Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

God og tydelig kommunikasjon for ledere og organisasjoner er viktig for å sikre at både ansatte, kunder og samarbeidspartnere holder seg oppdatert. Finn ut hvordan du går frem!

Organisasjoner og ledere i bedrifter bør sørge for å praktisere tydelig og god kommunikasjon med alle nøkkelpersoner. Krisekommunikasjon i form av endringskommunikasjon er et eksempel på dette.

Skal bedriften gjennomgå store endringer som oppkjøp eller nedskalering, må dette kommuniseres ut til relevante parter som kan berøres. Vi skal her se nærmere på kommunikasjon for ledere og organisasjoner!

Personer som setter sammen et puslespill

Slik bør ledere kommunisere

Som leder i en organisasjon eller bedrift bør man sørge for klar kommunikasjon til både ansatte, samarbeidspartnere og eventuelle kunder. For at kommunikasjonen skal bli mest mulig effektiv, er det viktig at du først og fremst er tydelig.

Innen endringskommunikasjon er det blant annet viktig å si noe om hva endringen går ut på, hvem det rammer, når den vil skje og hvorfor. Start gjerne med hovedbudskapet, slik at alle henger med fra begynnelsen av. 

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner kan med fordel foregå skriftlig, spesielt om det er mange berørte parter. Et skriftlig budskap er ofte lettere å prosessere, siden mottakeren har mulighet til å lese det på nytt om noe var uklart.

Skriftlig kommunikasjon for ledere og organisasjoner kan dessuten være like effektivt som muntlig kommunikasjon. Kroppsspråk og lignende kan fint erstattes av skriftlige virkemidler, mens ord som vektlegges kan markeres med tykkere skrift.

Forstørrelsesglass

Internkommunikasjon må være førsteprioritet

Kommunikasjon om endringer eller andre ting bør i første rekke ha et internt fokus. Dersom større endringer eller kriser oppstår i bedriften, bør ansatte og ledelsen få vite dette før andre parter. 

Intern kommunikasjon for ledere og organisasjoner kan foregå både muntlig og skriftlig, men sistnevnte er ofte lurt i større bedrifter. Med mange ansatte blir det ofte praktisk vanskelig å kommunisere et stort budskap muntlig. 

Ved å sende en skriftlig melding til alle berørte parter, kan du effektivisere internkommunikasjonen betraktelig.

Mann som er på telefonen

Nøkkelen til eksternkommunikasjon

God kommunikasjon for ledere og organisasjoner er også viktig når et budskap skal gis til eksterne parter. Samarbeidspartnere, kunder, sponsorer og leverandører bør få kunnskap om endringer som kan påvirke dem direkte. Eksempler på dette er oppkjøp, fusjoner, produktendringer og lignende. 

Nøkkelen til god eksternkommunikasjon er å være tydelig. Også her bør du tydeliggjøre hvilke endringer som skal skje, når de skal skje, samt hvordan og hvorfor de skjer.

Avtale mellom to parter

Motta 500 ord gratis

God og tydelig kommunikasjon for ledere og organisasjoner er viktig dersom endringer skal kommuniseres til kunder, ansatte eller andre. Både krisekommunikasjon, endringskommunikasjon og annen kommunikasjon bør først og fremst være tydelig – og gjerne skriftlig.

Er du usikker på hvordan du skal kommunisere et budskap internt eller eksternt? Din Text hjelper deg. Vi har lang erfaring med lederkommunikasjon, og sørger for at budskapet er klart og tydelig.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!