Selvbiografi

Selvbiografier en sjanger som har et trofast, stort og engasjert publikum. Vi liker å høre om andre menneskers liv, enten det er gjennom ukeblader, filmer, podcast eller bøker. En selvbiografi er en bok skrevet om forfatterens eget liv. 

Mange drar selvbiografi og biografi under samme kam, men dette er to forskjellige sjangre og begreper. Mens en selvbiografi blir skrevet av og om forfatteren selv, blir en biografi skrevet av en annen person.

Ordet selvbiografi er også en samlebetegnelse av ulike typer selvuttrykk. I teorien kan vi si at alle tekster eller sjangre hvor forfatteren skriver om seg selv, regnes som en selvbiografi. Dette kan være bekjennelser, dagbøker, oppdateringer på Facebook og Twitter.

Vanligvis assosierer vi selvbiografi med en bok publisert skrevet av og om en kjent person. Men man trenger ikke være kjent for å publisere et verk om seg selv og sitt liv. Vi skal se nærmere på hva en selvbiografi er hvordan du skriver et slikt verk.

Forstørrelsesglass

Hva er selvbiografi?

En selvbiografi er som regel en selvskrevet bok, som omhandler livet til forfatteren. Dette er en litterær sjanger hvor forfatteren viser hvem de er og hvorfor de har blitt som de har blitt, gjennom egne ord, tanker, drøftinger og historier. 

Som nevnt kan selvbiografi være en samlebetegnelse på selvskrevne tekster. Uansett om det er snakk om statusoppdateringer, bøker, bekjennelser, lyrikk eller brev, skal det alltid gjenspeile faktiske hendelser, tanker og opplevelser. 

Videre har sjangerne flere undersjangre med særegne trekk. En dagbok blir som regel skrevet over flere år og underveis i livet. Her forandrer historien seg samtidig som forfatteren utvikler seg. Memoarer tar for seg historiske hendelser.

De siste årene har selvbiografier blitt beskrevet som forfatterens egne tolkninger, syn og versjoner av verden. Det er derfor ikke sikkert at alt som blir formidlet er objektivt, men heller forfatterens subjektive tanker om emnet.

Person som jobber med tekst: Hvordan skrive motivasjonsbrev?

Hvordan skrive selvbiografi?

Når du skriver en selvbiografi, må du først tenke gjennom hva du ønsker å skrive om. Skal du skrive om hele livet ditt, eller legge vekt på oppvekst, yrkesliv og enkelthendelser? Tenk gjennom hva som er viktig å fortelle og hva som har formet deg. 

Mange skriver selvbiografier for å reflektere over hendelser som har formet dem og ført dem der de er i dag. Kjendiser skriver ofte om barndommen, oppveksten og sine først steg i karrieren. Politiker skriver ofte om hvorfor de havnet i politikken. 

De fleste ønsker å skrive en bok, men det er også mulig å skrive selvbiografier i form av dagbøker og lyrikk som senere blir publisert. Undersøk de forskjellige underkategoriene i sjangeren, og finn det formatet du ønsker å skrive i.

Et godt tips er å bla gjennom allerede publiserte selvbiografier i din ønskede sjanger. Dette vil gi deg en bedre innsikt i hva du ønsker å ta med i fortellingen. Hvor er du i livet nå og hvorfor vil du skrive selvbiografien? Dette er et godt sted å starte.

Personer som kommuniserer: Hvordan skrive motivasjonsbrev?

Selvbiografi virkemidler

Du må ikke være kjent for å kunne skrive en fengende selvbiografi, men kjente forfattere har allerede en fordel vanlige mennesker ikke har – det finnes en nysgjerrighet. For å få leseren interessert i ditt liv, må de bli kjent med deg og dine røtter. 

Det er viktig å fenge leseren fra starten, men du trenger ikke å begynne med dagen du ble født. Du kan adressere dine første leveår senere i biografien. Hvorfor ønsker du å skrive boken akkurat nå og hvor er du i livet?

Noen starter med å skrive om sine forfedre – hvilken innflytelse hadde de på deg og har dere delte likheter? Hvilket land kom de fra, hvorfor flyttet de og hvilke handlinger har påvirket ditt liv? Slik lærer både du og leseren mer om deg selv og hvor du kommer fra.

Gjennom biografien skal du nevne bestemte hendelser som har hatt stor påvirkning i livet ditt. Hva overbeviste deg om å flytte? Hvorfor sluttet du i jobben? Hvorfor endret du studieretning? Slike hendelser er med å sette tonen i selvbiografien.

Oppsummering er også et godt virkemiddel. Hvordan ville du oppsummert livet ditt? Er det noen tema som dukker opp flere ganger: Lykke, motgang, kjærlighet eller sorg? Dette kan være med på å sette tema for selvbiografien.

Tekstdokument som inneholder en fortelling, ligger på en PC med et forstørrelsesglass: Derfor bør du velge inngående heller enn utgående markedsføring?

Selvbiografi mal

Det er vanskelig å finne en selvbiografi mal, nettopp fordi hver selvbiografi vil være like unik som forfatteren selv. Det finnes heller ingen faste regel for hva et slikt verk må inneholde, eller hvor langt det må være. Alder vil også spille en stor faktor. 

Likevel finnes det noen knagger du henge idéer på, for å skape en oversikt over hva selvbiografien kan inneholde. Husk at du ikke behøver å skrive om hele livet ditt fra a til å. Faktisk er det fordelaktig om du fokuserer på enkelthendelser og tematikker.

Start med å gå gjennom forfedre, anekdote, oppsummering og present. Hvem er forfedrene dine og hvor kom de fra? Hvilke øyeblikk har påvirket deg mest? Hvordan ville du oppsummert livet ditt? Hvor er du i livet nå?

Noen skriver om kampen ut av sykdom, hvordan de fant lykken igjen etter et brudd, eller hvordan de endte opp i den karrieren de er i nå. Avhengig av alder og tema, vil det være mange måter å gå til verks på.

Avtale mellom to parter

Vi hjelper deg med selvbiografien din

Det er tid og disiplin å skrive en selvbiografi, akkurat som med andre typer bøker. Ofte går selve skrivingen fort, men det er forarbeidet og etterarbeidet som tar tid. Hvis du ikke er en kjent profil, vil du mest sannsynlig jobbe alene med selvbiografien.

Hvis boken skal publiseres, er det viktig at den er skrevet med et godt språk. Vi i Din Text kan hjelpe deg med det. Vi jobber daglig med å formidle budskap på vegne av andre. Selv om du kanskje til og med ønsker å skrive selvbiografien på egen hånd, så skader det ikke med en hjelpende hånd. Det er ikke uvanlig å se seg blind på egne feil.

Vi kan hjelpe deg med hele eller deler av selvbiografien din. Du velger selv om du vil sende inn kapitler etter hvert, eller vente til boken er ferdig. Ta kontakt med oss i dag og fortell oss om ditt prosjekt, og så sørger vi for utmerket språk.