Konkurrentanalyse

Med en konkurrentanalyse kan du analysere konkurrerende bedrifter og avdekke konkurransesituasjonen for egen bedrift. Bli kjent med bedriftens omgivelser!

En konkurrentanalyse eller konkurranseanalyse kan betraktes som en strategisk analyse av bedriftens omgivelser sett fra et bransjenivå. 

Analysemodellen er svært populær blant virksomheter som ønsker å lære mer om egen situasjon på markedet.

Sjekkliste

Konkurrentanalyse og konkurransekrefter

Modellen for konkurrentanalyse ble først utviklet av Michael Porter på 70-tallet, og kalles også for femkraftsmodellen.

Den baseres på hypotesen om at et konkurransefortrinn først oppnås ved at bedriften strategisk posisjoneres overfor de fem konkurransekreftene: 

  • Etablering
  • Substitusjonstrussel
  • Maktposisjonen til kjøpere
  • Maktposisjonen til leverandører
  • Intern rivalisering mellom konkurrenter

De fem overnevnte konkurransekreftene vil til sammen avgjøre hvor lønnsom en bransje er. Samtidig sier de noe om hvor attraktivt markedet er. Et mettet marked har allerede nok tilbydere av produktene eller tjenestene, og er ikke nødvendigvis noe å satse på. 

Det å ha oversikt over de ulke konkurransekreftene når du foretar en konkurrentanalyse, kan utvilsomt være fordelaktig for bedriften. Dersom én av kreftene skulle endres, vil virksomheten kanskje måtte velge en annen tilnærming til det aktuelle markedet. 

Dokument som ligger på en PC

Sett mål for din konkurrentanalyse

Før du setter i gang med en konkurrentanalyse, kan det være lurt å vite hva som er målet med den. Målet med konkurrentanalysen er gjerne å kartlegge bedriftens posisjon på markedet. 

Andre mål kan være å sammenligne egen bedrift med konkurrerende bedrifter når det kommer til størrelse, lønnsomhet, utvikling og effektivitet.

Tekstdokumenter på engelsk

Konkurrentanalyse på engelsk

Konkurrentanalyse kalles gjerne for «Porter’s five forces analysis» på engelsk. Dette navnet har sitt utspring fra mannen bak analysen, altså Michael Porter, samt femkraftsmodellen.

Analysemodellen kan også gå under navn som «Porter’s five forces model», «competitive analysis» eller bare «Porter’s five forces».

Mann som hopper over en hekk med en koffert i hånda

Konkurrentanalyse SEO

Det finnes flere ulike former for konkurrentanalyse. Du kan for eksempel analysere spesifikke områder konkurrentene gjør det godt innen – som markedsføring.

Med en konkurrentanalyse kan du finne ut hva konkurrerende bedrifter gjør bedre enn din bedrift. Dette kan for eksempel handle om at konkurrentens nettside rangerer bedre i Google enn din, grunnet mer effektiv søkemotoroptimalisering (SEO).

Ved hjelp av analyseverktøy kan det utføres analyser av alt fra søkeord til innholdsstrategi. Kanskje konkurrenten din får en stor andel av kundene fordi de ranker høyt på spesifikke søkeord?

Dersom du lager SEO-innhold med fokus på de samme eller tilsvarende søkeord, kan du potensielt vinne tilbake din markedsandel.

Din Text logo

Få hjelp med din konkurrentanalyse

En konkurrentanalyse kan være nyttig for alle bedrifter som ønsker å analysere konkurransesituasjonen på markedet. Blant de mest populære konkurrentanalysene finner vi femkraftsmodellen, som tar utgangspunkt i de fem konkurransekreftene.

Det er også populært å analysere hvordan konkurrerende bedrifter gjør det bedre enn egen bedrift i søkemotorer som Google. Ved hjelp av SEO kan du sørge for at bedriften din vinner en større markedsandel, og blir mer synlig i Google!

Enten du trenger hjelp med SEO eller det å skrive en konkurrentanalyse, kan Din Text hjelpe deg. Vi har lang erfaring med søkemotoroptimalisering og tekstproduksjon, og hjelper bedrifter med alt fra markedsføring til analyse. 

Kontakt oss i dag og motta 500 ord!