Prosjektbeskrivelse eksempel

Planlegger du å lage en prosjektbeskrivelse? Et eksempel kan være nyttig å ta utgangspunkt i. Prosjektbeskrivelsen bør blant annet inneholde prosjektets målsetninger.  

Med et prosjektbeskrivelse-eksempel blir det ofte enklere å lage sin egen prosjektbeskrivelse. Enten du skal skrive en masteroppgave eller noe annet, er det ofte nødvendig med en beskrivelse av prosjektet.

Hva skal egentlig en prosjektbeskrivelse inneholde? I en prosjektbeskrivelse kan du for eksempel ha informasjon om prosjektets tema, mål, beskrivelse av gjennomføring og lignende. Vi skal nå se nærmere på dette!

Sjekkliste

Mal til prosjektbeskrivelse

Foruten et prosjektbeskrivelse-eksempel, kan det være nyttig å se på en mal for prosjektbeskrivelse. Med en mal får du en klar og tydelig struktur som kan følges, og du trenger bare å fylle inn aktuell informasjon. 

Dersom du trenger en mal til din prosjektbeskrivelse, kan vi sende deg et eksempel. Dette er noe du kan få tilsendt på e-post.

Her er et forslag til hva en mal for prosjektbeskrivelsen kan inneholde:

 

 • Tittel (prosjektnavn)
 • Prosjektets tema
 • Innledning
 • Målet med prosjektet (hovedmål, delmål…)
 • Målgruppe
 • Beskrivelse av prosjektets gjennomføring (metoder)
 • Fremdriftsplan
 • Eventuelt budsjett og utgiftsposter
 • Bakgrunn
 • Hvilken betydning har prosjektet (hva slags verdi har det for målgruppen?)
 • Eventuell litteraturliste
 • Oppsummering
Tekstforfatter som viser frem tekst på et dokument

Prosjektbeskrivelse masteroppgave

Mange leter et prosjektbeskrivelse-eksempel for masteroppgaver. Når du skal skrive en masteroppgave vil ofte en prosjektbeskrivelse være nyttig. Eksempel på dette kan være å komme i gang med idémyldring og tankearbeid, som valg av problemstilling.

En prosjektbeskrivelse vil også være nyttig for veilederen din, siden han eller hun kan tilpasse veiledningen basert på dine planer.

Med en prosjektbeskrivelse kan du for eksempel oppdage problemer eller uklarheter i forbindelse med valg av problemstilling. Du danner helt enkelt grunnlaget for masteroppgaven med planen din.

Her er et prosjektbeskrivelse-eksempel for deg som skal skrive masteroppgave:

 

 • Tittel på oppgave
 • Tema
 • Problemstilling
 • Teoretisk utgangspunkt
 • Metoder
 • Eventuelle etiske vurderinger
 • Tidsplan for videre arbeid
 • Foreløpig referanseliste
Avtale mellom to parter

Få hjelp til å skrive en kort prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse kan for eksempel være aktuell å ha i forbindelse med en masteroppgave. Også andre prosjekter kan gjøre det nødvendig å ha en god plan. Med et prosjektbeskrivelse-eksempel har du et fint utgangspunkt å arbeide etter.

Dersom du er usikker på hvordan du skal lage en god prosjektbeskrivelse, kan Din Text hjelpe deg. Vi kan skrive prosjektbeskrivelsen for deg, eller levere en mal du kan følge.

Kontakt oss i dag om du ønsker et prosjektbeskrivelse-eksempel!