Markedsføringsplan

En markedsføringsplan er en plan over den kommende markedsføringsprosessen til en bedrift. Den inneholder vanligvis konkret informasjon om hvordan markedsføringsavdelingen ser for seg veien videre. I planen vil det for eksempel være informasjon om budsjett og målgruppe.

Det er mye arbeid som ligger bak utformingen av en markedsføringsplan. Før du setter seg ned for å utforme en plan, bør du reflektere over hva du ønsker å oppnå. Planen kan betraktes som en slags oppskrift over hvordan du skal klare å nå målsetningene til bedriften!

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva en markedsføringsplan egentlig er, og hvorfor markedsplanlegging er viktig for bruk av ressurser.

Forstørrelsesglass: Hva er en markedsføringsplan?

Hva er en markedsføringsplan?

En markedsføringsplan er en strukturert oversikt over hvordan du skal markedsføre bedriften din i en tidsbestemt periode. Markedsføring er som regel en kontinuerlig prosess, og planen vil derfor vanligvis inneholde informasjon om markedsføringsprosesser 6 eller 12 måneder frem i tid.

Før du kan utforme markedsføringsplanen, bør du finne ut hva du vil oppnå i den tidsbestemte perioden – og ikke minst, hvordan du skal gjøre dette. Ønsker du kanskje å posisjonere bedriften strategisk?

Det kan være gunstig å ta i bruk hjelpemidler som hjelper deg å planlegge markedsføringen – som for eksempel SMART-verktøyet. Dette verktøyet hjelper deg med å definere markedsføringsmålene dine. SMART står for Specific, Measurable, Attainable, Relevant og Timely.

SMART er altså en forkortelse for spesifikk, målbar, oppnåelig, relevant og tidsbestemt – om vi oversetter til norsk. Målsetningene dine bør oppfylle alle disse kriteriene om du skal kunne sikre at markedsføringsprosessen blir så vellykket som mulig.

Person som skriver markedsføringsplan

Spesifikk

Det er viktig at hvert enkelt mål er så spesifikt som overhodet mulig. Målene skal være så konkrete at alle i bedriften skal være i stand til å jobbe mot dem. Det er også viktig å formidle hvorfor målene er viktige til alle ansatte.

Beskrivelsen av målene for markedsføringen skal ta utgangspunkt i grundig forarbeid. I tillegg skal målene være så detaljerte at det ikke er rom for egne tolkninger.

Person som arbeider med markedsføringsplan

Målbar

En markedsføringsplan skal inneholde informasjon om hva som skal til for å oppnå fremdrift i markedsføringsprosessen. Det er viktig at denne informasjonen er konkret, og at fremdriften er målbar.

Det kan for eksempel være en målsetning at bedriften skal oppnå 10 000 besøkende på nettsiden per måned gjennom søkemotoroptimalisering. Da kan man måle dette underveis. Når man har nådd 5 000 besøkende i måneden, er målet halvveis oppnådd.

Tekstdokumenter for markedsføringsplan

Oppnåelig

I enhver markedsføringsprosess er det viktig å ha litt is i magen. Samtidig er det viktig at hvert enkelt mål er oppnåelig fra begynnelsen av, slik at bedriften ikke vil møte på store problemer når det kommer til fremdrift.

Ikke sett det å få én million lesere over natten som et mål, for eksempel. Det er bra å sette mål man må jobbe litt for å nå, men ikke vær urealistisk.

Sjekkliste for markedsføringsplan

Relevant

Det er også viktig at målene samsvarer med bedriftens egne verdier. En bedrift bør aldri ta et valg som ene og alene baseres på popularitet.

Målene bedriften setter seg bør ikke komme som en stor overraskelse på noen. Istedenfor bør de være et naturlig og relevant steg for alle involverte parter.

Tekstdokument og PC: Dette inneholder en markedsføringsplan

Tidsbestemt

Som nevnt strekker bedriftens markedsføringsplan seg ofte en tidsramme, men det er ikke bare den generelle markedsføringsplanen som er tidsbestemt. Hvert enkelt mål i markedsføringsplanen skal også ha en tidsramme.

Hvis en markedsføringsplan inneholder ti mål, betyr ikke dette nødvendigvis at bedriften har 6 eller 12 måneder på å nå alle sammen. Hvert enkelt mål er ønskelig å oppnå innen en viss tid. Hvor lang tid det tar å nå et mål, avhenger av både marked, markedsføringsbudsjett og produkt.

Flere personer som samarbeider rundt markedsføringsplan

Markedsplanlegging lar deg planlegge bruk av ressurser

I bedrifter jobber det ofte flere mennesker, og disse har gjerne studert og spesialisert seg innenfor spesifikke fagområder. I en markedsføringsprosess er det derfor viktig at du setter riktig person til riktig jobb, og dette bestemmes ofte under markedsplanlegging.

For å sikre at resultatet av markedsføringen blir best mulig, er det lurt å forsikre seg om at ulike markedsføringsoppgaver gis til personer med kompetanse på området. Setter du noen som ikke har peiling på oppgavene til å gjøre jobben, vil som regel resultatene bli deretter.

En annen grunn til at markedsplanlegging er viktig, er fordi det lar deg kartlegge hvorvidt du har nok ressurser til å utføre markedsføringsoppgavene. Har du ikke det, er det fullt mulig å få ekstern hjelp.

Din Text logo: Få hjelp med din markedsføringsplan

Motta hjelp til markedsføring

Enten du trenger hjelp til å skrive en markedsføringsplan eller selve markedsføringstekstene, er dette noe Din Text kan bistå med!

Tekstforfatterteamet til Din Text har lang erfaring og rikelig med kompetanse innen markedsføring, og leverer markedsføringstekst som er tilpasset produkt, målgruppe og bedriftens verdier.

Kontakt oss i dag, og få kvalitetstekst på 1, 2, 3!