Mellomtekster

Mellomtekster er et begrep som ble brukt på starten av 1900-tallet, om forklarende tekst i stumfilmer. Teksten skulle forklare seeren hva som kom til å skje i neste scene, for å gjøre handlingen mer forståelig.

Etter hvert gikk mellomtekster over fra å være mindre konkrete, til mer beskrivende. Introduksjon av ny karakter, sted, tid og stemning kunne formidles gjennom teksten. 

I dag har ikke mellomtekster samme funksjon, men vi ser et lignende verktøy bli brukt i informasjonsvideoer. En markedsføringsvideo som benytter seg av både bilder, film og tekst, vil gjøre det enklere for å seeren å få med seg det som skjer i filmen.

De tradisjonelle mellomtekstene kan i dag brukes til å presentere tall, analyser og annen informasjon som støtter budskapet i teksten. Dette er da ikke i en animert versjon, men som et nytt bilde med tekst som bryter opp filmen.

Forstørrelsesglass

Hva er mellomtekster?

Mellomtekster ble før i tiden brukt i stumfilmer, for å oppsummere handlingen og gjøre det enklere for tilskuerne å forstå det som skjedde på skjermen. Etter hvert ble mellomtekster erstattet av andre forklarende tekster. 

Mellomtekster forklarte spesifikt den kommende handlingen i neste scene. Dette ga naturligvis lite rom for egen tolkning, og etter hvert ble disse tekstene erstattet med mindre beskrivende forklarende tekster. 

De nye tekstene hadde som formål å etablere en situasjon, for deretter å la bildene og filmens virkemiddel forklare handlingen. Disse tekstene kunne også introdusere nye karakterer, eller markere rom, tid og stemning i stumfilmer.

Mellomtekster ble delt inn i tre grupper: Episke tekster, replikk tekster og brev. Alle formene ble i hovedsak brukt på starten av 1900-tallet, både i europeiske og amerikanske stumfilmer.

Tekstdokument som ligger over tastaturet på en PC

Slik brukes mellomtekster

Mellomtekster brukes sjeldent den dag i dag. Men når spillefilmer var uten lyd og publikum ikke var vant til å se på slik underholdning, gjorde mellomtekstene innholdet mer forståelig.

Starten var mellomtekster konkret, men etter hvert la tekstene om til fri tolking av handlingen. Episke tekster kunne fortelle hva som skjer i neste scene, metaforiske tekster eller kommentarer fra regissøren selv. 

I dag kan vi også bruke en form for mellomtekst, men da helst i forbindelse med markedsførings-videoer. Mellomtekster kan oppgi tall, nummer, analyser og vise til konkret informasjon.

Mellomtekster er ikke det samme som animert tekst eller figurer som beveger seg på skjermen. Dette er tekst som bryter opp filmen, men som gjerne kan benyttes i tillegg til animasjon.

Din Text logo

Motta hjelp til tekst

Trenger du hjelp til tekst og reklamefilm? Video og film er et nyttig verktøy, men det er ikke alle som har ressurser eller ønsker å snakke i filmen. Animasjonsfilmer kan være et godt alternativ, men informative guider med mellomtekster fungerer like godt. 

Mellomtekster kan fremme budskapet ditt, uten at du trenger å bruke stemmeskuespillere eller markedsføringsbudsjett på animatører. Vi kan hjelpe deg med å få frem handlingen og informasjonen i videoen din, enten den skal ut til markedet eller fordeles internt.

Vi i Din Text jobber daglig med å skrive målrettet tekst og manus fra bedrift til målgruppe. Vi vet hva som treffer og hvordan vi får tekst til å konvertere. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat!