Kampanjeplan markedsføring

Med en kampanjeplan til markedsføring kan du sikre at kampanjen din blir en suksess. Finn ut hvordan du lager en plan for kampanjen din, slik at budskapet når ut mer effektivt!

En kampanje er en konsentrert markedsføringssatsing som varer i en begrenset periode. Kanskje du ønsker å markedsføre et nytt produkt ekstra mye slik at det blir kjent? Uansett grunn, er det viktig med en god kampanjeplan.

Vi skal her se nærmere på hva en kampanjeplan innen markedsføring er, og hva den bør inneholde!

Forstørrelsesglass

Kampanjeplan definisjon

En kampanjeplan kan defineres som en plan for hvordan et produkt eller en tjeneste skal markedsføres i en avgrenset periode. Det er enkelt forklart en plan for kampanjen din, og planen definerer hva som skal gjøres når, av hvem og gjennom hvilke plattformer.

I en kampanjeplan innen markedsføring bør du også definere og beskrive tjenesten eller produktet som skal fremheves. Den bør også si noe om hvem mottakerne er, og hva målet med kampanjen er.

Her er en oversikt over hva en kampanjeplan bør inneholde:

 

 • Produktbeskrivelse
 • Definisjon av målgruppe
 • Kampanjens mål
 • Budskap som skal kommuniseres
 • Hvilke kanaler som skal benyttes (TV, sosiale medier, aviser etc.)
 • Aktivitetsplan: Hvem gjør hva, og når?
 • Budsjett
Dokument på en PC

Sett mål for din kampanjeplan

En kampanjeplan gjør markedsføring av produkter og tjenester enklere. Dette fordi du har en konkret plan for hvordan kampanjemålet skal nås.

Du bør derfor sørge for at du har en tydelig definisjon av hva som er målet med kampanjen din. Legg inn både kvalitative og kvantitative mål om nødvendig. Kvantitative mål er målbare og kan stadfestes med tall, mens kvalitative mål handler mer om kvalitet.

Her er noen eksempler på hva som kan være målsetninger med en kampanjeplan innen markedsføring:

 

 • Økt markedsandel
 • Økt lønnsomhet
 • Flere salg
 • Bedre omdømme
Din Text logo

Få hjelp med din kampanjeplan

En kampanjeplan gjør markedsføring enklere for både små og store bedrifter. En plan for kampanjen din gjør det lettere å vite hvordan målsetningene skal nås, og hvem som skal gjøre hva. Planen sier også noe om hvilke plattformer markedsføringen skal gjøres gjennom.

Dersom du er usikker på hvordan du kan lage en god kampanjeplan til din markedsføring, kan Din Text hjelpe deg. Vi har lang erfaring med markedsføring og kampanjeplanlegging, og deler gjerne vår kunnskap med deg.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!