Markedsplan innhold

En markedsplan er en vesentlig del av forretningsplanen. Denne skal inneholde opplysninger om hvilke målsettinger bedriften har og hvordan dere skal nå disse målene med strategiske markedsaktiviteter.

Markedsplanen tar for seg bedriftens nåværende situasjon og kartlegger forbedringsområder. Hvilke aktiviteter må bedriften gjøre? Når skal de gjennomføres? Hvor mye vil det koste? Hva er formålet med aktivitetene?

Dette er selve grunnmuren i en markedsplan: Situasjonsanalyse, forretningsplan og budsjett. For å sikre at bedriften utvikler seg i riktig retning, og at ressursene blir brukt på best måte, må markedsbudsjettet inneholde detaljert informasjon om ulike punkter.

Vi skal se nærmere på hva en markedsplan bør inneholde, og gi deg tips om hvordan du finner frem til disse opplysningene. Vi i Din Text kan også hjelpe deg med å utarbeide markedsplanen.

En modell for markedsplan

Markedsplan modell

Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan en markedsplan bør se ut. Dette avhenger av bedriften og hva dere ønsker å inkludere. Likevel er det tre overordnede punkter som bør inkluderes, og dette er: Situasjonsanalyse, forretningsplan og budsjett. 

Situasjonsanalysen tar for seg bedriftens nåværende situasjon. Her finner dere ut hvordan dere operer i dag og hva dere ønsker å forbedres. Dette skal deretter føres inn under forretningsplanen, som er selve essensen av markedsplanen.

Markedsføringsbudsjettet skal også inkluderes i et eget avsnitt under forretningsplanen. Men det kan lønne seg å se på det nåværende budsjettet for markedsføring, og gjøre eventuelle forhandlinger for å kunne å gjennomføre tiltak.

En markedsplan er et referansedokument og dere bestemmer selv hvordan dette skal se ut og hvilket oppsett dere vil gå for. Men vi ser som regel mye av den samme informasjonen i planene, og dette skal vi gå nærmere gjennom nå.

Lyspære som blinker

Dette må en markedsplan inneholde

En markedsplan kan bare fungere hvis den inneholder den riktige informasjon. Akkurat hva dette vil si, avhenger selvfølgelig av bedriften. Selve formen og oppsettet kan variere, men generelt sett vil markedsplaner inneholde informasjon på følgende punkter:

Sammendrag

Sammendraget skal være en kort oppsummering og oversikt over markedplanens innhold. Legg gjerne vekt på de viktigste punktene. Skriv sammendraget til slutt slik at du får med deg essensen av hele planen.

Målgruppe

Mål for året/perioden

Hva er målet med markedsplanen? Hva ønsker bedriften å forbedre? Dette kan være alt fra å øke salg og omsetning, til å styrke markedsandel, kundelojalitet og kundetilfredshet. Det viktigste er å være spesifikk og skrive detaljert hva målet er i form av tall og målbare resultater. 

Kartlegg tydelig mål og tenk gjennom hvordan bedriften kan måle resultater av handling opp mot målet. Har bedriften de rette ressursene og den riktige kunnskapen for å nå målene? Hvilken tidsramme har de forskjellige målene? Tenk realistisk og detaljert.

Målgruppe

Hvem er det bedriften selger til? Hvem er forbrukeren som skal kjøpe tjenestene og varene? En definert målgruppe er viktig i alle markedstiltak, særlig i en markedsplan. Når målgruppen er kartlagt, vil det være enklere å sette mål og lage tiltak for å nå dem.

Mange starter med å lage forskjellige «personas». Dette er fiktive karakterer som skal representere bedriftens potensielle bruker eller kunde. Deretter kan disse karakterene segmenteres inn i ulike grupper, basert på geografisk avgrensing.

Strukturkart

Ansvarsfordeling

Det er mye arbeid som ligger i en markedsplan, men hvem skal være ansvarlig? En tydelig og definert ansvarsfordeling er viktig, dette sikrer sømløse arbeidsprosesser. Definer hvem som er ansvarlig for både oppfølging og gjennomføring av de ulike markedsaktivitetene.

Med en klar ansvarsfordeling vil det også være lettere for de ansatte å følge opp sine egne ansvarsområder, og de vet hvem de skal gå til for å gjennomføre aktivitetene etter planen.

Nøkkelbudskap

Markedsplanen bør inneholde definerte nøkkelbudskap. Hvilke budskap og tema skal gjenspeiles i årets kampanjer og kommunikasjon? Dette er særlig nyttig hvis dere jobber med inbound-marketing.

Med nøkkelbudskap planleggere bedriften hva de skal si til målgruppen og hvilket type innhold disse budskapene skal kommuniseres gjennom. Hvis bedriften har et omfattende innholdstilbud, er nøkkelbudskap desto viktigere.

Aktivitetsplan

Kanaler

Oversikt over kanaler kan enten være et punkt for seg selv, eller inkluderes under budskap. Her skal bedriften få en oversikt over de nåværende kanalene, og kartlegge hvilke plattformer og kanaler som skal brukes til å spre årets innhold.

Inkluder gjerne tiltak for søkemotoroptimalisering. Bedriftens valg av kanaler er knyttet til målgruppen. Hvor befinner målgruppen seg? Det er ikke hensiktsmessig å bruke tid på markedsføring hvis målgruppen ikke får det med seg.

Budsjett

Budsjett er viktig for å kartlegge hvor mye de ulike markedsaktivitetene vil koste. Bedriften må sette av et eget budsjett til markedsføring, som skal inkluderes i planen og følges nøye. Dette gjør det kommende året mer forutsigbart. 

Hvis du må forhandle deg til et høyere budsjett, er det lurt å skape en plan som fører til en høyere ROI for bedriften. Lag et budsjett for hvert eneste tiltak.

Oversikt

Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen er en detaljert beskrivelse av de planlagte aktivitetene. Når skal de gjennomføres? Her er det nyttig å inkludere en kalender, slik at det blir enklere å holde oversikt over aktivitetene gjennom året. 

Alle aktivitetene skal inkluderes, uansett om det er mindre eller større tiltak. Alt fra annonsering, messer, tilbud og kampanjer skal inkluderes. I noen planer blir dette kalt et markedsprogram.

Oppsummering

Prioriteringsliste

Når tiltak og detaljer er skrevet ned, er det på tide å lage en prioriteringsliste. Hvilke markedsaktiviteter er viktigst for å nå målsettingene? Hvis det er vanskelig å prioritere, kan det være lurt å lage et poengsystem. 

Støtter tiltaket den overordnede strategien? Hjelper tiltaket med å nå én eller flere målsettinger? Vil aktiviteten gå på bekostning av andre aktiviteter? Markedsplanlegging handler alltid om prioriteringer, dette gjelder også markedsplanen.

Oppfølging

Oppfølging og opplegg for måling er viktig for å sikre at markedsplanen fungerer. Husk at målsetningene skal være målbare med tall. Uten målbare resultater blir det naturligvis vanskelig å vurdere effekten. 

I ansvarsfordelingen skal det være klart hvem som er ansvarlig for oppfølging av hvilke tiltak, hvor ofte oppfølgingen skal skje og tidsrammer for rapportering av fremgang.

Rakett som flyr opp fra datamaskinen

Motta hjelp til å lage markedsplan

Virker markedsplaner overveldende? Dette er et viktig verktøy for å fremme vekst og styre bedriften i riktig retning. Men for å oppnå dette må markedsplanen være utarbeidet på riktig måte, med detaljert informasjon og målbare resultater.

Hvis bedriften ikke har de rette ressursene til å utarbeide markedsplanen på egen hånd, kan vi i Din Text hjelpe. Dere sitter allerede på målsettinger og informasjon, og vi kan oversette dette til en strategisk og effektiv markedsplan.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med markedsplaner?

Ta kontakt med oss i dag.

Vi vet hvordan markedsplaner skal formes for ulike bedrifter, og hvordan planen sørger for enkel måling og sikre fremgang.