Mediehåndtering

Rett som det er, kan det oppstå situasjoner som ingen av oss forutså. Slike situasjoner vekker ofte oppmerksomheten til mediene. Da må de som står i det vite hvordan de skal gripe det an og svare på spørsmålene som kommer. Det er dette mediehåndtering handler om.

Uforutsette situasjoner kan være mye forskjellig. Det kan være en nasjonal krise som den vi står midt oppi akkurat nå (covid-19), eller det kan være hendelser som ikke oppstår ofte, men som likevel ikke ansees som hverdagskost. Unaturlige dødsfall, ulykker og andre katastrofer, for eksempel.

For å kunne håndtere mediene på riktig måte, så må man vite hvordan de fungerer. Ettersom mediebildet er noe som endrer seg hele tiden, så kan dette være en liten utfordring. Mediehåndtering innebærer også å vite hvordan du kan bruke mediene til din fordel.

Men vet vi egentlig hva det er som kjennetegner god mediehåndtering, og hvordan kan tekst brukes til dette formålet? Hva er det som er viktig å tenke på når det gjelder kommunikasjons internt i bedriften versus eksternt? Det er disse spørsmålene vi skal svare på i denne artikkelen.

Forstørrelsesglass

Hva kjennetegner god mediehåndtering?

Det er viktig å huske at en uforutsett situasjon aldri er helt lik en annen uforutsett situasjon. Det finnes derfor ingen konkret mal som kommer til å fungere hver eneste gang du bruker den. Men det er enkelte grep som kan være nyttige i enhver krisesituasjon.

Det vanligste er å velge én talsperson. Talspersonen er denne eneste som snakker med mediene, og det er viktig at vedkommende møter forberedt til hvert eneste møte med mediene. Det ligger et enormt ansvar på skuldrene til denne personen, og det er viktig å være dette ansvaret bevisst.

Hovedoppgaven til talspersonen er å gi et korrekt bilde av situasjonen, men uten å gå helt på detaljnivå. Det er viktig å skjerme de som er personlig involvert. Det er også viktig at talspersonen formidler at vedkommende føler med de som innblandet og/eller rammet av det som har skjedd.

I enhver krisesituasjon utnevnes det et kriseteam som skal bistå de involverte sammen med politiet. Alle de forskjellige instansene skal samarbeide tett gjennom hele situasjonen. 

Personer som samarbeider

Kommunikasjon internt og eksternt

I en presset situasjon kan det være vanskelig å glemme at alle ikke skal vite absolutt alt. Men det er altså forskjell på hva som skal kommuniseres internt og hva som skal kommuniseres eksternt.

Under enhver omstendighet skal man alltid kommunisere internt først. Håndteringen av mediene regnes altså som ekstern kommunikasjon.

Som overhode er det din oppgave å informere internt i bedriften slik at de andre vet hva som har skjedd og hvordan de skal håndtere det. Deretter kan du begynne å tenke på hvordan du skal håndtere mediene.

Tekstdokumenter

Slik brukes god tekst til mediehåndtering

Når det oppstår en uforutsett situasjon, så er det viktig å kalle inn til et orienteringsmøte. Dette er en del av den interne kommunikasjonen.

På et slikt møte er det mange ting som bør diskuteres. Eventuelle spørsmål skal besvares og det bør pekes ut en talsperson.

De involverte i en uforutsett situasjon kan fort bli overveldet. Det er viktig å ta i bruk verktøy som gjør situasjonen enklere for alle og enhver, og et eksempel på slike verktøy er tekst.

En god tekst vil gi både de involverte og talspersonen noe å støtte seg på underveis i prosessen.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Synes du at det er vanskelig å vite hvordan du skal håndtere media i en situasjon som du ikke så komme? Til dette er altså tekst et nyttig verktøy, og det er noe vi i Din Text kan hjelpe deg med.

Mediehåndtering er noe vi har mye kunnskap om, og vi ønsker å bruke vår kunnskap til å hjelpe deg. Sammen kan vi finne ut hvordan bedriften din kan kommunisere med pressen på best mulig måte.

Har du ikke benyttet deg av våre tjenester tidligere? Som ny kunde får du nemlig de første 500 ordene gratis. Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle ut skjemaet nedenfor. Benytt deg av dette gode tilbudet nå med det samme!