Skrive forskningssøknad? Slik går du frem! 

Trenger du finansiering til et forskningsprosjekt? I så fall er det aktuelt å skrive en forskningssøknad. Kort fortalt er dette en søknad om økonomiske midler som sendes til Norges forskningsråd av prosjektansvarlig institusjon (evt. en virksomhet).  

I denne guiden forklarer vi fremgangsmåten, og deler noen tips! 

Hvordan skrive søknad til forskningsrådet? 

Det å skrive en forskningssøknad er en forholdsvis intrikat prosess. Søknaden er relativt omfattende, og det er mange opplysninger som skal inkluderes. Av den grunn er forberedelser kanskje like viktig som det å skrive søknaden.  

Her gir vi deg en oversikt over hvordan du går frem, steg for steg.  

1. Hvem skal skrive forskningssøknaden? 

Det første som bør avklares, er hvem som har ansvaret for å utarbeide søknaden. Kort fortalt skal dette vøre prosjektansvarlig institusjon, bedrift eller virksomhet. En navngitt person skal stå som administrativt ansvarlig for prosjektet, og oppnevnes av prosjektansvarlig.  

Administrativt ansvarlig får fullmakt til å representere prosjektansvarlig overfor Norges Forskningsråd. Vedkommende vil måtte godkjenne søknaden før den sendes inn, og mottar dessuten melding om søknadens utfall.  

2. Fyll ut søknadsskjemaet

Neste steg i prosessen er å skrive forskningssøknaden. I forkant kan det være smart å ha gjort seg kjent med skjemaet. Her er noen av elementene som må inkluderes når søknaden lages: 

 • Prosjektpartnere 
 • Prosjektansvarlig og administrativt ansvarlig 
 • Leder av prosjektet 
 • Samarbeidende partnere  
 • Prosjektdeltakere 
 • Prosjektinformasjon 
 • Tittel på prosjekt 
 • Delmål og hovedmål 
 • Prosjektsammendrag 
 • Forskningens effekter 
 • Faglig plassering 
 • Fremdriftsplan 
 • Formidlingsplan 
 • Budsjett 
 • Obligatoriske vedlegg 
 • Prosjektbeskrivelse 
 • Signatur  

3. Husk lagring og feilsøking underveis

Når du skal skrive en forskningssøknad er det ikke rom for slurvefeil. Derfor er det viktig å sørge for feilsjekking underveis. Det finnes en knapp i søknaden som heter «Sjekk hele søknaden». Denne funksjonen hjelper deg med å oppdage logiske feil eller mangler.  

Husk også å lagre søknaden underveis, slik at arbeid ikke går tapt. For å lagre det du har gjort hittil, klikker du på knappen «Lagre og sjekk siden». Du vil da sjekke søknaden for feil, og samtidig lagre innholdet.  

Når du er ferdig med å skrive din forskningssøknad, er det tid for signering og innsending. Deretter er det bare å vente! 

Er det vanskelig å få støtte fra forskningsrådet? 

Norges Forskningsråd deler hvert år ut ti milliarder kroner til innovasjon og forskning. Det er med andre ord mange som får den økonomiske støtten de trenger. Samtidig er det viktig å være forberedt på avslag.  

Hvorvidt forskningsrådet velger å støtte forskningsprosjektet ditt eller ikke, avhenger av ekspertenes vurdering av søknaden. Anser de formålet og effekten av forskningen å være relevant og viktig? Dette er avgjørende for å få tilskudd. 

Brosjyredesign på nett lar deg nå ut til målgruppen

Motta hjelp med å skrive søknad 

Det å skrive en forskningssøknad (eller sponsorsøknader for den saks skyld) kan være en tungvint og tidkrevende prosess. Samtidig er ofte utfallet av søknaden av stor betydning for den enkelte. Derfor er det også viktig at søknaden blir best mulig!  

Din Text har bred erfaring med søknadsskriving, og bistår både institusjoner og bedrifter med skriveprosessen. La oss hjelpe deg med å få midlene du trenger, slik at du kan realisere prosjektet ditt!