Sitatstrek

Sitatstrek er et begrep vi ofte hører i forbindelse med skriving av en tekst. Det er altså et tegn som vi bruker. I dette tilfellet er det mange begreper som brukes om hverandre, og noen av dem er sitatstrek, tankestrek og replikkstrek. Men alle disse begrepene viser altså til det samme.

Det er mange som blander sitatstrek og bindestrek. Det er fort gjort, og det har vi naturligvis forståelse for, for disse tegnene er ganske like. Men det gjør det bare enda viktigere å lære seg både forskjellen mellom dem og hvordan hvert enkelt tegn skal brukes.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på tegnet sitatstrek. Hvordan brukes dette tegnet egentlig, og bør vi erstatte det med anførselstegn? Dette har faktisk resultert i en hel debatt, og denne debatten skal vi også ta en nærmere titt på.

Forstørrelsesglass

Hva er en sitatstrek?

En sitatstrek et tegn som brukes for å markere begynnelsen på et sitat. Dette tegnet brukes i stedet for anførselstegn i enkelte tilfeller.

Når det gjelder det visuelle aspektet i teksten, så er sitatstrek og bindestrek ganske like. Derfor er det veldig enkelt å blande dem, men feil bruk av disse tegnene kan oppfattes som støy i kommunikasjonsprosessen.

For å være i stand til å bruke sitatstrek og andre tegn i det norske språket riktig, må du sette deg inn i reglene som gjelder for det aktuelle tegnet. Nedenfor kan du se et eksempel på hvordan en sitatstrek skal brukes:

– Helena, ropte mamma, – nå må du komme og gjøre leksene dine!

Tekstforfatter

Bør man bruke anførselstegn i stedet?

Bør man bruke anførselstegn i stedet for sitatstrek? Svaret på dette spørsmålet er nei, fordi anførselstegn og sitatstrek skal ikke brukes samtidig. De brukes til å markere forskjellige ting i en tekst.

Det er altså viktig å ikke blande sitatstrek og anførselstegn sammen. Hvis du bruker disse samtidig eller feil, så vil dette i likhet med feil bruk av sitatstrek og bindestrek føre til støy i kommunikasjonsprosessen.

Forskjellen mellom sitatstrek og anførselstegn ligger i at sitatstrek blir brukt til å markere direkte tale, mens anførselstegn skal brukes når du siterer fra en annen tekst.

Gode språkkunnskaper innebærer altså å vite både hvordan du bruker både sitatstrek og anførselstegn.

Skribenter

Debatten om sitatstreken

Bruken av sitatstreken har ført til en hel debatt i media.

Norske journalister intervjuer folk til sakene sine, og så gjennomfører de ofte en språkvask av teksten før den sendes til trykk. Baktanken er naturligvis god, men det er ikke helt riktig i henhold til reglene som gjelder for hvordan sitatstreken skal brukes.

En sitatstrek skal egentlig brukes til å markere et direkte sitat, men etter en språkvask så er det jo ikke et direkte sitat lenger. Denne problemstillingen har blitt meldt inn til Pressens Faglige Utvalg mange ganger, og de har bedt om at pressen ikke behandler sitatstreken så skjødesløst.