Kommunikasjon under endring

Kommunikasjon under endring er viktig for at endringsprosessen skal være mest mulig effektiv og skje på best mulig måte. Ved god kommunikasjon unngår du både endringsmotstand og det å havne i andre fallgruver som kan oppstå som et resultat av dårlig kommunikasjon.

Endring er når noe endrer seg, og endringer kan være både små og store. Det høres kanskje rart ut, men selv de minste endringer kan få enorme konsekvenser hvis de ikke kommuniseres ordentlig til alle som kommer til å påvirkes av dem.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilken rolle kommunikasjon har i enhver endringsprosess. Hvorfor er verdiskapende og effektiv kommunikasjon viktig? I tillegg skal vi finne ut hvordan du kan bruke tekst til din fordel i en slik prosess.  

Forstørrelsesglass

Verdiskapende kommunikasjon i endringsprosesser

Når endringer strekker seg over en lengre tidsperiode, så kalles det en endringsprosess. En endringsprosess deles inn i flere faser, og det skjer forskjellige ting i hver eneste fase.

Uansett hvilken fase du befinner deg i, så er du avhengig av kommunikasjon for at prosessen skal gå fremover. Det er altså kommunikasjon som er nøkkelen i enhver endringsprosess.

Verdiskapende kommunikasjon handler om å ta hensyn til at forskjellige mennesker har forskjellige reaksjonsmønstre. I denne sammenhengen betyr det at det ikke er alle som takler endringer like godt. Løsningen på dette kan være å gi dem tid, og det kan de få ved at endringene varsles i god tid. 

God kommunikasjon mellom endringsleder og arbeidstakere vil gjøre endringsprosessen mye enklere. Hvis du som endringsleder vil sikre dette, bør du seriøst vurdere å bruke tekst underveis gjennom hele prosessen.

Personer som samarbeider

Endring i bedrifter krever effektiv lederkommunikasjon

Et annet begrep som er relevant i en endringsprosess er endringsledelse. Når det er noe som skal endres i en bedrift, er det altså noen som må ha ansvaret for å lede disse endringene. Dette er ofte et ansvar som tilegner sjefen eller den daglige lederen.

Når det skal gjennomføres endringer i en bedrift, er det nødvendig med effektiv lederkommunikasjon.

Som nevnt er det viktig med god kommunikasjon mellom endringsleder og arbeidstakere. Det er det lederkommunikasjon går ut på.

En endringsleder har altså et enormt ansvar, og tekst kan være et nyttig verktøy i denne sammenhengen. Dette er imidlertid noe vi kommer tilbake til litt senere i denne artikkelen.        

Tekstdokument som ligger på en PC

Effektiv endringskommunikasjon internt i bedriften

Med internt i bedriften mener vi kommunikasjon mellom både endringslederen og arbeidstakere, og endringskommunikasjon handler om informasjon om de forskjellige endringene som skal skje.

Endringskommunikasjon er viktig fordi folk ofte ønsker å forstå hvorfor de er nødt til å gjøre spesifikke ting. Det er ikke sikkert at de har lagt merke til at det ikke fungerer, så de lurer kanskje på hvorfor noe som fungerer skal endres på.

Endringslederen må være i stand til å formidle tre ting, og det er hva (endring), hvordan (fremgangsmåte) og hvorfor (grunnen til at den spesifikke endringen er nødvendig) på en god måte. Det er dette som inngår i effektiv endringskommunikasjon.

Flere tekstdokumenter

Tekst til kommunikasjon under endring

Tekst er et nyttig verktøy til kommunikasjon under endring. Det er en måte som gjør det mulig for endringslederen å formidle mye informasjon til alle involverte samtidig.

Det er mange grunner til at tekst bør brukes i disse tilfellene. Det fører naturligvis til at endringslederen slipper å gå rundt til alle arbeidstakerne sine å gjenta seg selv hundrevis av ganger. I tillegg gir det arbeidstakerne muligheten til å sette seg ordentlig inn i det i sitt eget tempo.

I denne situasjonen vil en tekst være en detaljert formidling av endringene som skal skje. Når noe formidles muntlig er det større sannsynlighet for at endringslederen glemmer noen detaljer her og der. Det unngår du ved skriftlig informasjon.

Det er viktig å bruke god tid på en slik tekst. Teksten skal formidler hva, hvordan og hvorfor på en måte som er forståelig for alle. For å få til det må vedkommende vite hva den driver med.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Trenger du hjelp til å formulere en tekst som skal bidra til god kommunikasjon under en endringsprosess? Det vil Din Gruppen og tekstforfatterteamet Din Text veldig gjerne hjelpe deg med.

Vi har gode kommunikasjonskunnskaper som vi kommer til å bruke til å hjelpe deg som best vi kan!

Er dette første gangen du benytter deg av våre tjenester? Det betyr at du er ny kunde og hos oss får alle nye kunder muligheten til å motta 500 ord gratis.