Skrive intervjuguide 

Å skrive en intervjuguide er avgjørende i ethvert forskningsprosjekt eller journalistisk arbeid som baseres på intervjuer. En godt utformet intervjuguide gir struktur, retning og hjelper deg med å få tak i verdifull informasjon fra dine intervjuobjekter. Men hvordan skriver du egentlig en intervjuguide?  

Denne veiledningen vil hjelpe deg gjennom prosessen med å skrive en effektiv intervjuguide. På denne måten kan du sikre deg en vellykket intervjuprosess. Få styr på intervjuguiden, så blir intervjuene dine også så mye enklere! 

Dame som løper med koffert

Forstå målet med intervjuet 

Før du begynner å skrive intervjuguide, er det viktig å forstå formålet med intervjuet. Spør deg selv hva du prøver å oppnå gjennom intervjuet. Er målet å samle informasjon, få innsikt, bekrefte eller utfordre hypoteser, eller noe annet? Å ha en klar forståelse av målet vil hjelpe deg med å utvikle relevante spørsmål og temaer. 

En datamaskin

Identifiser dine nøkkeltemaer 

Neste skritt er å identifisere nøkkeltemaene du ønsker å utforske under intervjuet. Dette kan inkludere spørsmål om bakgrunn, opplevelser, meninger, holdninger og mer. Lag en liste over disse temaene for å sikre at du dekker alt du trenger for å oppnå målene dine. 

En person som hopper over en hekk med en koffert i hånda

Utvikle åpne spørsmål 

Når du har identifisert nøkkeltemaene, begynn å utvikle åpne spørsmål som gir intervjuobjektene rom til å uttrykke seg fritt. Åpne spørsmål starter vanligvis med «Hvem», «Hva», «Hvorfor», «Hvordan» eller «Kan du beskrive...» Disse spørsmålene oppfordrer til detaljerte svar, og de gir deg dermed dyptgående innsikt. 

Sjekkliste

Unngå ledende spørsmål 

Det er viktig å unngå ledende spørsmål som kan påvirke svarene til intervjuobjektene. Ledende spørsmål inneholder ofte antakelser eller hint om hva du ønsker å høre. Sikre deg at spørsmålene dine er nøytrale og ikke påvirker objektiviteten til svarene. 

Organiser spørsmålene i logisk rekkefølge 

Når du har utviklet en liste over åpne spørsmål, organiserer du dem på en logisk måte. Start gjerne med enkle overgangsspørsmål for å hjelpe intervjuobjektene med å bli komfortable. Deretter kan du gradvis gå videre til mer komplekse spørsmål etter hvert som intervjuet utvikler seg. Dette bidrar til en jevn samtaleflyt. 

Tekstdokument som ligger på en PC

Vurder tidsbegrensninger 

Ta hensyn til tidsbegrensningene for intervjuet ditt. Hvis du har begrenset tid, må du sørge for at du prioriterer de viktigste spørsmålene. Hvis du har mer tid til rådighet, kan du utforske flere aspekter grundigere. Fleksibilitet er nøkkelen til å tilpasse seg situasjonen. 

Personer engasjerer seg i online storytelling

Test intervjuguiden på forhånd 

Før du gjennomfører intervjuene, er det lurt å teste intervjuguiden på forhånd. Dette gir deg muligheten til å identifisere eventuelle problemer eller uklarheter i spørsmålene dine. Da kan du også gjøre nødvendige justeringer. Du kan også få tilbakemelding fra kolleger eller eksperter for å forbedre kvaliteten på intervjuguiden. 

Tekstdokumenter

Ha en plan for oppfølgingsspørsmål 

Under intervjuet kan det være behov for oppfølgingsspørsmål basert på svarene du mottar. Ha en liste med potensielle oppfølgingsspørsmål for hvert hovedspørsmål. Da sikrer du at du kan grave dypere inn i relevante emner. 

Personer som samarbeider

Hold fokus på målet 

Under intervjuet er det lett å bli distrahert eller avvike fra hovedmålet. Hold alltid fokus på målet med intervjuet. Bruk intervjuguide som en referanse for å sikre at du dekker alle nødvendige spørsmål og temaer. 

Mann holder plakat

Avslutt med en oppsummering 

Når intervjuet nærmer seg slutten, tar du en kort oppsummering av hovedpunktene som ble diskutert. Dette gir deg en siste sjanse til å bekrefte viktig informasjon. Det sikrer at du har fått alt du trenger fra intervjuet. 

Mann som er på telefonen

Trenger du hjelp til å skrive intervjuguide? 

Å skrive en intervjuguide er en essensiell del av intervjuprosessen. Det gir struktur, retning og hjelper deg med å oppnå målene dine effektivt. Ved å følge disse retningslinjene og tilpasse dem til dine spesifikke behov, kan du forbedre kvaliteten på dine intervjuer. 

Trenger du hjelp til å skrive intervjuguide? Våre tekstforfattere hjelper deg veldig gjerne med dette arbeidet!