Kommunikasjonsformer

Vi kommuniserer daglig med venner, familie og kollegaer. Kroppsspråk, verbal og ikke-verbal kommunikasjon blir brukt i disse situasjonene. Men hvordan kommuniserer vi med kunder og forbrukere vi ikke ser rett foran oss? 

I markedsføring bruker vi som regel to kommunikasjonsformer: Personlig kommunikasjon og massekommunikasjon. Med årene har kommunikasjonsformene endret seg og fått nye betydninger.

Personlig kommunikasjon som før kun skjedde ansikt til ansikt, kan nå skje via sosiale medier, nett og telefon. Massekommunikasjon gjennom trykte medier, TV og radio, kan i noen kanaler gi samme følelsen som personlig kommunikasjon.

Vil du vite mer om hvilke kommunikasjonsformer du bør bruke? Din Text kan hjelpe deg med å sette sammen de riktige ordene for å skape effekt og treffe målgruppen. Med gode ord og en sterk penn, kan kjøpelysten og engasjementet vekkes.

Tekstdokumenter stablet på hverandre

Hvilke ulike kommunikasjonsformer finnes det?

Kommunikasjon er et bredt begrep, og det finnes mange typer kommunikasjon. I markedsføring snakker vi som regel om massekommunikasjon og personlig kommunikasjon. Målet er å få frem budskapet, enten direkte til kunden eller til hele målgruppen.

Massekommunikasjon blir oftest brukt i markedsføring og kan sammenlignes med enveiskommunikasjon. Da går informasjonen fra en aktiv sender til en passiv mottaker. Når du kommuniserer gjennom massemedier, vil ikke mottakeren kunne svare eller spørre.

Vi kaller dette for ikke-personlige kommunikasjonskanaler: Trykte medier, TV og radio. Disse formene for kommunikasjon gjør det mulig å sende ut informasjon raskt, til en større grupper mennesker. Men dette er ikke like effektivt som personlig kommunikasjon.

Personlig kommunikasjon er i hovedsak aktuelt når du snakker direkte med kunden gjennom salg og sosiale medier. Dette gir en toveis-dialog og du kan gi utdypende informasjon. Det er likevel mulig å få massekommunikasjon til å føles personlig.

Dokument som ligger på en PC

Personlig kommunikasjon vs. Massekommunikasjon i markedsføring

Personlig kommunikasjon brukes ofte i markedsføring. Dette er en kommunikasjonssituasjon som foregår mellom to personer. Gjennom markedsføring møter du ikke kundene direkte, men det gjør du via sosiale medier, kundeservice, e-post og chat.

Kommunikasjon føles personlig, dersom den er rettet mot spesifikke kundegrupper. Når en kunde melder seg på nyhetsbrev, kan de for eksempel krysse av for hvilke produkter de ønsker å motta markedsføring fra.

Når du bygger solide kundeprofiler med detaljert informasjon om de forskjellige segmentene, kan du klare å skape følelsen av personlig kommunikasjon. Personlig kommunikasjons skjer først og fremt i personlig salg. 

Massekommunikasjon er situasjoner hvor et budskap går fra én person til mange. Reklame fra bedrift til marked er et godt eksempel her. Massekommunikasjon kan også skape gode resultater, så lenge du vet hvordan du kommuniserer med mottakerne på den andre enden.

Sjekkliste

Slik kommuniserer du bedre med dine kunder

Du bruker mest sannsynlig massekommunikasjon til å snakke med kunder. Budskapet og informasjonen du sender ut, må stå i stil med profilen til bedriften, produktene eller tjenestene du skal selge, og målgruppen du ønsker å nå. 

For å kommunisere godt må du fange oppmerksomheten deres og skape en stoppeffekt. Målgruppen skal få lyst til å lese videre. Innholdet må også presentere produktet på en attraktiv og spennende måte, som er tilpasset leseren.

Er målet å selge? Da må du vekke kjøpelysten. Til slutt er det viktig å fortelle kunden hva du ønsker at de skal gjøre. Hvor får du kjøpt produktet eller hva må de gjøre for å få tak i tjenesten? Slik skaper du god kommunikasjon med effekt.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Markedsføring og reklame handler ikke lenger bare om hva du har å si. Du må forme budskapet etter leseren, og formidle med en hensikt i bakhodet. Kommunikasjon skal også skape en tillit mellom kunde og bedrift.

Kunden vil trolig sammenligne dine tilbud med konkurrenter og gjør mye av kjøpsreisen på egen hånd. Gjennom tekst kan du overbevise dem om at dine produkter er det beste valget, ved å erkjenne hvilket behov produktene dine dekker. 

Det kan være vanskelig å skrive godt innhold som gir verdi til kunden og gagner bedriften. Men vi i Din Text jobber daglig med nettopp dette. Vi har god erfaring med å skrive skreddersydde tekster som gir resultater gjennom god kommunikasjon.

Sliter du med å finne de rette ordene? Er du usikker på hvordan du snakker med målgruppen? Vi kan hjelpe deg med treffsikker kommunikasjon. Nå får du de første 500 ordene gratis, ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat!