Kommunikasjon og psykologi

Kommunikasjon og psykologi er to begreper som går hånd i hånd. Grunnen til det er kognitiv psykologi som spiller en stor rolle i kommunikasjonsprosessen, men det er noe som veldig mange ikke tenker over.

Innen kommunikasjonsteorien er det flere modeller som kan bruke for å skape et visuelt bilde over kommunikasjonsprosessen og hvordan psykologi passer inn i blandingen. Psykologi er en viktig del av kommunikasjon, uavhengig av om kommunikasjonsprosessen er vellykket eller ikke.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på kommunikasjon og psykologi. Det betyr at vi skal se på kommunikasjonsmodellen som vi ville brukt i en slik kommunikasjonsprosess. Vi skal også finne ut hvor viktig psykologi er i henhold til kommunikasjon.

Personer som samarbeider

Kommunikasjonsmodellen og psykologi

For å forstå hvordan kommunikasjon fungerer, så bruker vi ofte ulike kommunikasjonsmodeller. Disse modellene gir oss et visuelt bilde på hvordan en kommunikasjonsprosess foregår, og hvilken modell som er den beste vil variere med utgangspunkt i hva det er du ønsker å finne ut.

Den klassiske modellen vi har innen kommunikasjonsteori, er prosessmodellen. Men dette er en modell som fokuserer mest på budskapet og hva som skjer med det på veien mellom en avsender og en mottaker. Tekstmodellen fokuserer mer på hvordan mottakeren tolker budskapet.

Det betyr at denne kommunikasjonsmodellen vil være et gunstig valg for å finne ut hva som skjer i hjernen til mottakeren. Denne modellen fokuserer på hvordan mottakeren tolker budskapet, og da vil begrep som assosiasjon være relevant i en veldig stor grad.

Det er altså ikke sikkert at to mottakere tolker budskapet på samme måte. Hvordan hver enkelt mottaker tolker budskapet vil variere med utgangspunkt i hvilke assosiasjoner vedkommende har til ordene som blir brukt i formidlingen.

Mann som trekker et sverd gjennom bullseye

God kommunikasjon spiller på psykologi

Når to personer kommuniserer med hverandre, så utveksles det informasjon om et bestemt tema mellom dem. I noen tilfeller er også erfaringer relevante. Det foregår et samspill mellom disse to personene, med andre ord.

I en kommunikasjonssituasjon har hver person flere roller, og disse rollene byttes det mellom med en frekvens som er svært rask. Når du fungerer som avsender så er det du som snakker, men når du lytter til den du snakker med så er du mottaker.

Kommunikasjon i seg selv er altså ganske enkelt, men en viktig del av prosessen er altså hvordan mottakeren oppfatter det som blir sagt. Kognitiv psykologi, med andre ord.

Mottakeren tar altså utgangspunkt i egne tanker og følelser i enhver kommunikasjonsprosess. Det betyr at vedkommende kan forstå eller misforstå deg, og dersom det oppstår en misforståelse, så har det skjedd en kommunikasjonssvikt. For å forhindre dette, så er det viktig med god kommunikasjon.

Sjekkliste

5 raske fakta om kommunikasjon

  1. Det norske ordet kommunikasjon er et lånord fra det latinske språket communicare. På latin betyr dette å gjøre felles.
  2. Kommunikasjon handler om du som avsender formidler et budskap til en mottaker, og omvendt.

    3. Vi skiller mellom verbal kommunikasjon og ikke-verbal kommunikasjon. Vi har altså to hovedformer for kommunikasjon.

  3. Det er mange faktorer som spiller inn for å gjøre en kommunikasjonsprosess til en vellykket prosess.
  4. Dårlig kommunikasjon kan få store konsekvenser.
Forstørrelsesglass

Slik drar du nytte av psykologi i kommunikasjon

For å dra nytte av psykologi i kommunikasjon, må du vite hvor du kan forvente å se det i en kommunikasjonsprosess.

Et budskap kan tolkes på flere måter, og det betyr at tolkningen vil ta utgangspunkt i hva den aktuelle mottakeren tenker og føler om det som blir sagt. Det er dette kognitiv psykologi handler om.

Psykologi er et nyttig verktøy i en kommunikasjonsprosess, for dette er kunnskap som bidrar til at du som avsender er oppmerksom på eventuelle fallgruver når du formidle et budskap til en mottaker.

Avtale mellom to parter

Motta 500 ord gratis

Hos Din Gruppen får alle nye B2B-kunder et tilbud som innebærer at de kan få de første 500 ordene gratis.

Det betyr at du får muligheten til å prøve oss ut og få et spesifikt bilde på hva vi kan gjøre for deg.

Trykk på knappen nedenfor, og benytt deg av det gode tilbudet allerede i dag!