Motivasjonsbrev | Eksempel og tips 

Planlegger du å skrive et motivasjonsbrev i forbindelse med søknad på studieplass eller lignende? Da kan det være vanskelig å komme i gang uten å ha sett et eksempel først. Det er lov å la seg inspirere, men pass på at brevet ditt blir personlig og relevant. 

Vi skal her vise deg et eksempel på et motivasjonsbrev, og forklare deg hvordan du setter i gang! 

Forstørrelsesglass ser nærmere på motivasjonsbrev: Eksempel på tekst

Først og fremst: Hva er et motivasjonsbrev? 

Et motivasjonsbrev kan betraktes som et dokument med informasjon om søkers bakgrunn og motivasjon for å bli tatt opp til et gitt studie. Dokumentet er også kjent som letter of motivation, statement of purpose, motivation letter eller cover letter. 

Mange praksis- og studieplasser (særlig i utlandet) krever at du legger ved et motivasjonsbrev sammen med karakterutskrifter og annen relevant dokumentasjon.  

Skal du for eksempel søke deg inn på en utdanningsinstitusjon i Storbritannia, USA eller lignende, er motivasjonsbrev ofte nødvendig.  

På grunnlag av motivasjonsbrevet ditt vil studiestedet vurdere din egnethet og drivkraft, og hvorvidt du er aktuell for studieprogrammet. 

Brev, dokument og penn: Eksempel på motivasjonsbrev

Eksempel på innhold i et motivasjonsbrev 

Når du skal skrive et motivasjonsbrev ligger det kanskje i begrepets natur at du skal nevne hvorfor du er motivert for studiet du søker på. Det kan imidlertid også være relevant å skrive om andre ting. 

Her er noen av elementene et motivasjonsbrev bør inneholde:  

  • En formell hilsen  
  • En kort presentasjon av hvem du er (navn) 
  • Din bakgrunn (hva har du studert hittil?) 
  • Hvorfor valgte du det aktuelle studiet/fagområdet?  
  • Hva ønsker du å bruke kunnskapen eller graden din til? 
  • Hvorfor har du lyst til å studere ved akkurat dette studiestedet? 
  • Har du vært i kontakt med professorer/lærere eller andre ved studiestedet? Fortell gjerne hvordan du først fikk vite om studiestedet, og hva du eventuelt liker ved det! 
  • Annen relevant info: Har du en mindre bra karakter i et emne? I så fall kan du kanskje forklare hva som var årsaken til dette, enten det var sykdom eller noe annet. 
  • En avsluttende hilsen: Fortell gjerne at du ser frem til å høre fra utdanningsinstitusjonen, og at de er velkommen til å ta kontakt ved spørsmål. 

Punktene ovenfor er listet opp i en logisk rekkefølge som du gjerne kan ta utgangspunkt i. Husk likevel på at det vanligvis ikke er noen formelle krav til hvordan brevet skal se ut.  

Det er også fint å si litt om seg selv. Mange nevner litt om personlige interesser, da dette også kan si noe om motivasjonen din for å studere. Pass likevel på at motivasjonsbrevet ikke blir en selvbiografi. Motivasjon og faglig bakgrunn er hovedfokuset.

Studenter lar seg inspirere av eksempel på motivasjonsbrev

Motivasjonsbrev – finn et eksempel og la deg inspirere 

Står du fortsatt fast? Da kan det kanskje hjelpe å se på motivasjonsbreveksempler som ligger ute på nett. Disse kan naturligvis være av varierende kvalitet (og ikke nødvendigvis relevante for ditt studie).  

Likevel kan de være nyttige å se på, da du får et inntrykk av oppbygning, skrivemåte og lengde. 

Tekst i konvolutt: Eksempel på motivasjonsbrev

Motivasjonsbrev på engelsk 

Det å skrive et motivasjonsbrev på norsk kan være utfordrende nok som det er. I mange tilfeller vil du imidlertid måtte skrive brevet på engelsk, siden mottaker vanligvis er et studiested i utlandet.  

Se gjerne på et eksempel av et motivasjonsbrev som er skrevet på engelsk, dersom du trenger noen tips til formulering og formelle hilsener. Ellers kan det naturligvis være nyttig å få skrivehjelp /  hjelp til korrektur av noen som er over snittet gode i engelsk. 

Sjekkliste og mal for motivasjonsbrev: Se et eksempel

Mal for motivasjonsbrev 

Vi har nå delt noen eksempler på hva du kan skrive i et motivasjonsbrev. I tillegg til dette, kan det være nyttig å ta i bruk en mal. En mal kan være til stor hjelp når du har kontroll på hva du skal skrive, men er usikker på oppbygning.  

Det finnes ulike maler for motivasjonsbrev, der oppbygningen er fiks ferdig. Du trenger da kun å fylle inn selve innholdet. 

Megafon med lyd: Motta hjelp til å skrive motivasjonsbrev, og se et eksempel

Motta hjelp til å skrive motivasjonsbrev 

I mange tilfeller opplever studenter at det er vanskelig å komme i gang, selv etter å ha sett på et motivasjonsbrev-eksempel. Det er mye som står på spill, og du vil sannsynligvis at motivasjonsbrevet skal bli så bra som mulig! 

Dersom du trenger hjelp med motivasjonsbrevet ditt, kan en av Din Text sine dyktige tekstforfattere gjøre jobben for deg. Send oss noen stikkord om studiet, bakgrunnen din, hva som motiverer deg og annen relevant info. 

På bakgrunn av dette vil vi utarbeide et motivasjonsbrev som er både personlig og profesjonelt, enten det er på norsk eller engelsk. 

Kontakt oss i dag, og bestill tekst på 1, 2, 3!