Prosjektbeskrivelse masteroppgave

Det å skrive en masteroppgave er mye arbeid. Det er en prosess som ofte inneholder flere arbeidskrav, og et av arbeidskravene er en prosjektbeskrivelse. En prosjektbeskrivelse er en strukturert tekst over tankene dine rundt selve masteroppgaven.

Et masterprogram strekker seg over to studieår, og du jobber med masteroppgaven kontinuerlig gjennom disse studieårene. Prosjektbeskrivelsen er det første hinderet du må over på veien mot en mastergrad.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva en prosjektbeskrivelse er. Vi skal gi deg noen tips til hvordan du kan skrive en prosjektbeskrivelse. Hvis du holder på med en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven din, så bør du lese videre, for da vil denne artikkelen være til god hjelp for deg.

Tekstforfatter som skriver en prosjektbeskrivelse

Hva er en prosjektbeskrivelse?

En prosjektbeskrivelse er en strukturert oversikt over første del av arbeidet med masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal hjelpe veilederen din til å danne seg et bilde av hvordan masteroppgaven din kommer til å se ut til slutt. En prosjektbeskrivelse pleier å være på mellom 3 og 5 sider.

Hensikten med prosjektbeskrivelsen er å vise veilederen din at du har begynt tankeprosessen. I tillegg skal denne teksten bidra til at veilederen din blir nysgjerrig på det ferdige resultatet. Dette vil også gjøre det enklere for veilederen din å kunne hjelpe deg i tiden fremover.

Det er gjennom denne teksten at du skal presentere hvilket tema du skal skrive om, samt hvilken problemstilling du ønsker å synliggjøre i oppgaven din. I tillegg skal du presentere relevant teori og valg av metode. Alle valg du gjør vedrørende masteroppgaven, skal begrunnes i prosjektbeskrivelsen.

Prosjektbeskrivelsen skal altså inneholde mye informasjon. Jo mer du har fått ned på papiret ved levering av dette arbeidskravet, jo bedre er grunnlaget for masteroppgaven din. Men det er også likevel mye som kan endres i tiden mellom prosjektbeskrivelse og masteroppgaven er helt ferdig.

Person som skriver på en skrivemaskin

Hvordan skriver du en prosjektbeskrivelse?

Mange synes at det å skulle skrive en prosjektbeskrivelse er vanskelig, og det har vi naturligvis full forståelse for. Det å skulle skrive en masteroppgave kan være overveldende for mange, men det er egentlig ikke så komplisert. Du kan faktisk trekke paralleller til mye som du har gjort før.

De fleste masterstudenter har en bachelorgrad fra før. For å få den har de skrevet en bacheloroppgave, og det er en oppgave som ligner veldig på masteroppgaven. Den eneste forskjellen er at masteroppgaven er lenger og litt mer omfattende enn bacheloroppgaven.

Innholdet i prosjektbeskrivelse kan oppsummeres i tre ord. Tre spørreord, for å være helt nøyaktig. De tre ordene er hva, hvordan og hvorfor. En prosjektbeskrivelse skal altså beskrive hva oppgaven skal handle om, hvordan du skal strukturere oppgaven og hvorfor du vil belyse akkurat dette temaet.

Når du skal skrive en prosjektbeskrivelse, er det egentlig det viktigste at du klarer å holde hodet kaldt. Ikke gjør det vanskeligere enn det trenger å være, for det å skrive en prosjektbeskrivelse er faktisk ganske enkelt! Husk også at det er en god stund til masteroppgaven skal være ferdig.

Person som skriver en prosjektbeskrivelse til en masteroppgave

Motta hjelp til å skrive prosjektbeskrivelse til masteroppgave

Trenger du hjelp til å skrive prosjektbeskrivelsen til masteroppgaven din? Det er ikke noe å skamme seg over, for du er faktisk ikke den eneste som trenger hjelp til det.

Tekstforfatterteamet hos Din Gruppen har studert på både bachelor- og masternivå, så vi har god erfaring med å skrive prosjektbeskrivelser. I tillegg har vi mange års erfaring med innholdsproduksjon, så gjør en god investering i oppgaven din og la oss hjelpe deg!

Vi kan også hjelpe deg med å lese korrektur av prosjektbeskrivelsen din, hvis du er litt usikker på om den egentlig er god nok.

Det blir ikke enklere å få hjelp til å skrive prosjektbeskrivelse enn det er hos oss i Din Gruppen AS. Ta kontakt med oss i dag!