Porters bransjeanalyse 

En bransjeanalyse er en analyse som utføres for å kartlegge konkurransen innad i en bransje. Analysen gir svar på hvilke krefter bedriften din konkurrerer mot, og gjør det mulig å tilrettelegge markedsføringen deretter. Porters bransjeanalyse er blant de mest vanlige analyseformene. 

Når du gjennomfører en bransjeanalyse tar du som regel utgangspunkt i noen utvalgte faktorer. Selve analysen går ut på å undersøke hvordan ulike bedrifter (konkurrenter) håndterer hver og én av de utvalgte faktorene. Deretter vurderer du resultatene av analysen opp mot egne resultater. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på Porters bransjeanalyse. Hvordan kan du bruke denne typen analyse til egen vinning? Og er analysen i det hele tatt relevant for deg?  

Dame sitter på søyler med PC: Hva er Porters bransjeanalyse?

Hva er Porters analyse? 

Porters analyse er en bransjeanalyse som tar utgangspunkt i fem faktorer. Disse faktorene kalles også konkurransekrefter. Hensikten med analysen er å kartlegge konkurrentenes håndtering av eksterne faktorer. 

Eller forklart på en annen måte: Porters bransjeanalyse gjør det mulig å finne ut hvor lønnsom bedriften din er sammenlignet med konkurrerende bedrifter. 

De fem konkurransekreftene som Porters analyse tar utgangspunkt i er som følger:  

 • Direkte konkurrenter 
 • Kunder og deres forhandlingskraft  
 • Leverandører og deres forhandlingssituasjon 
 • Potensielle nye aktører i bransjen  
 • Substitutter 
  Person jobber med Porters bransjeanalyse på PC

  Direkte konkurrenter 

  Direkte konkurrenter er den første konkurransekraften i Porters bransjeanalyse, og tar utgangspunkt i hvordan markedet ser ut akkurat her og nå.  

  I denne delen av analysen er det altså de faktiske konkurrentene som er hovedfokuset. Det kan for eksempel være snakk om en annen bedrift som selger de samme produktene til den samme målgruppen. 

  Person studerer dokument: Slik kommer du i gang med Porters bransjeanalyse

  Kunder og deres forhandlingskraft 

  Den andre konkurransekraften i Porters bransjeanalyse er kunder og deres forhandlingskraft. I denne delen av analysen handler det altså om forholdet mellom kunde og bedrift. 

  Det kan dras paralleller mellom denne konkurransekraften og konseptet tilbud og etterspørsel. Har kunden mange valgmuligheter, slik at de fort kan bytte leverandør? 

  Bøker med stige: Dette er Porters bransjeanalyse

  Leverandører og deres forhandlingssituasjon 

  Mange bedrifter er avhengige av eksterne leverandører for å ha produkter eller tjenester som kan selges videre. I en slik situasjon må bedriften ofte forhandle om prisen de skal betale til leverandøren.  

  Hvis ikke det er mulig å bli enig om en gunstig pris, kan man oppleve mangel på produkter eller at produktene man får er av lavere kvalitet enn hva bedriften ønsker.   

  Dame studerer dokumenter: Alt om Porters bransjeanalyse

  Potensielt nye aktører i bransjen 

  I enhver bransje kan det dukke opp nye bedrifter fra tid til annen. Disse omtales ofte som nye aktører, og de kan utgjøre konkurrenter for de bedriftene som allerede eksisterer. 

  Den nye aktøren kan oppleves som en trussel for de eksisterende bedriftene. Dette gjelder særlig dersom nykommeren tilbyr enda billigere eller mer nyskapende produkter i samme kategori. 

  En mann som peker et sverd mot en blink: Lær om Porters bransjeanalyse

  Substitutter 

  Substitutter er den siste konkurransekraften i Porters analyse. I denne delen av analysen må du utvide horisonten og se om det finnes noen lignende produkter eller tjenester i andre bransjer. For selv om det er snakk om en annen bransje, kan de fremdeles by på konkurranse om kundene. 

  Et substitutt kan være hva som helst. Det eneste som skal til for å betegne noen som en substitutt,  er at de dekker det samme behovet som produktet eller tjenesten din gjør. 

  Stigende graf: Bruk Porters bransjeanalyse til bedriftens fordel

  Slik bruker du en konkurrentanalyse for egen vinning 

  Det er mulig å bruke en konkurrentanalyse for egen vinning. Når en bedrift benytter seg av Porters bransjeanalyse, så er det ikke fordi de bare er nysgjerrige av seg.  

  Som regel er hensikten med en konkurrentanalyse å finne ut hva konkurrentene ens gjør bra, slik at man selv kan gjøre det enda bedre. Kanskje din største konkurrent vinner frem ved å tilby døgnåpen kundestøtte? Vel, da vet du nøyaktig hva som skal til for å ta opp konkurransen. 

  Kort fortalt kan Porters bransjeanalyse være gunstig for enhver bedrift som selger produkter eller tjenester på et konkurransepreget marked. Det har ingenting å si hvorvidt du selger IT-produkter, klær, mat eller flyttetjenester. 

  Din Text logo: Få hjelp med å utarbeide Porters bransjeanalyse

  Få hjelp til å skrive en bransjeanalyse 

  Trenger du hjelp til å skrive en bransjeanalyse? Tekstforfatterteamet i Din Text har mange års erfaring med innholdsproduksjon, noe som også inkluderer konkurrentanalyser.  Enten du trenger hjelp med Porters bransjeanalyse eller strategisk posisjonering, har vi kompetansen du trenger.

  Vi vektlegger kvalitet og god lesbarhet, slik at det skal være enkelt for deg å tolke analysen i etterkant. 

  Få hjelp til å skrive en bransjeanalyse i dag!