Profil til posisjoneringsstrategi

Hvordan ønsker du å etablere deg i bevisstheten til målgruppen? Hvordan skaper du merkevare assosiasjoner som fremmer produktets styrker? Det er dette posisjonering handler om.

Porsjonering er en form for markedsføringsstrategi. Du må plassere varemerket ditt i kundens bevissthet, for å øke merkevarebevisstheten og skape en definert posisjon på markedet. Det er slik du skiller deg ut fra konkurrentene på en tydelig måte. 

Posisjoneringsstrategier omfatter ofte tekst, gjerne et slagord som fester deg, som «Ali kurerer gruff» Men det kan også legges vekt på assosiasjoner. Vi assosierer for eksempel «First Price» med å være billig, og «Volvo» med å være et sikkert kjøretøy.

Målet er å gi seg selv en særegen plass i bevisstheten til målgruppen. Resultatet er en overbevisende grunn til hvorfor målgruppen skal kjøpe dine produkter – et verditilbud som gjør deg mer attraktiv enn konkurrentene.

Forstørrelsesglass

Posisjonering definisjon

Posisjonering handler om å skape en bestemt oppfatning av ditt eget produkt. Ved å skape et omdømme i forbrukerens bevissthet, gir du ditt eget produkt en bedre posisjon i markedet, sammenlignet med konkurrerende produkter med tilsvarende egenskaper. 

Du kan posisjonere produkter til å bli identitetsskapende. Du kan forme hvordan mottakeren oppfatter merkevaren din og dine produkter, ved å assosiere produktets styrker med merkevaren. Dette styrker posisjonen din i markedet, samtidig som du skiller deg ut.

I ethvert marked finnes det konkurrenter, og derfor må du definere din posisjon og skille deg ut ved hjelp av styrker og egenart. Hva kan du tilby som ikke konkurrentene kan? Hvordan forsvarer og bevarer du posisjonen din i fremtiden?

Du må være bevisst på din egen posisjon, og vedlikeholde eller forbedre posisjonen over tid. Hvis ikke du gjør det dette, kan andre konkurrenter komme inn og ta din posisjon. Det handler ikke alltid om å skape nye produkter, men produkter med en gjenkjennbar stil.

Dokument som ligger på tastaturet på en PC

Slik lager du din profil

For å lykkes med posisjonering, må bedriften forstå sitt eget varemerke, potensialet og hvem målgruppen er. Bedriften må avklare hvem som bruker produktet og hvorfor målgruppens kal velge akkurat denne merkevaren.

Videre må det avklares når kunden skal bruke produktet, og hvilke andre merkevarer dere konkurrer mot. Kjernespørsmålet er likevel «Hvorfor skal forbrukeren velge vårt produkt?». Hvilken verdi og nytte gir produktet i forhold til andre alternativer?

Det er også viktig å kartlegge målgruppen. Det kan være forskjellige forbrukergrupper innad i en målgruppe, og da må disse segmenteres. Tenk gjennom når målgruppen skal tenke på merkevaren og finn deres posisjon i markedet. 

Når du har profilen på plass, blir det enklere å veilede fremtidige markedsstrategier. Nå kan bedriften tydeliggjøre hva som er unikt med varemerke, hva det handler om, hvorfor forbrukerne bør kjøpe deres produkter og hvordan dere stiller dere mot konkurrenter.

Personer som samarbeider

Form tekster rundt din posisjoneringsstrategi og profil

Posisjoneringsstrategier er naturligvis knyttet sterkt til tekst. Posisjonering handler ikke om selve produktet, men å finne plass til dette i den subjektive verdenen til målgruppen. Du skal skape en bestemt bevissthet på merkevarens bevissthet. 

Tekst er en sentral del av enhver markedsstrategi. Gjennom tekst kan du øke synligheten til merkevaren på nett, og bygge innhold som former hvilken oppfatning mottakeren får av bedriften. Helhetlig kommunikasjon på tvers av kanaler gir et konsistent uttrykk,

Vil dere fremstå som eksperter innen bransjen? En bedriftsblogg med nyttige guider og relevante nyheter fra bransjen skaper tillit. Vil dere skape et behov for eget produkt? Tekster om viser flere bruksområder for produktet gir det mer verdi.

Mange posisjoneringsstrategier dreier seg om å skape et slagord. «Det skal godt gjøres å spise bare en», «noen forhold varer livet ut», «hvorfor behandle hele kroppen?» og «For liten og stor». Takket være god posisjonering, vet vi hvilke merkevarer det er snakk om.

Din Text logo

Motta 500 ord gratis

Ønsker du å styrke merkevarens synlighet på nett? Vil du ha et fengende slagord som reflekterer merkevaren og setter seg fast? Trenger du tekster som treffer målgruppen med hensikt og intensjon? Dette er vesentlige deler av posisjoneringsstrategier.

For å kunne vise at dine produkter dekker behovet til målgruppen, må du formidle styrker og positive sider på en måte målgruppen forstår. Dette krever kunnskap om hvordan målgruppen tenker, hvordan de tilegner seg informasjon og hva de finner engasjerende. 

Det er få bedrifter som skriver sine egne tekster, enten det gjelder bedriftsblogg, reklameannonser, slagord eller nyhetsbrev. Vi i Din Text hjelper deg med å få frem merkevaren din på en treffsikker måte.

Hvis du vil fremstå som det mest aktuelle valget for kjøpeklare kunder, eller vekke kjøpelysten hos nølende nettsurfere, kan Din Text hjelper deg. Ta kontakt med oss i dag, nå får du de første 500 ordene helt gratis.