Kongruent kommunikasjon

Kommunikasjon handler ikke bare om hva vi sier, men hvordan vi sier det. Hvis det vi sier med ord ikke stemmer overens med kroppsspråket vårt, skapes det forvirring, misforståelser og mistillit. Kongruent kommunikasjon handler om å være tydelig.

Tydelig kommunikasjon er viktig, både i hverdagen, på jobb og i sammenheng med markedsføring. For å sikre at mottaker forstår det vi formidler, må vi ta hensyn til mottakers verdier og holdning, samtidig som vi passer på vår egen formidlingsteknikk.

Sier du «ja», men rister på hodet, skapes det naturligvis forvirring – også kalt inkongruens. Bedrifter må sørge for at den verbale kommunikasjonen samsvarer med den ikke-verbale. For å sikre at budskapet kommer frem på rett vis, er tekst det beste verktøyet.

Med tekst kan du forme budskapet etter målgruppen og bygge på budskapets intensjon. Du har en større kontroll over hvordan ordene kommer frem og hvordan mottaker tolker det som blir sagt. Din Text hjelper deg med tydelig kommunikasjon.

Forstørrelsesglass

Kongruent kommunikasjon definisjon

Kongruens kommunikasjon handler om å kommunisere på en helhetlig måte, hvor både den verbale og ikke-verbale kommunikasjonen samsvarer. Du formidler det samme, både med ord og med kroppsspråk. 

I en fysisk samtale ansikt til ansikt, ser vi kongruent kommunikasjon når ord og handling samsvarer. Hvis personen vi snakker med sier «ja» og nikker, er dette tydelig informasjon det er vanskelig å ta feil av. 

Kongruent kommunikasjon skjer også i markedsføring, intern bedriftskommunikasjon og fra bedrift til marked. Kongruens betyr i denne sammenheng overensstemmelse, samsvar og tydelig formidling. 

Når avsender bruker kongruent kommunikasjon, vil mottaker se en naturlig sammenheng mellom budskapet og merkevaren. Bedriften kommuniserer på en tydelig og konkret måte, som stemmer overens med budskapet: Klar kommunikasjon.

Flere tekstdokumenter

Inkongruens definisjon

Inkongruens det er motsatte av kongruens, og betyr uoverensstemmelse. Dette skjer hvis den verbale kommunikasjonen ikke stemmer overens med den ikke-verbale kommunikasjon. Inkongruens kan føre til problemer og misforståelser.

Hvis du snakker med en venn eller kollega, og mottakeren oppfatter at avsenderens kroppsspråk ikke samsvarer med hva som blir sagt, oppstå inkongruens. Mange tror at sannheten ligger kroppsspråk, og at avsender dermed ikke mener det som blir sagt.

Dette fører til misforståelser, forvirring og mistillit. Kroppsspråket vårt må støtte det budskapet vi uttrykker med ord, særlig når vi prøver å forme relasjoner mellom bedrift og kunde i markedsføring.

Når vi kommuniserer fysisk med andre, vil det alltid være en risiko for misforståelser. Vi har ulike verdier og holdninger som former hvordan vi tolker budskap. For å unngå inkongruens i kommunikasjon, er tekst det beste verktøyet.

Skribenter

Slik bruker du kongruent kommunikasjon i markedsføring

I skriftlig markedsføring skapes det ikke like lett misforståelser. Her forholde mottakeren seg til verbal kommunikasjon, og skrift gir lite rom for uoverensstemmelser og inkongruens.

Kongruent kommunikasjon i markedsføring handler om å skape en tydelig og konsekvent kommunikasjon – på tvers av kanaler, medier og plattformer. Med en helhetlig tale utad, vil også merkevarens troverdighet styrkes.

Når vi leser en tekst, trenger vi ikke å forholde oss til andre former for kommunikasjon enn den som blir formulert på arket eller skjermen. Avsender har derfor større kontroll på hvordan budskapet blir tolket og kan eliminere elementer som skaper mistillit. 

Gjennom tekst kan avsender også forme budskapet for den rette målgruppen. Ønsker du at kundene skal ta inn over seg det du sier, og engasjere seg eller utføre en bestemt handling? Tekst er det beste verktøyet for å skape konverteringer og vekke tillit.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Vil du sikre at budskapet ditt kommer tydelig frem til kunden? Da må du sørge for at teksten som sendes ut er skreddersydd, målrettet og skrevet med målgruppens verdier og interesser i tankene.

Helhetlig og tydelig kommunikasjon er viktig i alle bransjer og alle sektorer. Det samme gjelder skreddersydd innhold som er formet etter målgruppen. Det er en kunst å skrive tekster som treffer gang etter gang, men dette kan vi i hjelpe deg med. 

Din Text jobber daglig med å skrive tekster som selger, inspirerer, gir verdi og fører til konvertering. Med din intensjon i bakhodet og vår kunnskap om målgrupper, kan vi produsere tekster som gagner både bedrift og kunde. 

Det tar tid å skrive tekster som skaper resultater, og derfor står vi klar til å hjelpe deg med dette. Ta kontakt med oss i dag, akkurat nå får du de første 500 ordene helt gratis.