Markedsmiks

Markedsmiks er et begrep som blir brukt om kombinasjonen av de fire p-ene. Dette er relevante begrep i forbindelse med bedriftens markedsstrategi. De fire p-ene er fire virkemidler som hver enkelt bedrift bruker for å nå ut til målgruppen.

Det betyr at markedsmiks er et samlebegrep for forskjellige faktorer som spiller inn i en markedsføringsprosess. Mens AIDA handler om hvordan markedsføringen påvirker forbrukeren, så handler markedsmiks om hva bedriften må gjøre for å få produktet deres til å bli attraktivt.

Men hva er egentlig de fire p-ene? Det er et av spørsmålene som vi skal forsøke å svare på i denne artikkelen. Vi skal også se på markedsstrategi for små bedrifter, samt hvordan du kan bruke markedsmiks til å øke salget til bedriften din.

Forstørrelsesglass

De fire p-ene

Som nevnt er de fire p-ene virkemidler i markedsføring. Det er sikkert nok til å gi deg en pekepinn på hva dette begrepet innebærer, men de fire p-ene er altså produkt, pris, plass og påvirkning. Dette er fire virkemidler som er veldig vanlige i enhver markedsføringsprosess.

Produkt

Den første p-en er produkt, og dette virkemiddelet er litt selvforklarende.

Enhver markedsføringsprosess tar utgangspunkt i et produkt som en bedrifter ønsker å spre informasjon om. Målet med en markedsføringsprosess er å få forbrukeren til å gjøre noe, og i forbindelse med et produkt er vanligvis målet å få noen til å kjøpe det aktuelle produktet.

Produktet må være relevant for målgruppen som bedriften henvender seg til.

Avtale

Pris

Det er imidlertid ikke bare selve produktet som er viktig. Det er noe annet som er minst like viktig, og da snakker vi selvsagt om prisen på produktet. Hvis bedriftens mål er at flest mulig skal kjøpe produktet, så er det ingen god idé å sette en pris som er altfor høy.

Du får det du betaler for, sies det. Det betyr at hvis prisen på et produkt er høy, så kan du forvente høy kvalitet. Samtidig betyr det at du kan forvente et produkt av lav kvalitet dersom du betaler en lav pris. Men det er altså ikke slik det fungerer.

Bedriftens oppgave er å finne ut hvor mye målgruppen er villig til å betale, og så er nok det beste å ta det med i betraktningen når prisen på produktet skal bestemmes.

Personer som samarbeider

Plass

I dagens samfunn kan du nå ut til folk på forskjellige måter, og det er viktig at produktet ditt plasseres på en plass hvor produktet er relevant. Det er nytteløst å plassere en annonse for nettbutikken din på døren til en matbutikk, for eksempel.

Hvis det skal være reklame på døren til en matbutikk, så bør det være informasjon om produkt som selges i den spesifikke butikken. Døren til en matbutikk kan også være en fin plass å feste opp informasjon om et lokalt arrangement som skal finne sted i nærheten.

Hvis vi derimot tar utgangspunkt i eksempelet om nettbutikken din, så bør plasseringen av denne annonsen ta utgangspunkt i hva du selger i nettbutikken din. Dersom det er en klesbutikk, så bør du plassere annonsen på et sted målgruppen din kan se den. På sosiale medier, for eksempel.

Sitatstreker

Påvirkning

Den siste p-en i markedsmiks er påvirkning, og det handler om å gjøre målgruppen oppmerksom på produktet ditt. For at det skal skje må bedriften ta i bruk egne virkemidler tilpasset denne prosessen, og dette er noe vi lærer om ved bruk av AIDA-modellen.

Det er en markedsføringsmodell som tar deg gjennom de fire fasene av påvirkningsprosessen. I motsetning til markedsmiks hvor du kan kombinere de virkemidlene du vil, så må alle de fire fasene i AIDA gjennomgås og være vellykket for at prosessen skal få det ønskede resultatet.  

Markedsstrategi

Markedsstrategi for små bedrifter

I dagens samfunn finner vi massevis av små bedrifter. Uansett hvor liten eller stor bedriften din er på nåværende tidspunkt, så er det lurt å utarbeide en markedsstrategi. Selv om du kanskje ikke ser nytten av det umiddelbart, så kan det være et nyttig verktøy på veien videre. 

Det er mange faktorer som kan være nyttig å reflektere over i arbeidet med bedriftens markedsstrategi, og det er forbindelsene dine, sosiale medier, en god nettside, innholdsproduksjon og kommunikasjon. I tillegg skader det ikke å ha en liten smule konkurranseinstinkt.

Det er gjennom forbindelsene dine og sosiale medier at du har muligheten til å spre ordet om bedriften din. En god nettside, innholdsproduksjon og kommunikasjon kan være medvirkende årsaker til at kunder/lesere kommer tilbake igjen og igjen.

Når vi sier at det ikke skader å ha en liten smule konkurranseinstinkt, så mener vi at du bør holde øye med konkurrentene dine. De kan være en kilde til både inspirasjon og motivasjon, og det er disse faktorene som får deg fremover.

Ulike medier

Slik bruker du markedsmiks til å øke salget

Du kan bruke markedsmiks til å øke salget av produktet ditt. Det er mulig å få til ved å være bevisst på hvilke p-er du velger å kombinere i arbeidet ditt med markedsføringen av produktet.

Det finnes ingen fasit på hvilke eller hvor mange p-er du er nødt til å bruke i arbeidet ditt.

Vårt tips vil imidlertid være å kombinere alle de fire p-ene, og det er da du vil oppnå den beste effekten. Det gjelder for eksempel ikke å kombinere produkt og pris, for så å plassere markedsføringen på et sted som er svært upassende. Da mislykkes du med påvirkningen.

Du kan altså bruke markedsmiks til å øke salget ved å ta smarte valg innen alle de fire kategoriene.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Holder du på å utforme en markedsstrategi for bedriften din? Da har du antageligvis vært borti begrepet markedsmiks. Hvis du synes at dette er et litt vanskelig begrep, så er det ingen skam å be om hjelp.

Din Gruppen består av et profesjonelt tekstforfatterteam som har mange års erfaring med innholdsproduksjon og medierelaterte temaer. Vi bruker gjerne vår kunnskap til å bistå deg i arbeidet ditt. La oss bistå deg med vår kunnskap om markedsmiks!

Hvis det også er slik at du ikke har benyttet deg av våre tjenester tidligere, så betyr det at du er ny kunde her hos oss. Hos Din Gruppen blir alle nye kunder tilbudt 500 ord gratis, og dette er et tilbud som er helt uforpliktende.

Trykk på knappen nedenfor og benytt deg av tilbudet om 500 ord gratis i dag!