Lese- og skrivekurs

Et lese- og skrivekurs kan være til stor hjelp for både voksne og barn som ønsker å forbedre skrive- og leseferdighetene sine. Mange sliter med å grammatikk og rettskriving, og det er heller ikke uvanlig å oppleve leseutfordringer.

Her er alt du trenger å vite!

Prosess: Hva lærer du på et lese- og skrivekurs?

Hva lærer man på et lese og skrivekurs?

Nøyaktig hva du vil lære på et lese- og skrivekurs vil i stor grad avhenge av hva slags kurs du melder deg på. Det finnes kurs tilrettelagt for deg med skrive- og leseferdigheter på ulike nivå. Fokusområdene på de ulike kursene kan også variere.

Noen ønsker å trene på formidlingsevne, mens andre trenger grunnleggende opplæring i det norske språk. Sistnevnte kan for eksempel være aktuelt for innvandrere som skal lære seg norsk.

Andre igjen har behov for å trene på grammatikk og rettskriving, selv om de har norsk som morsmål. Både barn og voksne kan slite med dette.

Personer som deltar på lese- og skrivekurs: Hvordan skrive bedre?

Ulike typer lese- og skrivekurs

Det finnes lese- og skrivekurs for ethvert behov. Noen er tilpasset barn, mens andre er beregnet på voksne. Her skal vi se nærmere på de mest vanlige kursene, og hva du kan lære der!

Person øver på skriving på lese- og skrivekurs

Norskkurs

Det finnes norskkurs i både offentlig og privat regi, og på disse kan man motta språkopplæring i norsk – både muntlig og skriftlig. Det finnes kurs tilpasset forskjellige ferdighetsnivåer, fra nybegynnere til de mer erfarne.

Kommunene tilbyr for eksempel egne lese- og skrivekurs i norsk for voksne innvandrere. Her vil man for eksempel lære å lese, skrive og forstå tall, begreper, lyder, fonemer, grafemer, stavelser og lignende.

Man vil også få en innføring i norsk grammatikk, slik at man kan lære seg å skrive godt norsk. Dette kan bidra til at det blir enklere for innvandrere å få arbeid og lignende når de skal etablere seg i det norske samfunnet.

Bunke med tekst laget av elev på lese- og skrivekurs

Lese- og skrivekurs for deg med dysleksi / lese- og skrivevansker

I Norge er det mange skoleelever som sliter med lesing og skriving, og i mange tilfeller er dysleksi årsaken. Mangelfull opplæring eller generelle språkvansker kan imidlertid også være en grunn til at man sliter.

På et lese- og skrivekurs for personer med lese- og skrivevansker kan man blant annet lære mer om språklyder og hvordan de ulike lydene skrives. I tillegg til dette vil man som regel lære grunnleggende staving, samt strategier for rettskriving.

Det finnes også gode kurs for voksne med dysleksi, der du vil lære om de samme elementene som nevnt ovenfor.

Mann går gjennom læremål å lese- og skrivekurs

Kurs for deg som vil bli forfatter

Mange har OK skriveferdigheter, men ønsker å bli enda bedre. Dersom du drømmer om å gi ut din egen bok, kan du bli flinkere til å skrive gjennom et skrivekurs. Her vil du blant annet kunne lære mer om formidling, oppbygging av spenningskurver og språklige virkemidler.

Ved å gjennomføre et skrivekurs kan du lære deg å skrive gode og engasjerende tekster som er tilpasset målgruppen din. Du kan også lære mer om vanlige skrivefeil, slik at du unngår disse i teksten din.

Forretningsmann som deltar på akademisk lese- og skrivekurs

Akademisk lese- og skrivekurs

Det finnes også lese- og skrivekurs for akademiske tekster. Kanskje du skal skrive en avhandling, bacheloroppgave eller forskningsartikkel? Akademiske tekster har som regel en veldig spesifikk oppbygning, og språket skal være konkret og tydelig.

Ved å ta et akademisk lese- og skrivekurs, kan du sørge for at fagartikler og lignende blir av best mulig kvalitet før publikasjon.

Din Text logo: Lær mer om lese- og skrivekurs

Trenger du hjelp til å lage bedre tekster?

Det å skrive en god og fengende tekst er ikke nødvendigvis så enkelt. Enten du mangler inspirasjon eller ikke føler at du har god nok kontroll på språk eller rettskriving, finnes det hjelp å få.

Din Text har erfarne tekstforfattere som har lang erfaring med alt fra markedsføringstekst til taler. Vi bistår også med korrekturlesing og språkvask, og kan se over teksten din slik at den blir best mulig.

Kontakt oss i dag for hjelp!