Minusord

Minusord er ord som kan hjelpe deg med å påvirke leserens inntrykk når du skriver en tekst. Dette kan være nyttig å ha i bakhodet enten du skal skrive en skjønnlitterær tekst, et klagebrev eller en artikkel.

Er du usikker på hva et minusord faktisk er, og hvordan det brukes? Dersom du for eksempel skal sammenligne tekster, kan det være nyttig å se hvorvidt de bruker minusord eller ikke. I denne guiden skal vi se nærmere på ordtypen, og gir deg samtidig noen eksempler.

Forstørrelsesglass: Hva er minusord?

Hva er minusord?

Minusord er ord som skaper et negativt inntrykk. Ordene har med andre ord en negativ klang, og kan bidra til å forsterke et budskap man ønsker å formidle. Minusord kobles gjerne til negative holdninger eller tanker.

Mange tar i bruk minusord når de ønsker å formidle sorg, sinne, samfunnsproblemer, krig eller lignende. Man kan imidlertid også bruke minusord som et virkemiddel i forbindelse med markedsføring.

Tekstdokumenter stablet på hverandre: Hva er minusord?

Negative ord | Ordliste

Det finnes mange minusord eller det man gjerne omtaler som «negative ord». Når disse ordene blir benyttet i en ytring, bidrar de gjerne til å skape et negativt inntrykk av noe. Her er noen eksempler på vanlige minusord i det norske språk:

 • Hatefull
 • Slem
 • Stygg
 • Sutre
 • Skrike
 • Ondsinnet
 • Dum
 • Ufyselig
 • Selvopptatt
 • Uvennlig
 • Mistillit
 • Terrorist
 • Misunnelig

Bruker man mange minusord i en tekst eller ytring, vil dette bidra til at leseren eller lytteren får negative assosiasjoner til det man snakker om.

Skribenter som leser om minusord på hver sin PC

Verdiladede ord | Definisjon

Verdiladede ord er ord som har evnen til å gi et spesifikt inntrykk, enten det er av det positive, nøytrale eller negative slaget.

Minusord omtales gjerne i sammenheng med andre verdiladede ord, som for eksempel nøytrale ord og plussord. De er alle verdiladede ord på hver sin måte.

Verdiladede ord benyttes gjerne når man skal lage en tekst med appellativt språk, der man ønsker å påvirke mottakeren i en eller annen retning.

Liste over plussord og minusord

Hva er plussord og nøytrale ord?

Plussord er ord som bidrar til å gi et positivt inntrykk. Dersom du bruker plussord kan dette skape positive assosiasjoner hos mottakeren, enten det er entusiasme, glede eller latter. Eksempler på vanlige plussord er:

 • God
 • Vakker
 • Snill
 • Smart
 • Vennlig
 • Pen
 • Hjelpsom
 • Omtenksom

Vi finner også nøytrale ord. I motsetning til minusord eller plussord, skaper disse ordene hverken positive eller negative følelser hos mottaker.

Eksempler på ord som ikke vekker spesielt negative eller positive assosiasjoner hos folk er «vann», «foreslå», «skrive», «uttale», «bilen» og lignende.

Mann som hopper over en hekk: Hvordan bruke minusord?

Hvordan bruke minusord og andre verdiladede ord?

Dersom du ønsker å forsterke et budskap, kan det være nyttig å ta i bruk verdiladede ord. Skal du for eksempel lage en reklametekst, kan du med fordel ta i bruk plussord som «positiv», «best», «vakker» eller lignende.

Skal du derimot skrive en tale til en demonstrasjon mot et politisk standpunkt du er uenig i, kan minusord være tingen. Da kan du kanskje bruke ord som «misvisende», «negativ», «feil», «trist» eller lignende.

Nøytralt ladede ord kan være nyttige når du ikke ønsker å vekke noen spesielle reaksjoner. Skriver du for eksempel en fagartikkel, er det vanlig å bruke nøytrale ord.

Din Text logo: Motta hjelp med skriving og bruk av minusord

Motta skrivehjelp

Minusord er ord med en negativ klang, og brukes gjerne når man ønsker å gi mottakeren et negativt inntrykk. Denne type ord kan for eksempel være nyttige når du ønsker å fremme en mening eller lignende.

Enten du ønsker en tekst med plussord, minusord eller andre språklige virkemidler, kan Din Text hjelpe deg. Vi leverer tekst til både privatpersoner og bedrifter, enten det er snakk om artikler, reklametekst eller søknadsbrev.

Kontakt oss i dag og motta hjelp!