Merkevarenavn

Merkevarenavn, brand, merkenavn… kjært barn har mange navn! Navnet på produktene eller tjenestene som selges er viktig – både med tanke på identifikasjon og markedsføring.

Ditt merkevarenavn gjør det blant annet enklere for folk å skille dine tjenester eller produkter fra konkurrentenes. Samtidig kan et merkenavn potensielt få mye verdi, dersom du lykkes med merkevarebygging.

Forstørrelsesglass

Hva er et merkevarenavn?

Et merkevarenavn er navnet på en tjeneste eller et produkt som blir solgt under et registrert varemerke. Merkevarenavnet vil i mange tilfeller by på en tilleggsverdi for produktet eller tjenesten, siden det gjerne skaper visse assosiasjoner.

Allerede på 1800-tallet merket man at merkevarenavn som ble markedsført globalt utkonkurrerte mindre kjente alternativer. Merkevarenavnene ble typisk markedsført gjennom presse og andre reklamemedier. 

Mange foretrekker å kjøpe produkter eller tjenester som tilhører merkevarenavn med et spesifikt omdømme. Dette gjelder både biler, klær, mat, elektronikk og andre ting.

Tekstdokumenter stablet på hverandre

Hva er forskjellen på merkevarenavn og varemerke?

Det er lett å la seg forvirre i jungelen av begreper. Mange snakker om «varemerke» og «merkevare» om hverandre, men det er viktig å forstå forskjellen mellom de to. 

Et varemerke er et spesifikt kjennetegn som vanligvis er patentert. Det kan for eksempel være snakk om en logo, form, font, fargekombinasjon eller til og med duft som assosieres med selskapet. 

Når vi snakker om merkevare derimot, er det snakk om totalsummen av inntrykk og assosiasjoner bedriften eller produktet gir omgivelsene. Dersom assosiasjonene folk flest sitter med er entydige, positive og klare, har du sannsynligvis lykkes med merkevarebygging. 

Det er med andre ord omgivelsene som i stor grad definerer merkevaren. Derfor er det helt avgjørende at et merkevarenavn er velvalgt og at du markedsfører det på en god måte.

Personer som setter sammen objekter

Merkevarenavn og merkevarebygging

Vi har alle våre assosiasjoner til merkevarenavn som «Coca-Cola», «Apple», «Toyota» eller «McDonald’s» – enten det er god smak, luksus eller lignende. Merkevarebygging handler i stor grad om å gjøre at målgruppen får positive assosiasjoner til merkevaren. 

Gjennom merkevarebygging kan man oppnå en sterkere merkevare, noe som igjen vil kunne by på en rekke fordeler. Et veletablert og anerkjent merkevarenavn vil som regel kunne selges dyrere, og samtidig få høyere kjøpsfrekvens. 

Styrking og oppbygging av et merkevarenavn kan foregå på en rekke ulike måter. Positiv omtale i medier er ett eksempel, og kan for eksempel oppnås ved å sende ut pressemeldinger.

Merkevarebygging kan også oppnås gjennom «jungeltelegrafen». Dersom personer begynner å snakke om produktet og anbefale det videre, kan merkevarenavnet styrkes betraktelig. 

Styrk merkevarenavn gjennom innhold

Et merkevarenavn kan også styrkes gjennom å dele merkevarefremmende tekster, videoer og annet innhold. Dette kan for eksempel være innhold du deler på bedriftens egen nettside eller sosiale medier. Du kan også bygge merkevarenavn gjennom gjesteblogging eller e-post. 

Metodene er mange. Det viktigste er at du har innhold som er av stor verdi for leserne, enten det er snakk om artikler eller guider.

Din Text logo

Bestill innhold som fremmer merkenavnet ditt

Et solid merkevarenavn skal skape gode assosiasjoner og ha et godt omdømme. For å oppnå dette bør du blant annet fokusere på merkevarefremmende innhold. Både content marketing, pressemeldinger, nyhetsbrev og annet innhold er høyst relevant.

Din Text leverer alt av tekstinnhold til bedrifter, og sørger for at merkevarenavnet ditt styrkes gjennom verdifulle, lærerike og interessante tekster. Alle tekster tilpasses målgruppen din og lages fra bunnen av. 

Kontakt oss i dag, og motta 500 ord gratis!