Kommunikasjonsteknikker

Kommuniserer du effektivt med målgruppen din? De rette kommunikasjonsteknikkene gir verdi til både bedrift og kunde. For at kommunikasjonen skal gi ønskede resultater, må du snakke til målgruppen på deres språk.

I dag handler ikke markedsføring kun om hva du ønsker å formidle, men hvordan du formidler budskapet. Du må gi verdi for å skape verdi, noe som også bygger tillit og trygghet mellom bedrift og kunde.

Vi bruker forskjellige kommunikasjonsteknikker i hverdagen, ofte uten å være klar over det selv. Måten vi ordlegger oss på kan gjøre en vanlig historie spennende, og kjedelig informasjon engasjerende. De handler bare om å tilrettelegge oss etter mottakeren. 

Sliter du med å finne de riktige ordene? Da kan vi i Din Text hjelpe. Les mer om hvordan du kommuniserer med kunder, og hvorfor en kommunikasjonsplan er vesentlig i dagens markedsføring.

To personer som sjekker av en sjekkliste

Slik kommuniserer du med dine kunder

For å kommunisere vellykket og effektivt med kunder, må du kjenne dem godt. Hvem er målgruppen og hva definerer dem? Her er alt fra alder, kjønn, interesser, verdier og foretrukne kanaler viktig.

Du må vite hva som er viktig for målgruppen og hvilket behov de har. Hvordan kan dine tjenester og produkter dekke det behovet, og hvordan passer disse tingene inn i målgruppens liv?

Videre handler kommunikasjon i markedsføring like mye om hvordan du formidler budskapet. For å få kunden til å utføre ønsket handling, enten det er å gjennomføre et kjøp eller melde seg opp til et nyhetsbrev, må du kommunisere dette på en treffsikker måte.

Her er det viktig å snakke til kunden på en måte du forstår og kan relatere til. Riktig språk, riktig plattform og den rette formidlingsteknikken, avhenger av hvem målgruppen er. Du må gi verdi og svare på kundens spørsmål, for å selv skape verdi internt i bedriften.

Skribenter som skriver på PC

Hvordan kan kommunikasjon fremme trygghet og tillit?

Ingen liker å føle at de blir utsatt for salgstriks. Men det er mulig å kommunisere på en måte som får frem følelser, samtidig som du vekker kjøpelysten.

I moderne markedsføring, handler det mer om hvordan du kommuniserer enn hva du faktisk kommuniserer. Formidlingsevne er viktigere enn selve budskapet, og det er her du former hvordan mottaker tolker informasjonen.

For å bygge en tillit og trygghet mellom bedrift og kunde, må du vise dem hva du er god for, i stedet for å fortelle dem det. Hvorfor skal de velge dine produkter og tjenester? Dette kan demonstreres gjennom blogginnlegg og markedsføring.

Bedrifter som fremstår som eksperter på sitt fagområde og i bransjen, har også lettere for å bygge tillit. Bedriftsblogger er gull verdt for å dele informasjon og nyheter om bransjen, samtidig som du skaper en troverdighet og øker SEO.

Tekstdokument som ligger på en PC med forstørrelsesglass

Lag en kommunikasjonsplan

God kommunikasjon er viktig, uansett hvilket mål du ønsker å oppnå. I markedsføring er det viktig at kommunikasjonen planlegges riktig, slik at den får effekten og virkningen du ønsker.

En kommunikasjonsplan gjør det lettere å planlegge hva du skal formidle til målgruppen, når budskapet formidles, hvordan det skal formidles og ikke minst hvem du snakker til.

I en kommunikasjonsplan skal du inkludere målet eller hensikten med kommunikasjonen, informasjon om målgruppen, budskapet, medium og kanaler samt tid og ansvarlig for utførelse. 

For å skape en god medvirkningsprosess, vil kommunikasjonsplanen komme godt med. Hvem bør involveres, hvem leder og hvordan skal de involverte engasjeres? Start gjerne med en kartlegging av de sterkeste ressurspersonene før du lager planen.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Ønsker du å kommunisere effektivt med kunden? Har ikke markeds-tiltakene gitt resultatet du håpte på? Da er det på tide å skreddersy innhold som optimaliserer for konvertering. 

Innholdsmarkedsføring er den nye formen for markedsføring. Kunder trenger markedsføring som snakker direkte til dem, med et språk de forstår og med ord som engasjerer dem og gir verdi – dette kan vi i Din Text hjelpe til med.

Vi produserer tekster som målrettet mot kundegruppen din, og som formidler budskapet på en treffsikker måte. Enten det er snakk om produkttekster, nyhetsbrev eller annonser. 

Din Text vet hvilke teknikker som må til for å skape effektiv og helhetlig kommunikasjon gjennom tekst. Kontakt oss i dag, så får du de første 500 ordene helt gratis!