Søke støtte Innovasjon Norge

Sitter du inne med en innovativ idé og en drøm om å lansere til markedet? Innovasjon Norge finansierer prosjekter med lån og tilskudd – både for oppstart av bedrifter, landbruk, internasjonale satsinger, utvikling og innovasjon. 

Innovasjon støtter både små og mellomstore bedrifter, og gir finansiering uavhengig av vekstfase. Selv om søknadsprosessen i seg selv ikke er særlig innviklet, er det mye informasjon som må konkretiseres i søknaden.

Hvis du er i oppstartsfasen, kan det være vanskelig å beskrive interne og eksterne forhold, langsiktige og kortsiktige mål og alt annet av relevans for søknaden. Innovasjon Norge har ikke tidsfrister på søknadene, men behandler disse fortløpende. 

Ønsker du å søke om finansiering, men er usikker på hvordan du går frem? Vi i Din Text hjelper deg med å muliggjøre prosjektet ved å beskrive, identifisere og konkretisere din innovative idé.

Forstørrelsesglass

Innovasjonstilskudd hos Innovasjon Norge

Fra Innovasjon Norge kan du få hjelp til finansiering, både med lån og tilskudd. Du kan blant annet søke om tilskudd til kommersialisering, markedsavklaring og innovasjonskontrakter. I tillegg kan du søke om oppstarts- og innovasjonslån, samt en vekstgarantiordning.

Sitter du inne med en god idé du mener yter noe helt nytt og vesentlig til markedet? Da kan du søke om tilskudd til markedsavklaring. Dette gir deg finansiering til å avklare om det faktisk finnes et marked for din idé, tjeneste eller løsning.

Hvis du allerede vet at det finnes et marked for løsningen din, kan du søke om tilskudd for å kommersialisere idéen. Dette gir deg midler til å etablere en bærekraftig forretningsmodell og ikke minst lansere tjenesten til markedet.

Er du en leverandørbedrift og samarbeider med pilotkunder om et innovasjonsprosjekt? I så tilfelle vil tilskudd til innovasjonskontrakter kommer godt med. Her legges det vekt på bedrifter med et internasjonalt vekstpotensial.

Sjekkliste for søknad

Innovasjon Norge søknad

Søknaden skal inneholde mye informasjon, og mange starter med innovasjons-delen. Hva er det som skiller din idé ut fra eksisterende tjenester? Vil kunden merke forskjellen? Hvilket problem skal dere løse? Inkludere også detaljer om FoU-innhold. 

Bærekraft og miljøeffekt er også viktig, dette blir vektlagt. Er løsningen deres bærekraftig og bidrar den positivt til samfunnsutfordringer? Hvis løsningen kommersialiseres, hvordan vil miljøeffekten se ut i fremtiden?

Videre må du formidle hvem teamet bak idéen er. Hva er kjernekompetansen og hvilket nettverk og partnere har dere behov for? Inkluder opplysninger og langsiktige og kortsiktige mål, og informasjon eventuelle samarbeidsavtaler og kunder.

Lønnsomhet, forretningsmodell, marked og kunde skal også konkretiseres. Hvem ønsker å betale for tjenesten? Hvordan er markedet? Har dere et internasjonalt potensial? Hvor skal inntektene komme fra? Dette er kun noen få punkter av hva som bør inkluderes i søknaden.

To hender som avtaler

Hvor mye støtte kan du få fra Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge gir ikke ut en fast sum, men forholder seg til Statsstøtteregelverket. Beløpet må nemlig være i samsvar med regelverket. Du får ikke mer offentlig støtte, enn det som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet. 

Hvis du mener du trenger mer enn hva Statsstøtteregelverket gir deg, kan Innovasjon Norge gi deg et innovasjonslån i kombinasjon med et tilskudd. Dette forutsetter dog at bedriften kan synliggjøre sin betjeningsevne. 

Tilskudd og bidrag vil være et supplement til bedriftens allerede egenfinansiering. Denne egenandelen kan for eksempel være banklån, egenkapital, ansvarlig lån og annen tilgjengelig likviditet. Det er forventet at bedriftseier også bidrar til innovasjonsprosjektet.

Selv om det altså ikke finnes et fasitsvar, skal offentlig finansieringsandel vanligvis ikke overstige 50 %. Dette innebærer både tilskudd og et eventuelt innovasjonslån.

Skribenter

Motta hjelp til å søke støtte

Trenger du hjelp til å skrive en søknad om støtte? Du sitter kanskje inne med en god idé, men treng hjelp til å konkretisere denne i en troverdig prosjektbeskrivelse. En søknad må også inneholde beskrivelser om prosjektets aktiviteter, og dette kan vi hjelpe deg med.

I tillegg til en prosjektbeskrivelse og konkrete aktiviteter, må du også legge ved et detaljert driftsbudsjett og likviditetsbudsjett. Du skal også inkludere informasjon om innovasjon, miljøeffekt, bærekraft, interne forhold, eksterne forhold.

Mye av søknaden baserer seg på informasjon kun du sitter på. Men det er viktig at denne informasjonen blir formidlet på en profesjonell, engasjerende og forståelig måte. Her kommer Din Text inn.

Vi hjelper deg med språkvask, korrektur og kan skrive deler av søknaden sammen med deg. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, vi gleder oss til å hjelpe med din søknad til Innovasjon Norge.