Mellomtittel

Mellomtittel er et begrep vi ofte hører i forbindelse med tekstskriving. Det er altså et språklig virkemiddel. Hensikten med dette virkemiddelet er å dele teksten opp i flere deler, slik at den blir enklere å lese.

En mellomtittel er et visuelt virkemiddel med mange fordeler. Bruk av mellomtitler vil gi en tekst et rent og ryddig utseende. Hvis teksten leses opp, så vil bruk av mellomtitler gi leseren muligheten til å ta en pause i lesingen. Dette er altså et virkemiddel med flere positive egenskaper. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på mellomtittel. Hva går egentlig dette virkemiddelet ut på, og hvorfor er det så effektivt? Hvis du også vil lære hvordan du bruker en mellomtittel, så bør du lese denne artikkelen.

Forstørrelsesglass

Hva er en mellomtittel?

Når noen skriver en tekst, så skriver de om et spesifikt tema. Uansett hva teksten handler om, så er det vanlig å gi teksten en tittel. Dette kalles én hovedtittel. Hvis teksten diskuterer flere aspekter ved temaet, er det vanlig å dele opp teksten i flere deler. Hver del får en tittel – også kalt mellomtittel.

En mellomtittel kan altså defineres som en tittel som plasseres inn på forskjellige steder i teksten. Det finnes ingen regler for hvor mange mellomtitler en tekst skal inneholde.

Vi kan bruke denne artikkelen som et eksempel. Denne artikkelen inneholder en hovedtittel (‘’Mellomtittel’’) og tre mellomtitler (‘’Hva er en mellomtittel?’’, ‘’Derfor er mellomtittelen så effektiv’’ og ‘’Slik bruker du en mellomtittel’’).

Mann som trykker på en skjerm

Derfor er mellomtittelen så effektiv

Som nevnt er mellomtittelen et virkemiddel med mange fordeler. Det er de samme fordelene som gjør dette virkemiddelet effektivt.

Visuelt sett er mellomtittelen et effektivt virkemiddel fordi det gir teksten et rent og ryddig utseende. Det blir enklere å hoppe inn og ut av teksten, hvis det skulle være nødvendig. Denne egenskapen er spesielt praktisk i skolen, dersom klassen driver med høytlesning.

Mellomtittelen forteller dessuten leseren hvilket aspekt vi skal diskutere med det aktuelle temaet. En tekst kan nemlig inneholde flere poenger. 

Det gir oss et perfekt utgangspunkt for den andre årsaken til at mellomtittelen er så effektiv. Ved høytlesning (eller andre former for lesning), så er mellomtittelen en gylden mulighet for leseren å ta en liten pause. Det er helt avgjørende for at noen i det hele tatt skal klare å lese en tekst.

Person som roper i en megafon

Slik bruker du en mellomtittel

Når det gjelder hvordan du kan bruke en mellomtittel, så kan vi igjen bruke denne artikkelen som et eksempel.

Vi har skrevet en artikkel om dette virkemiddelet. Som nevnt inneholder denne artikkelen tre mellomtitler, og dette oppsettet gjør teksten visuelt sett til en ryddig og oversiktlig tekst.

Vårt beste tips til deg som skal bruke mellomtitler i teksten din, er å skrive selve teksten først. Deretter finner du ut tekstens hovedtittel og plasserer passende mellomtitler der du følger det er naturlig. Bruk gjerne vår tekst som inspirasjon!