Kommunikasjonsmetoder

Kommunikasjonsmetoder er noe vi lærer mye om i kommunikasjonsteori. Før i tiden var det ofte vanskelig å finne en måte å kommunisere på. Det gjaldt i hvert fall i de tilfeller hvor muntlig kommunikasjon ikke var mulig, men slik er det ikke lenger.

I dagens samfunn er tilgang på kommunikasjonsmetoder ikke noe problem. I motsetning til i gamle dager, så finner det veldig mange måter å kommunisere på. Fra å være noe som kanskje kun de rikeste hadde råd til, så har muligheten til å kommunisere blitt allemannseie i dag.

Hvordan du skal kommunisere tar ofte utgangspunkt i hva du skal formidle, mediet du skal bruke til å formidle det og hvem du skal formidle det til. Det er altså mange faktorer som skal tas med i betraktningen når du skal velge hvilken kommunikasjonsmetode du skal bruke.

I denne artikkelen skal vi ta en titt på kommunikasjonsmetoder. Her vil du altså kunne lese om hvilke kommunikasjonsformer vi har, samt hvilke kommunikasjonsformer som er mest gunstig å bruke til markedsføring. I tillegg skal vi se på kommunikasjonsmetoder i sammenheng med kunder.

Samarbeid mellom flere personer

Kommunikasjonsmetoder i markedsføring

De vanligste kommunikasjonsmetodene er massekommunikasjon og personlig kommunikasjon. Det er sistnevnte som før ble brukt mest i markedsføring, men de siste årene har førstnevnte også blitt mer og mer vanlig. Valget tar ofte utgangspunkt i det eksakte målet med markedsføringen.

Massekommunikasjon er altså den kommunikasjonsmåten som lenge var den vanligste metoden i markedsføring. Når du bruker denne metoden så kan du formidle et budskap til mange på én gang. Eksempler på denne kommunikasjonsmetoden er reklame, salgsfremmende tiltak og PR.

I senere tider har det imidlertid blitt mer og mer vanlig å bruke personlig kommunikasjon i markedsføringen også. Personlig kommunikasjon bærer preg av en litt uformell og kameratslig tone, og avsenderen henvender seg direkte til mottakeren. Et godt eksempel på dette er e-post.

Du synes kanskje at det er litt vanskelig å skille disse to kommunikasjonsmetodene fra hverandre, og det er naturligvis noe vi har forståelse for. Det er noen viktige forskjeller mellom disse to, og en av dem er formidlingen av budskapet. Den ene er formell, mens den andre er uformell, rett og slett.

Et stort forstørrelsesglass

Hvilke ulike kommunikasjonsformer har vi?

I tillegg til personlig kommunikasjon og massekommunikasjon, skiller vi mellom verbal kommunikasjon og ikke-verbal kommunikasjon. Forskjellen mellom disse kommunikasjonsformene er at de to første brukes i forbindelse med skriftlig kommunikasjon, mens de andre er muntlige former.

Verbal kommunikasjon er en kommunikasjonsmetode som fokuserer på det som kommer ut av munnen til vedkommende som snakker. Det er altså kun det personen sier som spiller en rolle i denne kommunikasjonsmetoden. Et eksempel er ordet bikkje, som vanligvis er et minusord.

Ikke-verbal kommunikasjon er noe helt annet enn verbal kommunikasjon, men det er uansett like viktig. Det er ikke bare det du sier som er viktig når du snakker med noen. Det er også viktig å være bevisst på hvordan du oppfører deg, og det er dette ikke-verbal kommunikasjon handler om.

En lyspære

Ulike måter å kommunisere på til ulike kunder

Kommunikasjon er naturligvis viktig også i møte med kunder. Også her er det slik at du må velge kommunikasjonsmetode med omhu. Du må være i stand til å analysere hver eneste situasjon for å gjøre det riktige valget.

I en slik situasjon er god kommunikasjon kanskje enda viktigere enn i en uformell situasjon, for sannsynligheten for det er ikke sikkert at du får en sjanse til å rette opp feilene tidene etterpå.

Når du skal kommunisere med kunder, er det imidlertid noen generelle tips som du alltid bør huske på. Det er å få detaljer som navn og adresse riktig, samt det å vise at du har respekt for kundens tid.

Dersom du har kommunisert med kunden via telefon bør du alltid bekrefte det dere ble enige om ved å sende vedkommende en mail i etterkant av telefonsamtalen. Du bør heller aldri love noe hvis du vet at du ikke kan holde det i samme øyeblikk som ordene kommer ut av munnen din.

Avtale mellom to parter

Motta 500 ord gratis

Din Gruppen gir alle B2B-kunder et tilbud som går ut på å motta 500 ord gratis. Det gjelder de første 500 ordene, og det er et uforpliktende tilbud. Det betyr at du kan prøve ut tjenestene våre på en måte som er helt kostnadsfri for deg.