Hvorfor er god kommunikasjon viktig?

Kommunikasjon handler om å få frem et budskap med hensikt. God kommunikasjon er viktig for å ikke bli misforstått og for at budskapet skal ha ønsket effekt på mottaker.

Kommunikasjon er særlig viktig i markedsføring. Kunder vil sammenligne dine produkter og tjenester med konkurrenter, og derfor må du fremheve hva som skiller deg ut og hvorfor du er det foretrukne valget.

Med god kommunikasjon kan du overbevise kunden, inspirere dem, bygge tillit og styrke din egen merkevare. For å klare dette må du vite hvem du snakker med og hvilke teknikker som fungerer på den aktuelle målgruppen.

Forstørrelsesglass

Hva er god kommunikasjon?

God kommunikasjon i markedsføring handler om å skape en felles forståelse, og bruke teknikker som tydelig får frem budskapet. God enveiskommunikasjon må være konkret og tydelig, toveiskommunikasjon må på sin side åpne opp for diskusjon og samspill. 

God kommunikasjon handler også om å vite hvem du snakker med, hva som kan forårsake misforståelser og være bevisst på situasjonen. Når du har dette klart, vil du vite hvordan du må tilpasse språket for å kunne kommunisere informasjon og budskap. 

For å skape god kommunikasjon, må du også være en aktiv lytter. Du må være åpen for andre synspunkter og huske at du har alltid noe å lære, samtidig som du kan lære andre. Ikke vær redd for å stille spørsmål, særlig ikke i markedsføring.

Flere personer som samarbeider

God kommunikasjon spiller på psykologi

Hvordan du ordlegger deg, kan ha stor effekt på følelsene til mottakeren. De rette skildringene kan vekke en kjøpelyst og overbevisende ord skaper trygghet. Det er en grunn til at de tradisjonelle reklamene ikke har samme effekt som før.

Forbrukeren blir daglig bombardert reklame, annonser og ord som prøver å selge. Ingen liker å føle at de blir utsatt for salgstriks. I dag er viktig å gi verdi til forbrukeren. Kommuniserer du på en måte som gjør at mottaker føler seg sett og hørt, får du også bedre respons.

Tekstdokument som ligger på en PC med forstørrelsesglass ved siden av

Slik kommuniserer du bedre med tekst

For å kunne kommunisere godt med tekst, må du dra inn de generelle prinsippene for generelle god kommunikasjon. Du må ordlegge deg på en måte som er tilpasset målgruppen du snakker med.

Derfor er det viktig at du vet hvem målgruppen er, og hvordan deres verdier, alder, kjønn og interesser kan være med på å forme måten de tilegner seg informasjon og tolker budskap. Suksessfull kommunikasjon gjennom tekst, handler om å skrive målrettet. 

Samtidig er det viktig å lytte og få tilbakemeldinger fra målgruppen. Hvilket behov har de? Hva synes de om måten du kommuniserer på? Dette er også nyttig for å legge kommunikasjonsplaner og strategier i fremtiden. 

Når du vet hvilke formidlingsteknikker som treffer målgruppen, kan du begynne å forme budskapet ditt med dette i bakhodet. Du kan nå få en tekst til å selge, inspirere, engasjere og gi verdi.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Det tar tid å lære seg teknikkene for god kommunikasjon i ulike situasjoner – særlig gjennom tekst og markedsføring. Men når disse teknikkene er på plass, og du ordlegger deg på en strategisk og målrettet måte, vil du se stor effekt av markedsføringen. 

For å lykkes med innholdsmarkedsføring og generell tekstbasert kommunikasjon, må du ha tilgang på ressurser og ansatte med kompetanse. Det er en kunst å skrive en treffsikker tekst, som både gir verdi til mottakeren og skaper resultater for senderen.

Trenger du hjelp med å finne de rette ordene? Uansett hvordan du ønsker at kunden skal konvertere, enten det er gjennom salg, påmelding til nyhetsbrev eller gjennom henvendelser, kan en god tekst gi deg resultater.

Din Text jobber daglig med å treffe målgrupper og formidle budskap. Vi vet hva som må til, og hjelper deg gjerne med å forbedre kommunikasjonen. Kontakt oss i dag og du får de første 500 ordene gratis.