Medias påvirkning

Medias påvirkning er et tema som ofte diskuteres i det offentlige rom. Det innebærer både personlig kommunikasjon, TV-sendte debatter og sosiale medier. En diskusjon om medias påvirkning handler vanligvis om hvor vidt media påvirker folk eller ikke.

Media er en mye større del av folks liv enn det var før. I det tradisjonelle samfunnet skjedde det meste av kommunikasjonen muntlig. I dag kan de fleste både skrive og lese, men slik var det ikke før. I ‘’gamle dager’’ var det bare et fåtall som kunne det.

Men verden har naturligvis endret seg siden den gang. I dag er som nevnt skriving og lesing noe alle kan. Media har blitt noe helt annet enn det var tidligere, og sosiale medier er noe de aller fleste har et forhold til.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på dette temaet. For hvor stor er egentlig medias påvirkning i dag, og hvordan har denne påvirkningen utviklet seg? Vi skal også se på hvordan du kan bruke denne påvirkningen i markedsføringen.

En person som påvirker en annen person

Hvor sterk er medias påvirkning?

Hvis du stiller 10 forskjellige mennesker dette spørsmålet, så vil du helt sikkert få svar som er ganske forskjellige. Grunnen til det er at folk blir påvirket av media på forskjellige måter. Noen lar seg påvirke av media i veldig stor grad, mens andre ikke lar seg affisere i det hele tatt.

Et perfekt eksempel på det er en røykpakke som du får kjøpt på dagligvarebutikken. Tobakksprodusenten Prince markedsfører produktet sitt med teksten ‘’Røyking dreper’’. Dette er et budskap som vil få ikke-røykere til å fortsette å la være, mens de som røyker ikke bryr seg om det.

Derfor er det litt vanskelig å gi et konkret estimat på hvor sterk medias påvirkning er. Hvor sterk medias påvirkning er varierer nemlig fra person til person. Selv om du kanskje påvirkes av media i stor grad, så betyr ikke det at naboen din lar seg påvirke like sterkt. Alle påvirkes altså i ulik grad.

En graf som har en positiv utvikling

Slik har medias påvirkning utviklet seg

La oss ta utgangspunkt i det vi nevnte innledningsvis. I det tradisjonelle samfunnet var sannsynligvis ikke media et ord i folkets vokabular. Antageligvis visste de ikke hva et vokabular var heller!

Kommunikasjonen foregikk muntlig, og det var først i 1860 at massemedia som avisen ble vanlig i Norge. Men verden hadde jo eksistert lenge før det. Det tok drøyt 70 år før radio ble vanlig, og TV-en ble vanlig 30 år etter det igjen. På 1990-tallet kom Internett på banen, og resten er historie.

I skrivende stund er det over 30 år siden Internett så dagens lys, og det er en viktig del av de fleste folks hverdag. Det dukker stadig opp nye plattformer, og det betyr nye måter som media kan nå frem til folk på. Det er ingen tvil om at medias påvirkning er større nå enn før.

Men som sagt påvirkes folk i ulik grad. Jenter og gutter påvirkes på forskjellige måter. Det gjelder også barn, ungdom og voksne. Voksne liker å tro at de ikke lar seg påvirke, men det er ikke sant. Medias påvirkning har ingen aldersgrense, og vi har nok heller ikke sett slutten på medias påvirkningskraft.

Ulike kanaler for bruk til markedsføring

Hvordan kan du bruke påvirkningen i markedsføring?

Påvirkning kan også brukes i markedsføring. Markedsføring er et forsøk på en slags kommunikasjon mellom en avsender og en mottaker. I en markedsføringsprosess ønsker avsenderen å formidle et budskap om et produkt til en mottaker. Avsender og mottaker kalles ofte bedrift og forbruker her.

Målet med markedsføring er altså å påvirke forbrukeren til å gjøre noe. Vanligvis kan ‘’noe’’ defineres som å kjøpe et produkt eller en tjeneste som bedriften tilbyr forbrukeren.

For å lykkes med en påvirkningsprosess må avsenderen ta i bruk forskjellige virkemidler. Valg av virkemidler må være basert på bevisste valg. Et verktøy som vil være svært nyttig i en slik prosess er AIDA-modellen.

AIDA står for attention, interest, desire og action, men vi oversetter det naturligvis til norsk og oppmerksomhet, interesse, ønske og handling. Dette er de fire prosessene som en påvirkningsprosess består av, og hver enkelt prosess må være vellykket for at påvirkningsprosessen kan få ønsket utfall.

Din Text Logo

Motta 500 ord gratis

Skal du skrive en tekst om medias påvirkning, men synes at det virker som et ganske omfattende tema? Det har du helt rett i, men du trenger ikke å fortvile på grunn av det.

Flere av våre tekstforfattere har nemlig studert media. Gjennom en kombinasjon av dette og mange års erfaring med innholdsproduksjon vil Din Text være det perfekte valget, hvis du er på utkikk etter noen som kan hjelpe deg med å skrive en tekst om dette temaet.

Din Text driver oss med korrekturlesing, så hvis vi kan også hjelpe deg også om du har skrevet en tekst på egen hånd. Sjansen for å se deg blind på eget arbeid er veldig stor, så det er alltid lurt å få noen til å lese gjennom den før du avslutter arbeidet.

Hvis du attpåtil er ny kunde her hos oss, så vil du kunne motta 500 ord gratis. Det er et uforpliktende tilbud som vi gir til alle våre nye kunder. Trykk på knappen nedenfor og benytt deg av dette fantastiske tilbudet allerede i dag!