Indirekte kommunikasjon 

Kommunikasjon deles ofte inn i direkte og indirekte kommunikasjon. Når noe formidles på en indirekte måte, er vanligvis ikke avsenderens intensjon like tydelig. Ved indirekte kommunikasjon kan det derfor være mer utfordrende å forstå hva som egentlig ligger bak det som kommuniseres. 

Indirekte kommunikasjon er en kommunikasjonsmetode som avhenger av egen tolkning i litt større grad enn direkte kommunikasjon. I direkte kommunikasjon er det ingen tvil om hva avsenderen prøver å si. Ved indirekte kommunikasjon er imidlertid dette mer uklart,

I denne artikkelen skal vi definere begrepet indirekte kommunikasjon. Det finnes forskjellige måter å kommunisere på, og vi skal her se på hvordan dette kan brukes innen markedsføring. Finn også ut hvordan indirekte kommunikasjon kan brukes i tekst! 

Person stiller spørsmål: Hva er indirekte kommunikasjon?

Hva er indirekte kommunikasjon? 

Indirekte kommunikasjon kan defineres som uklar formidling. Ved indirekte kommunikasjon kan det nemlig være litt vanskelig for mottakeren å skjønne hva avsenderen egentlig mener. Vedkommende sier én ting, men i mange tilfeller betyr det noe helt annet.

Kommunikasjonsmåten kan få mottakeren til å føle seg litt usikker. I noen tilfeller kan indirekte kommunikasjon føre til at det oppstår misforståelser. Grunnen til dette er at indirekte formidling innebærer at mottakeren må tolke budskapet i langt større grad. 

Med andre ord kan indirekte kommunikasjon bidra til at det oppstår støy i kommunikasjonsprosessen mellom avsender og mottaker.  

Husk at vi også skiller mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon, noe du kan lese mer om i denne guiden.

Indirekte kommunikasjon mellom to personer

Ulike måter å kommunisere på innen markedsføring 

Når du jobber med markedsføring, jobber du automatisk med kommunikasjon. Grunnen til det er at kommunikasjon er viktig i enhver markedsføringsprosess. En markedsføringsprosess kan forklares som kommunikasjonsprosessen mellom en avsender og én eller flere mottakere. 

De ulike kommunikasjonsmetodene i markedsføring utgjør hovedkategorien vi kaller massekommunikasjon, noe som innebærer kommunikasjon til en stor gruppe mottakere. I denne hovedkategorien finner vi kommunikasjonsmetoder som reklame, salgsfremmende tiltak og PR.   

To personer som driver med reklame og treffer målgruppen: Hva er indirekte kommunikasjon?

Reklame 

Reklame er noe de fleste har kjennskap til, da dette er noe vi møter på stort sett hver eneste dag. Uansett hvor vi snur oss, så eksponeres vi for én eller annen form for reklame. Det finnes altså mange eksempler på reklame i dagens samfunn. 

Reklame kan være alt fra en fysisk brosjyre til en digital annonse. Førstnevnte finner du i postkassen din et par ganger i uken, og sistnevnte ser du på ulike sosiale medier hver eneste dag. Det er også mulig å se reklame på TV eller å høre radioreklamer. 

Positiv graf: Kan du benytte indirekte kommunikasjon i markedsføring?

Salgsfremmende tiltak 

Salgsfremmende tiltak er en annen form for massekommunikasjon. I denne kategorien finner du diverse arrangementer som varemesser og andre eventer rettet mot kunder. 

Hensikten med disse arrangementene ligger nok litt i selve begrepet: Nemlig å gi mennesker mer informasjon om virksomheten og forhåpentligvis øke salget. 

Person som arbeider med PR og indirekte kommunikasjon på PC

PR 

Hvis bedriften din skal arrangere et stort event for kunder eller skal lansere et nytt produkt, ønsker du naturligvis at så mange mennesker som mulig skal vite om det. Da kan det være gunstig å finne en måte å få informasjonen ut til målgruppen din på.

En effektiv måte å gjøre dette på, er ved å sende ut en pressemelding. Dersom pressemeldingen fanger medienes oppmerksomhet og fører til omtale i aviser eller lignende, er dette en form for PR. 

En pressemelding kan beskrives som en form for indirekte kommunikasjon. Grunnen til dette er at teksten inneholder informasjon om den aktuelle bedriften og produktet. Men selve hensikten, som er å få folk til å kjøpe et produkt, formidles ikke direkte.

Bøker stablet oppå hverandre: Kan du bruke indirekte kommunikasjon i tekst?

Motta 500 ord gratis 

Ønsker du å benytte deg av indirekte kommunikasjon? Vi har full forståelse for at du kanskje synes at dette er litt vanskelig! Enten du har behov for hjelp med en pressemelding eller annen tekst, står Din Text klar til å hjelpe deg.

Tekstforfatterteamet vårt har mange års erfaring med innholdsproduksjon, og vi har kunnskap om ulike kommunikasjonsmetoder. Vi sørger for at teksten din blir av topp kvalitet, og at den formidler budskapet – enten direkte eller indirekte.