Søke forskningsmidler? Slik går du frem! 

Forskning og innovasjon koster penger. Mange forskere, virksomheter og offentlige aktører må derfor søke om forskningsmidler for å kunne realisere prosjektene sine. Men hvordan går man egentlig frem for å søke, hvem kan søke og hvor søker man?  

Dette er noen av spørsmålene du finner svar på i denne guiden! 

Tekstforfatter som flyr på papirfly

Hvor kan man søke om forskningsmidler? 

I Norge kan man søke om forskningsmidler hos Norges forskningsråd, også kjent som Forskningsrådet. Formålet til Forskningsrådet er å muliggjøre innovasjon og forskning. De jobber også for at forskning blir gjort, benyttet og delt.  

Du kan nesten betrakte Norsk Forskningsråd som forskerverdenens Innovasjon Norge. Sistnevnte lar blant annet nyetablerte bedrifter søke om støtte. 

Ifølge Norsk Forskningsråd selv, er forskning viktigere i dag enn noensinne. Både Norge og verden for øvrig står overfor utfordringer innen velferd, helse, miljø og økonomi. Utfordringer som dette kan kun løses gjennom forskningsbasert kunnskap. 

Avtale mellom to personer

Forskningsrådet gir støtte til mange forskningsprosjekter 

Tidligere eksisterte det fem ulike forskningsråd i Norge. Disse inkluderte blant annet Noregs Teknisk-naturvitskaplege Forskningsråd (NTNF), Noregs fiskeriforskingsråd (NFFR) og Norsk Allmennvitenskapelige Forskningsråd (NAVF). 

I 1993 ble imidlertid alle forskningsrådene slått sammen til ett felles råd, nemlig Norsk forskningsråd. Av den grunn støtter de også et bredt spekter av forskningsprosjekter. Forskere og organisasjoner fra alle fagfelt kan søke! 

SEO-skribent som flyr på en blyant

Hvem kan søke hos Forskningsrådet? 

Forskningsrådet er først og fremst ment for forskningsorganisasjoner. Det vil si at forskere kan søke om midler så fremt de er tilknyttet godkjente organisasjoner. Man søker da i samarbeid med den aktuelle forskningsorganisasjonen. 

Om man får innvilget forskningsmidler, vil organisasjonen fungere som prosjektansvarlig for det aktuelle prosjektet.   

Ellers kan også offentlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner søke om finansiering gjennom Forskningsrådet. Små og mellomstore bedrifter i privat sektor kan også søke. Dette kan for eksempel være aktuelt for bedrifter som ønsker å utvikle/forbedre produkter. 

Artikler som vises på en bedriftsblogg

Hvordan søke forskningsmidler? 

Dersom du ønsker å søke om forskningsmidler, må du fylle ut søknadsskjemaet som finnes på Forskningsrådets nettside. For å kunne gjøre dette, må du ha en registrert brukerkonto på «Mitt nettsted». Deretter logger du deg inn, og går til «Opprett søknad».  

I søknadsskjemaet skal du blant annet oppgi informasjon om prosjektpartnere, prosjektansvarlig, prosjektleder, samarbeidspartnere og prosjektdeltakere. I tillegg til dette må du fylle ut prosjektinformasjon og -tittel, samt formålet med prosjektet.  

Det er også nødvendig å lage et prosjektsammendrag, samt informasjon om hvilke effekter/virkninger forskningen kan ha. Fremdriftsplan, formidlingsplan, budsjett, beløp man søker om, prosjektbeskrivelse er andre nødvendige elementer i søknaden.  

Det å søke forskningsmidler er med andre ord en ganske omfattende prosess. Mange elementer skal legges inn i søknadsskjemaet, og det er lurt å ta seg god tid til dette. Så snart søknaden er klar, kan den signeres og sendes inn (innen fristen!). 

Tre personer som henger seg fast i en stor pokal av gull

Motta skrivehjelp 

Det å utarbeide en god søknad kan være en utfordring når man skal søke forskningsmidler hos Forskningsrådet. Søknaden må være oversiktlig, ryddig og konkret. Samtidig bør man unngå tunge formuleringer eller skrivefeil.  

Din Text hjelper forskere, organisasjoner, bedrifter og andre med å lage søknader som formidler behovet på en god måte. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe!