Merkevarebygging og markedsføring 

Merkevarebygging går hånd i hånd med markedsføring. Gjennom markedsføring kan du sørge for at bedriftens verdier, logo og andre elementer får en tydelig posisjon på markedet. Men hvordan henger det egentlig sammen?    

I dette innlegget ser vi nærmere på saken! 

Person jobber med Porters bransjeanalyse på PC

Merkevarebygging – en definisjon 

Merkevarebygging er en betegnelse som brukes om aktiviteter man gjør i den hensikt å skape, utvikle, posisjonere og opprettholde imaget til produkter eller tjenester. Man tilfører merkevaren en verdi, slik at kjøperen opplever at hen sitter igjen med noe «ekstra». 

Merkevarebygging kan for eksempel handle om å tilføre produktet/tjenesten en unik logo. Ved å markedsføre produktet under denne logoen over tid, vil målgruppen etter hvert forbinde produktet med denne logoen. 

Stigende graf: Bruk Porters bransjeanalyse til bedriftens fordel

Hva er målet med merkevarebygging? 

Det ultimate målet med merkevarebygging er å gi produktet/tjenesten en tilleggsverdi eller identitet i målgruppens øyne. Man ønsker at merkevaren skal kommuniseres på en måte som gjør at den faller i smak hos potensielle kunder. 

Gjennom merkevarebygging kan man bidra til at merkevaren blir lagt merke til, husket og gjenkjent. Ja, og at den skaper de riktige assosiasjonene hos målgruppen.  

Man kan også posisjonere produktet eller tjenesten på markedet, og skille seg fra konkurrentene. Gjennom strategisk merkevarebygging over tid, vil målgruppen kunne få økt tillitt til produktet. Det blir gjenkjennbart, velprøvd og trygt. 

Bøker med stige: Hvordan bli forfatter?

Hvordan lykkes med å bygge en merkevare? 

Skal du lykkes med merkevarebygging, er det blant annet viktig å ha differensiering i bakhodet. Dette handler om at merkevaren skal være unik og skille seg tydelig fra konkurrentene.  

Her er både markedsføringsbudskap, merkevareidentitet (farger, fonter, ordbruk etc.), og markedsføringsmetoder avgjørende. Bruk derfor tid på å avdekke hvem målgruppen er, og hvilke behov som skal dekkes. 

Personer som setter sammen et puslespill

Hvordan henger merkevarebygging og markedsføring sammen? 

Merkevarebygging og markedsføring går hånd i hånd. Det er nemlig gjennom markedsføring at man har mulighet til å bygge merkevaren. For at målgruppen skal eksponeres for logo, budskap etc., må du nødvendigvis også nå ut til dem.  

Markedsføring kan blant annet gjøres gjennom sosiale medier, annonser, søkemotoroptimalisering (SEO), plakater, bannere og lignende. Sørg for at merkevareidentiteten skinner gjennom på alle flater!   

Det er ikke bare bedriftens logo, illustrasjoner og farger som bør markedsføres. Ordene du formidler er like viktige. Bruk derfor tid på blogginnlegg, annonsetekster og annen tekst i markedsføringssammenheng. 

Person som holder på å skrive produktomtale

Eksempler på merkevarebygging 

Det finnes mange store selskaper som aktivt driver med merkevarebygging og markedsføring. Her kan vi for eksempel nevne Nike, McDonald’s, IKEA, Coca-Cola, Apple og Samsung. Merkevaren Nike er blant annet kjent for sin logo og slagordet «Just do it».  

Dette har skjedd gjennom årevis med markedsføring. I dag er det knapt noen som ikke kjenner igjen Nike-logoen eller ordtaket deres. Det at merkevaren er så kjent, gjør også at folk får tillitt til produktene produsenten selger.  

Nike sin merkevareidentitet handler om mer enn bare sko og klær. Man knytter også merket opp mot verdier som prestasjon, motivasjon og empowerment. 

Skribenter med en PC i hånda

Bestill tekst som styrker merkevaren din 

Din Text har lang erfaring med å bistå bedrifter med merkevarebygging. Dette gjør vi ved å utarbeide tekst som formidler selskapets verdier og budskap på en måte som appellerer til målgruppen.  

Teksten kan blant annet brukes i markedsføring på sosiale medier, egen nettside eller på andre flater. Kom i gang med merkevarebygging og markedsføring, du også!