Hvordan skrive tilbud?

Hvordan skrive tilbud eller anbud? Både offentlig og privat sektor legger ut anbud via anbudstjenester. Dette er oppdrag som kan være av høy verdi for den som vinner anbudsrunden.

Men hvordan skrive tilbud som sikrer deg eller bedriften din oppdraget? Skal du vinne anbudsrunden er du avhengig av å skrive et velformulert, tydelig og konkret tilbud.

Vi skal her se nærmere på hvordan du kan skrive tilbud som fanger oppmerksomheten til oppdragsgiver!

Anbudsbrev som ligger på en PC

Hvordan skrive anbudsbrev?

Mange bedrifter er usikre på hvordan de kan skrive tilbud som fanger interessen til anbudsgiver. I en anbudsrunde vil oppdragsgiveren kanskje motta flere titalls (eller hundretalls) tilbud fra interessenter. Det er med andre ord viktig å skrive et godt tilbud.

Hvordan skrive tilbud som øker sjansen for at du vinner en anbudsrunde? Start gjerne tilbudet med en hilsen som har litt personlig karakter. Et eksempel er å skrive «Hei, NN» og nevne for langt unna du holder til. Dette viser oppdragsgiveren at tilbudet er tiltenkt og tilpasset dem.

Et skreddersydd anbudsbrev er med andre ord gunstig. Det er også viktig å tydeliggjøre at du eller bedriften din er innforstått med oppdraget og dets omfang. Påpek gjerne at du sitter på den nødvendige kompetansen som trengs for å utføre jobben.

Inkluder følgende informasjon:

 

  • Personlig hilsen
  • Tilholdssted
  • Relevant erfaring og kompetanse
  • Opplys om eventuelle sertifiseringer, utdannelse og fagbrev
  • Når kan tjenesten/arbeidet utføres? Når der jobben ferdigstilt?
  • Pris for oppdraget
To personer som sitter og skriver på PC

Sende tilbud til kunde

Hvordan skrive tilbud og faktisk få jobben? For å i det hele tatt være med i anbudsrunden, er det viktig at du sender tilbudet til kunden i god tid.

Før du velger å sende et tilbud til oppdragsgiver, er det blant annet viktig å sjekke hva som var fristen for å delta i anbudsrunden.

Hvordan vinne anbud?

Det er mange faktorer som spiller inn når oppdragsgiver skal avgjøre hvem som vinner anbudsrunden. Noen oppdragsgivere vektlegger pris, og velger enkelt og greit det tilbudet som var mest rimelig. Andre vektlegger kompetanse, kapasitet eller lokalitet.

Ved å lese anbudet nøye, kan du potensielt fange opp hva som er viktig for den aktuelle oppdragsgiveren. Dette gir deg en mulighet til å fremheve at du er den beste kandidaten til å ta oppdraget.

Anbudsbrev

Eksempel på anbudsbrev

Er du usikker på hvordan du kan skrive tilbud til en anbudsrunde? Da kan det ofte hjelpe å se på et eksempel. Det er ingenting i veien for å la seg inspirere av andres anbudsbrev.

Et annet tips er å benytte seg av en mal for anbudsbrev. Dette gjør det lettere for deg å skrive tilbudet, siden du ikke trenger å bruke tid på utforming og oppsett. Skulle du stå helt fast, kan et tekstbyrå ta seg av skrivingen for deg.

Avtale

Vi hjelper deg med å skrive tilbud

Mange bedrifter tjener bra på oppdrag de vinner gjennom anbudsrunder. Men, hvordan skrive tilbud egentlig? For å vinne anbudsrunden er det avgjørende at tilbudet er tydelig, oversiktlig, informativt og velformulert.

Dersom du er usikker på hvordan du kan skrive tilbud som skiller seg positivt ut i mengden, finnes det hjelp å få. Din Text skriver tilbud som øker sjansen for at oppdraget blir ditt.

Kontakt oss i dag dersom du trenger hjelp!