Hvordan skrive motivasjonsbrev?

Når man skriver et motivasjonsbrev, skal man presentere seg selv på en profesjonell og velformulert måte. Brevet blir sendt sammen med søknader, ofte i forbindelse med studier eller jobb. I brevet sier man litt om hvem man er og hva som er motivasjonen for å søke.

Et motivasjonsbrev blir ofte sendt fordi motparten krever det, eller fordi man ønsker å legge ved en form for kommentar til CV/søknad. I brevet kan du presentere deg som person, utover dokumentene knyttet til søknaden din.

Det er viktig å presentere seg godt og formidle hvem man er, og ikke minst – hvorfor man ønsker å jobbe med / studere noe. Det kan være snakk om en utvekslingsavtale, eller kanskje en stilling i et firma.

Personer som kommuniserer: Hvordan skrive motivasjonsbrev?

Hvordan skrive motivasjonsbrev til utveksling?

Hvis du vil studere i utlandet, er utveksling et populært alternativ. Man kan da – i ganske ung alder – få kjenne på hvordan det er å bo i utlandet og studere der. I disse søknadsprosessene er det vanlig at studiestedet krever at du som søker sender inn et motivasjonsbrev.

Motivasjonsbrevet sendes gjerne som et vedlegg, alene eller sammen med en søknad. Sendes det alene skjer dette gjerne i for- eller etterkant av søknadsprosessen. Her kan man med fordel være ekstra grundig når man skal forklare hvorfor man passer til studiet, og hva som motiverer en.

Hva ønsker du å få ut av studieoppholdet? Hvorfor vil du studere akkurat på dette stedet? Man kan gjerne forklare bakgrunnen for ønsket studie, og hvorfor skolen er et godt valg.

Hvis man har andre interesser som gjenspeiles i studiet eller skolen, er det lurt å nevne disse også – enten det er snakk om kunst eller sport.

Forretningsmann som hopper hekk: Hvordan skrive motivasjonsbrev til jobb?

Motivasjonsbrev til jobb

Motivasjonsbrev er også vanlig å inkludere i jobbsøknader, eller i andre sammenhenger der man blir vurdert eller søker om deltakelse. Det kan for eksempel være snakk om gruppeprosjekter eller utenlandsopphold som krever ekstra dedikasjon eller spesielle personlige egenskaper.

Forklar gjerne hvilke ferdigheter du har som gjør at du er riktig kandidat for akkurat det du søker på. Si noen ord om hva du ønsker å lære av deltakelsen, og hva du kan bringe til bordet. Dette er essensen i et motivasjonsbrev, og bør være hovedfokus når brevet skrives i jobbsammenheng.

Mann skriver motivasjonsbrev: Hvordan gå frem?

Slik skriver du motivasjonsbrev

Et motivasjonsbrev bør som regel få plass på én vanlig side i Word, tilsvarende ett A4-ark med skriftstørrelse 12. Ellers gjelder det å ta utgangspunkt i de kravene motparten stiller til motivasjonsbrevet når det kommer til innhold.

Hvordan skrive motivasjonsbrev på generell basis? I de fleste tilfeller skal brevet inneholde følgende informasjon:

  • Litt om deg (bakgrunn, bosted etc.)
  • Hva studerer du (eller har studert tidligere)
  • Hvilken relevant erfaring har du
  • Har du felles verdier med studiestedet/arbeidsstedet?
  • Kan interessene dine kobles opp mot det du søker på?
  • Hva er motivasjonen din for å søke?

Avslutningsvis kan man gjerne gå litt dypere inn på egne interesser og hva som er motivasjonen ens. Dersom studiestedet eller arbeidsplassen benytter arbeidsmetoder eller -verktøy du har interesse for eller kjennskap til, kan du nevne dette også.

Du kan skrive brevet selv, men det er også mulig å få hjelp. Eventuelt kan du forbedre egne skriveferdigheter ved å delta på et skrivekurs.

Motta hjelp med å skrive motivasjonsbrev

Vi hjelper deg med motivasjonsbrev!

Hvordan skrive motivasjonsbrev? Et motivasjonsbrev skal først og fremst være kortfattet og presist, og på en effektiv måte formidle hvorfor akkurat du er den rette kandidaten. Hva er motivasjonen din, og hvorfor ønsker du å delta? Dette er viktig å få frem i brevet.

Mange synes imidlertid at det er vanskelig å formulere et godt motivasjonsbrev. Da er det fint å vite at det finnes hjelp å få.

Din Gruppen har erfarne skribenter som har hjulpet mange studenter (og andre) med å skrive fengende og gode motivasjonsbrev. Vi hjelper gjerne deg også.

Kontakt oss i dag for raskt og effektiv hjelp!