Mediehåndtering krise

God mediehåndtering under en krise er avgjørende både for bedriften og de som er direkte rammet. Med dårlig mediekommunikasjon kan bedriften tape navn og rykte.

Er du usikker på hva som er god mediehåndtering ved en krise? Dersom en krise brått skulle oppstå, kan dette føre til stress, usikkerhet og spørsmål fra mediene. Mediene er ofte raskt på plass med direkte spørsmål til bedriftens ledelse under krisesituasjoner.

Krisesituasjoner kan være så mangt. Eksempler er arbeidsulykker eller brudd på lover eller forskrifter på arbeidsplassen. Det kan for eksempel hende at en ansatt har blitt alvorlig skadet på grunn av brudd på HMS-forskriften. Dette kan føre til spørsmål fra mediene.

Enkelt forklart er en krise en plutselig situasjon som er vanskelig å håndtere – for eksempel grunnet manglende erfaring. Finn ut hvordan du mestrer god mediehåndtering ved en krise!

Forstørrelsesglass

Slik jobber du effektivt med krisekommunikasjon

Hvis en krise skulle ramme bedriften din, kan presset fra mediene oppleves som stort og utfordrende. Mediene vil ofte kreve raske og presise svar. Skal du lykkes med dette, gjelder det å være forberedt.

Husk også at du skal følge bedriftens strategier og mål når du kommuniserer med mediene. Med litt planlegging kan du sørge for at mediehåndtering ved en krise blir mest mulig god og strukturert.

Siden mange bedrifter opplever å få henvendelser fra flere medier på en gang, kan det ofte være behov for effektivisering av kommunikasjonen. Dette kan for eksempel oppnås ved å sende ut én felles uttalelse til alle mediene. Da sikrer du også at kommunikasjonen blir entydig og klar.

Sjekkliste

Hva kjennetegner god mediehåndtering?

Mediehåndtering under en krise kan være utfordrende, spesielt siden krisesituasjonen gjerne har oppstått plutselig. Du får kanskje ikke tid til å la situasjonen synke inn før mediene begynner å ta kontakt. Det er viktig å forsøke å holde roen og samle tankene før du uttaler deg til media.

God mediehåndtering kjennetegnes blant annet av at informasjonen som deles gir et mest mulig korrekt bilde av situasjonen. Sørg for at du gir nøyaktig informasjon, samtidig som du er nøktern. Ikke del opplysninger før du er 100 % sikker.

For å lykkes med mediehåndtering ved en krise eller katastrofe, er det også viktig at du utviser empati og medfølelse. Dersom personskader eller dødsfall er en del av krisen, er dette ekstra viktig av respekt til de pårørende.       

Mediehåndtering ved en krise blir i mange tilfeller også bedre dersom det er én person i bedriften som står for uttalelsene. Denne ene personen bør da holde seg oppdatert om saken, og sikre at informasjonen som gis til mediene er entydig.

 

  • Nøyaktig og korrekt informasjon
  • Vær nøktern
  • Vis medfølelse og empati
  • Ha en fast talsperson
Tekstforfatter med et tekstdokument

Kommuniser med tekst internt og eksternt

God mediehåndtering ved en krise er viktig. Husk imidlertid på at intern kommunikasjon i bedriften er vel så viktig. Dersom en krise skulle oppstå vil det ofte være mye usikkerhet og engstelse innad i bedriften. Sørg derfor for å kommunisere klart og tydelig også med ansatte og ledere.

Enten du skal kommunisere eksternt eller internt, er skriftlig informasjon ofte det beste. Med et felles skriv til alle medier eller ansatte, kan du sikre at alle holder seg oppdatert med entydig informasjon. 

Det kan for eksempel være smart å kommunisere med mediene på e-post eller SMS. Da har du full kontroll på hva slags informasjon som deles, og du unngår å forsnakke deg i et øyeblikkets hete. Noe informasjon skal gjerne holdes internt, eller ikke deles før informasjonen er bekreftet ytterligere. 

Med en klar og tydelig skriftlig beskjed vil du ofte få mer kontroll enn hva du for eksempel får over telefon.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Mediehåndtering under en krise kan oppleves tøft og vanskelig. En krise kan brått oppstå på arbeidsplassen, noe som kan føre til at mediene ønsker informasjon. Da gjelder det å være forberedt, nøktern, presis, empatisk og å holde roen.

I mange tilfeller er skriftlig kommunikasjon med mediene eller internt det beste. Da har du full kontroll på hva som deles av informasjon, og kan samtidig sørge for at budskapet er entydig. Send én uttalelse til alle mediene, og spar både tid og krefter.

Din Text hjelper bedrifter som er rammet av kriser med mediehåndtering. La oss utforme en god og tydelig melding du kan dele internt eller med mediene. 

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!