Merkevareidentitet 

Bedriftens merkevareidentitet er avgjørende om du skal klare å bygge en solid merkevare som appellerer til målgruppen. Elementer som fargevalg og font kan bidra til at bedriften blir lagt merke til, gjenkjent og husket. Ja, de definerer kort og godt merkevarens identitet. 

Her er alt du trenger å vite! 

Forstørrelsesglass: Hva er UX-design?

Hva er merkevareidentitet? 

Merkevareidentitet er identitetstrekkene til en gitt merkevare. Det er disse trekkene som definerer hvordan merkevaren – altså et produkt, en tjeneste eller et selskap – fremstår overfor målgruppen.  

En bedrifts merkevareidentitet kan defineres ved hjelp av både verbale og visuelle virkemidler. Noen eksempler er som følger: 

  • Typografi og fonter 
  • Materialer 
  • Fargepalett 
  • Bildestil 
  • Tone-of-voice 
  • Grafiske elementer 
  • Logo 

Det er altså snakk om en unik sammensetning av elementer som kan assosieres med en merkevare. Fargebruk, ordbruk og skrift kan sammen representere det merkevaren din står for. Elementene kan også danne et tydelig konsept. 

Fire personer som jobber med UX-design

Hvor kommer merkevareidentiteten til uttrykk? 

Selskapets merkevareidentitet kan komme til uttrykk på en rekke arenaer. Et eksempel er bedriftens hjemmeside. Her kan farger, fonter, bildestil, logo og lignende ha sentrale roller.   

Merkevarens identitet kan imidlertid også komme til syne på print, i presentasjoner og på emballasje. Den kan til og med komme til uttrykk på selskapets kontorer og avdelinger. Fargen på møbler og visuelle detaljer har mye å si for hvordan besøkende oppfatter merkevaren! 

PC med ark og forstørrelsesglass: Hva er UX-design?

Hva mener vi med merkevarebygging? 

Merkevarebygging kan beskrives som de tiltakene man gjør for å lage, posisjonere, vedlikeholde, videreutvikle og styrke varemerkets image. Hensikten er at målgruppen skal ha et gitt inntrykk av tjenesten, produktet eller bedriften.  

Det er ønskelig å kommunisere merkevaren på en slik måte at målgruppen fatter interesse for den. Ja, og ikke minst – at de kjenner den igjen. Når man jobber med merkevarebygging, er derfor merkevareidentitet et sentralt element. 

Hvordan bygge opp en merkevare? 

Merkevarebygging er et bredt felt, og før du setter i gang bør du derfor planlegge nøye. Dette innebærer å lage en merkevarestrategi. Denne strategien vil definere hvordan du ønsker at virksomheten din skal vokse.  

Du bør blant annet tenke over faktorer som hva selskapet ditt står for, konkurransefortrinn, kjerneverdier og målgruppe.   

Så snart du har et tydelig rammeverk å forholde deg til, kan du begynne å bygge bedriftens merkevareidentitet. Typografi, fargepalett og lignende faktorer avgjøres av hva du ønsker å kommunisere til målgruppen. Ønsker du kanskje at bedriften skal formidles som miljøvennlig? Eller er den kanskje edgy og nyskapende?  

Deretter handler det om å formidle merkevaren til målgruppen. Dette gjøres for eksempel via egen nettside, emballasje, print, sosiale medier eller lignende.  

Tekstforfatter som jobber med UX-tekst: Hva er UX-design?

Verbal og visuell merkevareidentitet er like viktig 

Det er lett å tenke på merkevareidentitet som noe som utelukkende handler om farger og visuelle elementer. Men også verbal identitet er viktig! Dette handler i stor grad om hvordan du ordlegger deg når du kommuniserer med målgruppen.  

Teksten du har på bedriftens nettside er for eksempel viktig. Ikke bare på forsiden og på om oss-sidene, men også i innleggene du deler på bloggen eller i sosiale medier. Ord er mektige, og kan ha stor betydning for hvordan merkevaren oppfattes. 

Tre personer tester ut brukergrensesnitt på PC: Hva er UX-design?

Trenger du tekst tilpasset din merkevareidentitet? 

Tekst skal ikke undervurderes, og er helt avgjørende for selskapets merkevareidentitet. Enten bedriften ønsker et kult, innovativt, seriøst eller tilbakelent image, vil tekst kunne underbygge dette. 

Med tekst skreddersydd dine behov, hjelper vi deg å skape og bygge bedriftens merkevare!