Medievitenskap

Ønsker du å jobbe med medieanalyse, relasjonsarbeid og kommunikasjonsoppgaver? Da kan en grad i medievitenskap kanskje være rett for deg. Som medieviter har du en mengde muligheter både i offentlig forvaltning, privat sektor og næringslivet. 

Medievitenskap handler om hvordan media påvirker oss som mennesker, og hvilken rolle moderne medier har fått i samfunnet. Dette dreier seg både om praktiske og teoretiske kunnskaper.

Hvordan fungerer egentlig dagens samfunn med sosiale medier, og hvordan kan mediene påvirke konflikter og politikk? Dette er sentrale spørsmål som reises i dagens utdanninger innenfor medievitenskap.

Forstørrelsesglass

Hva er medievitenskap?

Medievitenskap er et studie av moderne medier – både produsenter, tilbudet, publikum og effekten. Når vi snakker om moderne medier, menes det i hovedsak uttrykte medier som film, radio, aviser magasiner, sosiale kanaler og digitale plattformer.

Medievitenskap henter teorier fra både humanistiske-, samfunns-, kognitive vitenskaper og informatikk. Dette er likevel en relativt ung vitenskap og moderne medier er i stadig endring. Derfor er dette et fleksibelt emne, som gir innsikt i medienes strukturer og framvekst.

En medieviter er en person som har studert medievitenskap. Medievitere kan bruke medievitenskaplige forskningsmetoder for å se sammenhenger med dagsaktuelle saker og atferd.

Tekstdokumenter

Medievitenskap studier

Ønsker du å studere medievitenskap? Da har du mange muligheter, både i Norge og i utlandet. Medievitenskap kan studeres på bachelor og masternivå, og du trenger ikke alltid ha en bachelor i medievitenskap for å komme inn på masteren.

Det er også mulig å studier medievitenskap som et årstudium. Da følger du vanligvis løpet til første året på bachelorgraden. Gjennom studiet vil du får en ny forståelse for historiske hendelser og dagsaktuelle nyheter, og hvordan mediene former vår opplevelse av verdenen.

Du vil studere medienes publikum, innhold og produsenter, i en kulturell og samfunnsmessig kontekst. Det er mulig å fordype seg i forskjellige emner, særlig på masternivå. Mange universiteter tilbyr også muligheten for utveksling i enkelte semestre.

Har du noen gang lurt på hvordan journalistikk påvirker konflikter? Hvordan mediebransjen takler innovasjon? Hvordan medievaner former vårt sosiale liv? Da kan en utdannelse innen medievitenskap være aktuelt for deg.

Mann som hopper over en hekk

Medievitenskap jobb

En grad i medievitenskap, enten bachelor eller master, åpner opp mange spennende dører. Ettersom en slik grad gir deg en innsikt i medieutvikling, kan du arbeide både innen offentlig og privat sektor.  Formidling, forsikring, rådgivning og kommunikasjon er muligheter her.

Vi ser ofte at medievitere jobber innenfor yrker som informasjonsformidling, kommunikasjonsrådgivning, kulturarbeid, medieanalyse og journalister. Det er også mulig å arbeide som seksjonssjef, digital analytiker, prosjektkoordinator og markedsrådgiver.

Hvis du studerer medievitenskap, har du altså mange muligheter og veier fremfor deg. Noen stillinger krever en mastergrad i tillegg til en bachelorgrad, men dette avhenger av sektor og ansvarsområde. Graden blir mer og mer relevant i den digitale tidsalder. 

Du kvalifiserer deg for en mengde yrker hvor kritisk forståelse og kunnskap om medienes rolle er sentral. Enten du ønsker å jobbe praktisk som journalist, analytisk for forsker, eller administrativt i det offentlige og private – medievitenskap gir mange muligheter.