Politisk kommunikasjon

Politisk kommunikasjon er et begrep som er relevant for politikk. Dette er et begrep som kan forklares på to måter. Variasjonen i betydningene tar utgangspunkt i hvem det er som står for kommunikasjonen.

Politisk kommunikasjon kan være et resultat av kunnskap og holdninger hos privatpersoner. I tillegg kan det være et resultat av avgjørelser og politiske prosesser som en eller annen politiker har fått til å skje. Det er altså mye forskjellig som faller under denne kategorien.

Som du ser så er grensen for hva som er politisk kommunikasjon og hva som ikke er det, ganske så hårfin.

I denne artikkelen skal vi forsøke å gi en klar definisjon på hva politisk kommunikasjon er. I tillegg skal vi se nærmere på hvordan politikere kan bruke tekst til å kommunisere. Vi skal også se på hvordan du kan jobbe med markedsføring rettet mot velgerne.

Forstørrelsesglass

Politisk kommunikasjon definisjon

Politisk kommunikasjon kan defineres som kommunikasjon eller samtaler om politiske temaer. All kommunikasjon vedrørende politiske temaer kan regnes som politisk kommunikasjon.

Du trenger altså ikke å jobbe som politiker for å mene eller å snakke om politiske temaer. Det holder å være ‘’bare’’ politisk engasjert.

Det er mange eksempler på politisk kommunikasjon, og det kan være samtaler om den norske regjeringen (f.eks. Stortingsvalget 2021) eller samfunnsbevegelser i utlandet hvor bakgrunnen var et politisk motiv (f.eks. Black Lives Matter).

Dokument som ligger på en PC

Slik kan politikere bruke tekst til kommunikasjon

For mange kan kommunikasjon høres ganske skremmende ut, men det er egentlig ikke det. Kommunikasjon kan defineres som det å samhandle med andre mennesker ved hjelp av tekst.

Skriftlig kommunikasjon kan hjelpe politikere å unngå misforståelser. Uten misforståelser blir også jobben til en politiker litt lettere. Da slipper de i hvert fall å gå ut offentlig for å beklage seg for et eller annet de sa som var dumt med jevne mellomrom.

Som mennesker flest snakker politikere ofte før de har tenkt skikkelig gjennom det, og det er noe du kan unngå ved å bruke tekst til kommunikasjon. Grunnen til det er at det ligger mye mer tid og energi bak en velformulert tekst enn det gjør bak impulsive uttalelser.

Tekst er altså en kommunikasjonsmetode som kan være nyttig for alle og enhver, men politikere er blant dem som har mest bruk for det i dette samfunnet.

Megafon med piler som peker i forskjellige retninger

Jobb med markedsføring mot velgerne

Nøkkelen til suksess hos enhver politiker er å nå frem til velgerne. Politikerne kaller det valgkamp, men det kan også sees på som markedsføring. Politikere jobber med å markedsføre det politiske partiet som de representerer.

Ethvert politisk parti er nemlig avhengig av velgerne for å vinne valget. Alle valg i Norge baserer seg hovedsakelig på stemmer fra velgerne. Stemmer fra folket, med andre ord.

Folket må ha tillit til partiet de velger å stemme på. Det er politikerne sin oppgave å skape den tilliten, for den kommer ikke av seg selv. Dette er noe som ofte oppnås gjennom bruk av retoriske virkemidler. Altså etos, logos og patos.

De retoriske virkemidlene blir brukt til å overbevise lytteren om innholdet i budskapet. Det er litt det samme som politikerne driver med. Budskapet er ofte at politikerne vil bruke sin erfaring til å kjempe for en bestemt sak som ligger hjertet til velgerne deres nært.   

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Trenger du hjelp til politisk kommunikasjon? Din Text hjelper deg gjerne å formulere en tekst som skal brukes til dette formålet.

Tekstforfatterteamet vårt har mange års erfaring med innholdsproduksjon av ulik karakter. Vi takker aldri nei til en utfordring, så du trenger ikke å være bekymret for at oppgaven kanskje er for vanskelig. Uansett så er det alltid kunden som har det siste ordet.

Har du ikke benyttet deg av våre tjenester før? Det betyr at du er ny kunde hos oss, og det gir deg faktisk en liten fordel. Alle nye kunder hos Din Text får nemlig muligheten til å motta 500 ord gratis. Hvis den første artikkelen skal være på 1000 ord betaler du altså halv pris!

Trykk på knappen nedenfor for å benytte deg av dette gode tilbudet i dag!