Kommunikasjonsprosessen

Kommunikasjon kan foregå på mange måter, men hvordan avsender velger å kommunisere, har stor betydning på effekten og hvordan budskapet blir tolket.

En kommunikasjonsprosess er en overføring av informasjon mellom avsender og mottaker. Kommunikasjonen kan være enveis eller toveis. Den kan være verbal og ikke-verbal.

Kommunikasjon er en sentral del av markedsføring. Hvilke teknikker og kommunikasjonsmodeller du bruker, har mye å si for effekten på markedsføringen. 

Vil du vite mer om hvordan du sikrer en målrettet kommunikasjon som gir deg resultater? Din Text har samlet tips og kan hjelpe deg med å skreddersy tekster som påvirker mottaker på ønsket vis.

Forstørrelsesglass

Kommunikasjonsprosessen definisjon

En kommunikasjonsprosess er det som skjer når sender overfører informasjon til mottaker. Dette kan være mellom flere personer, og kan gjøres med både verbal og ikke-verbal kommunikasjon.

I markedsføring er kan kommunikasjonsprosessen forklares når en bedrift eller organisasjon formidler informasjon om budskapet sitt til en kundegruppe. Kunden, eller målgruppen, vil få en forståelse av budskapet og det er dette som kalles kommunikasjonsmodellen. 

Kommunikasjonsprosessen kan være verbal i form av tekst. Her er det mulig å forme informasjon slik at vi påvirker hvordan mottaker oppfatter budskapet. Følelser, verdier og kultur påvirker nemlig hvordan vi oppfatter informasjon og hvordan vi tolker den.

Kommunikasjonsprosessen er ofte toveis, da det forekommer gjensidige tolkninger og tilbakemeldinger. Toveis kommunikasjon åpner opp for samspill og gir alle involverte en forståelse av det som formidles.

To personer som sjekker av en sjekkliste

Kommunikasjonsprosessen modell

Det finnes mange kommunikasjonsmodeller som forklarer hvordan to parter kommuniserer med hverandre. Den mest brukte modellen skisser hvordan budskapet overføres fra sender til mottaker. 

De fleste modeller bygger på de samme grunnprinsippene. Kommunikasjonen skal gå fra et led til et annet. For at mottakeren skal forstå budskapet og informasjonen, er det viktig at mottakeren kjenner til koden og språket som blir brukt i budskapet.

Det er også viktig at mottakeren kjenner til mediet budskapet kommer gjennom, situasjonen og konteksten. Det finnes flere modeller hvor målet varierer. 

Er målet med kommunikasjonen og etablere et forhold? Påvirke eller overbevise? Informere? Oppklare misforståelser? Disse teknikkene kalles henholdsvis den faktiske, appellative, informative og den metaspråklige funksjonen.

Mann som løper over en hekk

Slik bruker du kommunikasjonsmodellen

I markedsføring vil det være de nevnte modellene som er mest attraktive. Det foreligger som regel en intensjon eller en spesifikk hensikt med innholdet.

Kommunikasjonsmodeller er teoretiske verktøy, som gjør det lettere å få en oversikt over elementene i en analyse av kommunikasjonen. Tenk gjennom hvem som sier hva til hvem, i hvilken kanal og med hvilken effekt.

Hvem er mottakeren? Hvilket budskap vil du formidle og med hvilken hensikt? Hvilken kanal skal du bruke? Det er denne formelen du må bruke for å kunne skape effektiv kommunikasjon i markedsføring. 

Kommunikasjonsmodeller vil belyse hvordan kommunikasjonen foregår, og hvilken effekt budskapet kommer til å ha på mottakeren. For å bruke en slik modell, og velge det rette alternativet for det du ønsker å formidle.

Tekstdokument som ligger på en PC med forstørrelsesglass

Kommunikasjonsprosessen implementert i markedsføring

For å treffe blink med markedsføring og kommunikasjonsstrategi, må vi ta hensyn til mer enn ren kommunikasjon. Hvilken effekt skal budskapet egentlig ha?

For å oppnå ønsket effekt, hjelper det ikke å bare sende ut masse informasjon. Den må tilpasses og formes, med en hensikt og intensjon i bakhodet. Hvis du ønsker å mottaker skal velge deg som tilbyder, må du bli fremstilt som det mest attraktive alternativet.

Det viktigste med kommunikasjon i markedsføring, er å kjenne sin egen målgruppe. Vit hvem du snakker med, hva som interesserer dem og hvilket medium de foretrekker.

Du kan forme hvordan innholdet og budskapet tolkes, og legge til rette for ønsket effekt med riktig teknikk. Alt må optimaliserer slik at målgruppen kan relatere til budskapet, og ikke minst forstå det.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Synes du det er vanskelig å vite hvilken tilnærming du bør på kommunikasjonen? Du er ikke alene, og det er derfor vi i Din Text er her. Vi kan få budskapet frem på en optimalisert måte, enten det er ren reklametekst eller nyhetsbrev. 

Vi tar først for oss hensikten din, og deretter mottaker. Teksten blir skrevet for å fremme budskapet på en måte som målgruppen skjønner og engasjerer seg i. Det er slik du oppnår ønsket effekt, uansett hvilken intensjon det er snakk om. 

For å påvirke valgene gjort av dagens forbruker, er det avgjørende å presentere reklame i form av interessant og fengende tekstinnhold. Dette påvirker følelser og vekker kjøpelysten.

Trenger du hjelp med å gjøre kommunikasjonen treffsikker? Akkurat nå får du de første 500 ordene helt gratis. Ta kontakt med Din Text i dag.