snakke høyt om det. Et godt foredrag er gjerne et foredrag som vitner om gode forberedelser og en trygg stemme.   

Noe av det viktigste i en foredragssituasjon er å være trygg på seg selv, og å ha litt selvtillit! Dette er ikke alltid det ekleste, og det er veldig forståelig om du er nervøs for å fremføre noe foran andre. De aller, aller fleste er nettopp det.  

Et tips er å snakke deg selv opp. Bygg opp selvtilliten din i forkant av foredraget! Forskning viser at det å innta en power-pose i forkant av stressende situasjoner hvor en må levere, øker sannsynligheten for suksess. 

Om ikke annet, så må du «fake it till you make it». Tror du nok på deg selv, er det nok ingen andre som kommer til å gjennomskue deg. Og da får du den selvtilliten du lette etter også! 

Prosess: Hva lærer du på et lese- og skrivekurs?

Motta hjelp til å skrive manus til foredrag 

Skal du holde et foredrag, og trenger derfor et manus? Din Text hjelper deg med å utarbeide et tydelig og engasjerende manus, enten du skal snakke til barn, unge, eldre eller bedriftsledere.  

Vi sørger for at manuset er oversiktlig og lettlest, og at innholdet tilpasses målgruppen din. Hos oss kan du bestille både korte, lange, enkle og faglig avanserte foredragsmanus!