Merkemantra

Posisjonering går ut på å identifisere konkurrenter og målgruppe i en referanseramme. Bedrifter må også avdekke optimale partiets- og differensieringspunkter for merkevaren. Til slutt skal det skapes et mantra som oppsummerer essensen: Merkemantra.

Merkemantra er ofte det siste du gjør når du utvikler en merkevareposisjon. Dette skal oppsummere essensen, men også merkevarens posisjon. Hva står merkevaren for? Hva står de ikke for? Hva skiller merkevaren ut fra konkurrenter?

Merkemantra blir formet og skapt for å fremme differensieringspunktene til merkevaren. Dette er den innerste sirkelen i merkevareposisjonering. Dagens forbrukere vil identifisere seg med merkevaren, og de ønsker at verdiene til stemme overens med deres egne. 

Så hvordan skaper du en forbindelse mellom forbrukerens verdier og din egen merkevare? Du oppsummerer alt merkevaren er og står for i et slagord – det er dette vi kaller for merkemantra.

Dokument som ligger på en PC

Hva er et merkemantra?

Merkemantra er på mange måter et slagord. Det er korte fraser som representerer hva merkevaren står for, og hvordan merkevaren skiller seg ut fra andre konkurrentene. Det skal inspirere, formidle og skape et bånd mellom forbruker og målgruppe. 

På mange måter kan et merkemantra være det som gir merkevaren en personlighet. Skaper du et godt merkemantra, kan dette igjen skape en sammenhengen merke-etos, hvilket styrker posisjonen din på markedet og i forbrukerens bevissthet.

Et solid merkemantra vil aldri skape forvirring, og forbrukeren vil vite nøyaktig hvem du er basert på frasen. Dette er en viktig del av merkevarebygging og en sentral del av posisjoneringsstrategie 

Gjennom merkemantra skal forbrukeren forstå hva det er med merkevaren som bør engasjere dem. Konkretisering av hva merket står for, hvem det er og hvordan de skiller seg ut – det er dette et merkemantra handler om.

Sjekkliste

Ta høyde for paritetspunkter

Paritetspunkter er fordels- eller attributtassossiasjoner. Dette er elementer som ikke nødvendigvis er unikt for din merkevare, men det merkevaren har til felles med andre konkurrenter.

Dette kan være fordeler eller attributter som forbrukere forventer, eller anser som nødvendig for at produktet ditt skal være troverdig og legitimt.

Når du skriver et merkemantra, må du ta hensyn til disse paritetspunktene. Mantra må appellere til både hjertet og hodet til forbrukeren. Merkevaren skal fremstå troverdig, vekke tillit og føles ekte.

Mann som hopper over en hekk med en koffert i hånda

Slik skriver du et merkemantra

Vi har allerede snakket om hva et merkemantra er, og hvilken informasjon det bør inneholde – essensen av produktet og merkevaren. Men det skal også vekke følelser knyttet til merkevaren, og med tiden bli en organisk del av bedriftens kultur samt et salgsverktøy.

Et merkemantra er en kort frase, vanligvis bestående av opptil fem ord. De skal gjenspeile fordelene og verdiene til merkevaren, på en forenklet og engasjerende måte. Det vanlig å bruke alliterasjoner, metaforer og språklige teknikker. Dette tilfører dybde. 

Utførelsen av merkemantra bør prioriteres. Det er dette som gir deg muligheten til å skille merkevaren ut. Tenk gjennom hvor mange slagord og reklametriks du selv møter på hver dag – det er ikke enkelt å skrive et merkemantra som sitter og skiller seg ut.

Det skal resonnere øyeblikkelig med publikum, med så få ord som mulig. Publikum skal ikke gjette hva merkemantra prøver å si. Et godt eksempel er «Just Do It» av Nike. Dette er et merkemantra som inspirerer og fungerer på tvers av land og kulturer.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Sliter du med å skrive et merkemantra for din bedrift? Selv ekspertene bruker lang tid på å skape et merkemantra, og det krever kunnskap og tar tid. Det skal holdes enkelt, bruke virkemidler og trekke frem fordeler, samtidig som du tenker på målgruppen.

Svært få bedrifter har skrevet sitt eget merkemantra. Det er mye å ta hensyn til og de fleste har ikke nok interne ressurser til å få jobben gjort. Her kan vi i Din Text hjelpe deg. Noen av det viktigste med et merkemantra, er å knytte det til målgruppen. 

Din Text jobber daglig med å skrive treffsikker tekst, for en rekke bransjer og i ulike formater. Vi vet hvordan vi skriver slagord, reklametekster og merkemantra som virkelig får frem budskapet, verdier og engasjerer mottakeren.

Hvorfor ikke teste oss ut? Nå får du nemlig de første 500 ordene gratis. Se hvordan vi kan fremme bedriftens verdier og fordeler, med et merkemantra som knytter målgruppen og merkevaren sammen!