Innholdsprodusent lønn

Drømmer du om å kunne skrive tekster og tjene penger på det? Da er du kanskje også nysgjerrig på hva som er gjennomsnittlig innholdsprodusent lønn. Som innholdsprodusent kan du være enten fast ansatt eller frilanser, noe som kan ha innvirkning på lønn.

I denne guiden skal vi se nærmere på hva du som innholdsprodusent kan forvente å få i lønn, og hva slags jobbmuligheter som finnes. Betalte skrivejobber kan være både spennende og lærerike!

Tekstdokument som ligger på en PC med forstørrelsesglass ved siden av

Hva er vanlig lønn for en innholdsprodusent?

Mange lurer på hva en innholdsprodusent får i lønn. Dette kan naturligvis variere en hel del, og avhenger av hvor og hvordan du jobber. 

Vi skal her se nærmere på hva som kan forventes av lønn avhengig av hvorvidt du er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende.

Person som løper og hopper over en hekk med en koffert i hånda

Lønn for innholdsprodusent på frilansbasis

Som frilanser kan du jobbe «fulltid», altså 7–8 timer daglig, eller kun innimellom. Hvor mye du jobber vil naturligvis ha en direkte innvirkning på hvor mye du tjener. De fleste skribenter som jobber som frilansere har en viss timesats, eller tar betalt for antall ord som skrives.

Erfaring, utdanning og hvor mye kundene dine er villige til å betale vil også kunne påvirke lønnen din som frilanser. Dersom du jobber som frilanser og mottar oppdrag gjennom en tredjepart (en aktør som formidler oppdrag på vegne av kunder), blir ofte lønnen lavere. 

Som frilanser uten mellomledd kan du derimot tjene nokså bra. Generelt sett kan du forvente å tjene alt fra 300 000 til 700 000 kroner i året som fulltids innholdsprodusent. 

Det er dessverre vanskelig å gi et mer nøyaktig estimat enn dette, siden mange faktorer spiller inn. Lønnen til frilansere kan også variere mye fra måned til måned, avhengig av hvor mange oppdrag som er tilgjengelig.

Person som fremviser et tekstdokument

Innholdsprodusent – lønn som fast ansatt

Dersom du blir ansatt som innholdsprodusent hos et firma, vil lønn avhenge av alt fra stillingsgrad og erfaring, til produktivitet. Som regel vil du få en kontrakt om fastlønn, noe som vil gi deg økonomisk trygghet og forutsigbarhet.

Innholdsprodusent lønn for skribenter med fast ansettelse ligger som regel på rundt 350 000 til 650 000 kroner. Dette varierer mye fra selskap til selskap, og igjen er det mange faktorer som spiller inn.

Du kan imidlertid forvente en vanlig, god lønn som innholdsprodusent. Dette er altså et yrke du fint kan leve av i Norge.

Din Text logo

Hvor kan jeg søke om jobb som innholdsprodusent?

En innholdsprodusent kan jobbe både som fast ansatt eller frilanser. Som frilanser kan du ta oppdragene som er tilgjengelig på løpende basis, og du trenger ikke å søke om jobb. Du er din egen sjef, og styrer i stor grad hverdagen din selv.

Dersom du ønsker forutsigbarhet og trygge rammer, kan fast ansettelse være en bedre løsning. Du kan søke om jobb som innholdsprodusent hos ulike tekstbyråer, og stillingene utlyses som regel på LinkedIn, Finn.no og lignende sider. 

Vi i Din Text er alltid på utkikk etter dyktige skribenter som brenner for å skrive. Du er velkommen til å sende oss en jobbsøknad. Hos oss finnes det muligheter for fast ansettelse som innholdsprodusent. Kanskje du er vårt neste talent?

Vi hører fra deg. Ta kontakt i dag!