Markedsposisjon

Markedsposisjon er et begrep som ofte brukes i sammenheng med markedsføring. Det handler altså om det å følge med i utviklingen på forskjellige plan. Det generelle markedet og målgruppen er under stadig utvikling. Det betyr at begge endrer seg med jevne mellomrom.

Å være bevisst hvilken posisjon bedriften din har på markedet, er viktig for at du i det hele tatt skal få bedriften til å gå rundt. Bedrifter bør utvikle seg i takt med resten av markedet. I tillegg er det viktig å ta hensyn til bedriftens målgruppe, for de bidrar jo til å gi bedriften den posisjonen dere har.

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på begrepet markedsposisjon. Vi skal også finne ut hvordan du bør jobbe med markedsposisjonering, samt hvordan du kan gjøre tekst til en del av dette arbeidet.

Forstørrelsesglass

Hva er markedsposisjon?

Med markedsposisjon mener vi hvordan du ønsker at bedriften din skal fremstå på markedet.

Det er flere faktorer som er viktige for å oppnå markedsposisjonen dere ønsker, så det kan være lurt å reflektere over disse faktorene. Det innebærer blant annet å finne ut hva den spesifikke målgruppen deres sier, tenker, føler og mener om bedriften og tjenestene som dere tilbyr.

Dette er kunnskap som du og de andre innad i bedriften kan bruke som en pekepinn når dere skal jobbe med å forbedre bedriften og tjenestene deres. Denne informasjonen er altså et veldig nyttig verktøy.

I tillegg til å bedre markedsposisjonen til bedriften din, kan også denne informasjonen hjelpe dere med å finne en måte som gjør at dere skiller dere ut fra andre bedrifter og organisasjoner i samme bransje.

Et tekstdokument som ligger på en PC

Slik jobber du med markedsposisjonering

Når du jobber med markedsposisjonering, så må du først identifisere hvilken markedsposisjon bedriften din har fra før. Deretter må du finne ut hvilke faktorer med arbeidsmetodene deres som ikke er så bra som de har potensiale til å være.

Hvis det derimot er snakk om en helt ny bedrift, så tar du fatt på markedsposisjoneringen ved først å identifisere hvem bedriften din ønsker å nå ut til. Bedriftens målgruppe, med andre ord. I tillegg må du finne ut hva målgruppen har behov for, og hva bedriften må gjøre for å møte disse behovene.

En viktig del av markedsposisjoneringen er også å finne en fremgangsmåte som samsvarer med verdiene som bedriften din har. Når det gjelder å love kundene noe, så er det viktig at dere er klare på om dette er realistiske løfter eller bare et ønske. Finn også ut hva dette vil si om dere som bedrift.

Kundekontakt er altså en viktig del av arbeidet med markedsposisjonering.

Tekstdokumenter stablet på hverandre

Bruk gode tekster til å bedre din markedsposisjon

Gode tekster kan bidra til å bedre markedsposisjonen til bedriften din.

Når formålet er å bedre markedsposisjonen din, så bør du fokusere på detaljene. Hvis du snakker med folk personlig, så bør du ta notater. Informasjon som innhentes digitalt bør du også arkivere på et trygt sted, så det er veldig enkelt for deg å finne det frem på et senere tidspunkt.

Tekster kan også være et godt verktøy i møte med forskjellige kunder. Det å få informasjon skriftlig kan bidra til at et mye mer positivt inntrykk fordi tekstene gir dem bedre forståelse for selve bedriften.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Har du et klart bilde på hvilken posisjon du ønsker at bedriften din skal ha på markedet, samtidig som du synes at det er litt vanskelig å formulere det i en tekst? Det kan vi i Din Gruppen hjelpe deg med!

En av Din Gruppens undergrupper er Din Text, som er et profesjonelt tekstforfatterteam med mange års erfaring innen diverse innholdsproduksjon.

Som ny kunde hos oss får du også et tilbud om å motta 500 ord gratis. Det betyr at du ikke trenger å betale en eneste krone for de første 500 ordene!